ایران فایل اسکان

رهن اجاره دفتر کار ملک

رهن و اجاره دفتر کار ملک دیروز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ ملک نبش کوی فره..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شریعتی خ ملک ساختمان می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی خ ملک روبروی ترکمنستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

---/۱۳۰ م رهن کامل

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی ملک روبروی ترکمنستان ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مستغلات/مغازه/دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۵۵۰ متر - زمین: ۱۱۰۰ متر ۶ ساله ; شریعتی ملک نبش وزوائی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر . فلت

۲لاین آسانسور-کلیدنخورده-۷۰۰مترتجاری-۷۳۰مترآمفی تئاتر

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی ملک روبروی ترکمنس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی ملک ربروی کیوسک روزنام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ ملک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ملک تقاطع شریعتی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار ملک ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۵۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ ملک خ ایرانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۱۲۱ متر ۵ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ملک کوی جلالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . سالن اجتماعات . تابلو خور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی پایین تراز ملک می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شریعتی ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۲۱ متر ۵ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ ملک کوی جلالی کوی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-طبقه سوم --/۳۰م ودیعه ۴/۵۰۰م اجاره

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ ملک روبروی تاکسیرانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; شریعتی خ ملک روبروی تاکسیرانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; شریعتی ملک روبروی تاکسیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی ابتدای ملک جنب بانک صادرات..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۴۰مترتابلوخور-۵۰متر بالکن

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کمیسیون کامل

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ترکمنستان خ ملک کوی میرم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون کامل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی ملک میرمجتهدی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۲۵۵ متر ۷ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار ملک ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

۱۹۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۲۵ ساله ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کمیسیون کامل-مناسب شرکت و مطب

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی ملک نبش ترکمنستان پلاک..

امکانات: آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . فلت

رهن و اجاره آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار ملک ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ملک انتهای ملک ک فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات