ایران فایل اسکان

رهن اجاره دفتر کار سراج

رهن و اجاره دفتر کار سراج یک هفته قبل

۴۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سراج نرسیده به بلوار دلاوران روبروی بانک تجارت ط فوقان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره سوئیت/دفتر کار سراج ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۰ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; سراج روبروی معاینه فنی بن بست ابوالفضل ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

آب و برق و گاز مشترک میباشد-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند- مناسب انبار وخیاطی

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سراج خ سروش کوی رضایی دو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; رسالت دلاوران نبش خ سراج ابتدای گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۴۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سراج نرسیده به بلوار دلاوران روبروی بانک تجارت طبقه فوقانی چلوکبابی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

همکف تجاری میباشد - مناسب آموزشگاه

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سراج ۳۰متری اول نبش کاشانی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سراج بین دلاوران و ۳۰ متری ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت خ سراج روبروی سی متری اول کوی کاش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۷۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; فرجام شرقی سراج دانش ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

مناسب انبار

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سراج خ عنبرستانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سراج بین اردیبهشت و وفادار پلا..

امکانات: گاز . اسپلیت

ورودی مستقل-۱۰پله به پائین

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; سراج کوی باقری..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سراج ۳۵متری استقلا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

مناسب کارگاه- طبقه دوم:(---/۵م---/۵۵م)

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۱۳۰ متر ۶ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سراج بین ۳۰ متری اول و دوم روبروی مسجد امام صادق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سراج نبش دلاورا..

امکانات: کولر . گاز

موقعیت اداری و تجاری-۶پله به پائین

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی سراج خ والائیان تقاط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷ پله به پائین

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سراج روبروی گلستان دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب مطب و دفتر وکالت

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

۱۵ ساله ; فرجام غربی نبش خ سرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۱۱ ساله ; سراج نبش خ گلستان پنجم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

مناسب دفتروکالت وکارهای کم تردد

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; سراج کوی ثقفی پلاک هن..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . فلت

مناسب انبار

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه نوساز ; سراج روبروی گلستان دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب مطب و دفتر وکالت

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سراج جنب گلستان پنجم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; سراج ک کاشانی ..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سراج نبش گلستان پنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره ویلا/دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

۱۵۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی سراج کوی شایق پلاک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره ویلا/دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۱۶۰ متر - زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; سراج تقاطع والائیان میدان ..

امکانات: کولر . گاز

۳کنتور برق

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سراج بالاتراز۳۰متری اول نبش کوی بقائی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

۱۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; سراج کوی شهید فرامرزی ثق..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سراج روبروی ۳۰ متری ا..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل . باز سازی شده

مناسب دندانپزشکی با کلیه لوازم ( ۲یونیت)

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; سراج نبش کوی صالح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سراج بین سیمتری اول و دوم روبروی مسجد ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرجام خ سراج پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; فرجام غربی روبروی خ سر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سراج نبش گلستان سوم جنب بانک تجارت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سراج پل سراج پ..

امکانات: کولر . گاز

همکف تجاری میباشد

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سراج بین دانش یکم و د..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

همکف مغازه میباشد

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سراج نبش کوی فرزانه آز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۵۳ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سراج نبش دلاورا..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد-یک دهنه-۶پله به پائین

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سراج بین ۳۰ متری اول و دوم روبروی مسجد امام صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰متری: ۲/۲۰۰ م اجاره --/۱۰ م ودیعه

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سراج جنب بانک تجارت ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سراج بین ۱۱۲و۱۱۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار سراج ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; فرجام شرقی سراج روبروی هنرستان شهید مطهری بین سراج و وا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه دوم به صورت مسکونی ---/۳۵م ودیعه ۶۵۰هزار اجاره

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار سراج ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

۱۲۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; سراج بعد از پل کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . فلت

جهت مهدکودک و مدرسه- پارکینگ حیاط

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات