رهن اجاره دفتر کار سبلان شمالی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار سند تجاری سبلان شمالی چهار روز قبل

۱۱۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; سبلان شمالی نبش کوچه بی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مسکونی اداری سبلان شمالی چهار روز قبل

۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی بالاترازبزرگراه امام علی ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۹۰ متر - زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ محسن آزادی نرسیده به صیاد..

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ حقیقت پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سبلان شمالی نبش کوی قنبری جنب ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سبلان شمالی نبش حسین بی غم ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان شمالی بالاترازموتورآب پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۵ متر - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; میدان سبلان چهارراه گلبرگ نبش کو..

امکانات: آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سبلان شمالی شهیدحسن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سبلان شمالی نبش کوی شهید بی غم ساختمان سی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مناسب پزشک

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی نرسیده به ورودی امام علی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سبلان شمالی جنب پلیس+..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۰۶ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سبلان شمالی بالاتر از موتو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فاقد جواز-۱۰پله به پائین-جواز تهیه غذا

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; سبلان شمالی تقاطع مسیل باختر و بزرگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ حسن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سبلان شمالی موتور آ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی نبش نوری روبروی بازار ر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی بالاتر از موتور آب طبقه فوقانی بانک پار..

امکانات: کولر . گاز . تابلو خور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ حیدری جنب مسجد صاحب الزمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب تولیدی لباس-بازدید از ساعت ۷

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سبلان شمالی بالاترازچهارراه نظام آباد نبش کوی حسین بی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی بالاتر از موتورآب طبقه فوقانی با..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت . تابلو خور

همکف تجاری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سبلان شمالی نبش کوی قن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; سبلان شمالی نبش کوی نورانی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب تولیدی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سبلان شمالی ساختمان پارس..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

متری ۲ م رهن

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار ساختمان پزشکان سبلان شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سبلان شمالی نرسیده ب مترو ساختمان پزشکان س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سبلان شمالی نبش ک.چه بی غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی روبروی بازار روز نب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای تجهیزات دندانپزشکی

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مسکونی اداری سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۷۰ متر - زمین: ۱۱۴ متر ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی مو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۸۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; سبلان شمالی روبروی چاپخانه کوثر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی ساختمان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; سبلان شمالی جنب مهدکو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سبلان شمالی خ فتاحی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب مطب

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سبلان شمالی خ عباسی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی جنب بازار روز طبقه فوقانی دا..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سبلان شمالی مجتمع پزشکی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار ساختمان پزشکان سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی نبش کوی بی غم مجتمع پز..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . مبله

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

۵۵ متر - طبقه اول ۶ ساله ; سبلان شمالی نبش کوی امیری پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سبلان روبروی اداره پ..

امکانات: کولر . گاز

فقط دفتروکالت و اسناد - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۱۸۰ متر - زمین: ۶۱۴ متر ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ قدوسی ساختمان بنیاد عل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت

۵۱متر تجاری

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سبلان شمالی جنب مواد غذایی ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ حسن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مناسب تولیدی-شرکت-مطب

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سبلان شمالی نبش ک بی ..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ قدوسی ساختمان بنیاد عل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۵پله به پائین-۱۲۵متری:(۲/۵۰۰م اجاره ---/۳۵م ودیعه)

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سبلان شمالی بعد از خ حسنی پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سبلان شمالی بین موتورآب و گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار ساختمان پزشکان سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سبلان شمالی نرسیده به بازارروز ..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

اجاره

سبلان شمالی

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه