ایران فایل اسکان

رهن اجاره دفتر کار جمال زاده

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده دو روز قبل

۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب جمالزاده جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مورد اجاره یک اتاق ۸ متری ازمتراژ بالا

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جمال زاده شش روز قبل

۱۶۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; جمالزاده شمالی خ نصرت کوی بهشت بن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش جمهوری خ ن..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی نبش کوی شیب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جمالزاده شمالی تقاطع نص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۱ ساله ; جمالزاده شمالی نبش نص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق ۱۵متری

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۱۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; جمالزاده شمالی بالاترازنصرت نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت . مبله

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده نبش والعصر کوی علیخانی پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; جمالزااده جنوبی کوی دانشو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جمالزاده شمالی تقاطع نص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق ۲۵متری ازواحدفوق

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جمالزاده جنوبی نبش خ دیل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۵۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; انقلاب خ جمالزاده شمالی بالاتر از ایستگاه تاکسیر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; انقلاب جمالزاده جنوبی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

قابل تبدیل تا--/۳۰م

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۵۵ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; جمالزاده شمالی ک بز..

امکانات: کولر . گاز

قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۲۰ ساله ; جمالزاده جنوبی کوی دان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی کوی بز..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

نوساز ; جمالزاده شمالی فرصت شیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; انقلاب جمالزاده شمالی فرصت شیرازی بین جمالزاده و وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۲۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب خ جمالزاده جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت . مبله

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۳۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جمالزاده نرسیده به والعصر پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بین نصرت و ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; جمالزاده شمالی بین خ فرصت ونصرت نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده جنوبی نبش خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار کشاورز خ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جمالزاده فرصت نبش والعصر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . تابلو خور

بسیار عالی مناسب رستوران سنتی ، ارایشگاه و ... -قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی ۸متری سیمین کوی یزدان..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۳۵۰ متر - زمین: ۲۳۹ متر ۲۰ ساله ; جمال زاده شمالی بن بست خ..

امکانات: کولر . گاز

برق سه فاز

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتر از کوی بزمه پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; جمالزاده شمالی نبش بلوار ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . تابلو خور

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جمالزاده شمالی فرصت شیرازی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به بلوار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتر از نصرت نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی نرسیده به نص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجردنیزاجاره داده میشود

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; جمالزاده خیابان نصرت خ ثابت شمالی ک داو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فن کوئل . پارتیشن

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جمالزاده شمالی مابین نصرت و کشاورز سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۴/۱۸

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جمالزاده دکتر قریب روبروی بیمارستان امام ..

امکانات: گاز . پکیج

قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوارکشاورز ج..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۲۰ متر سوئیت-موقعیت اداری نیز دارد.

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جمالزاده جنوبی کوچه دانشور ..

امکانات: آسانسور . فن کوئل

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان جمال زاده ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جمالزاده شمالی بعد از تقاطع نصر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

واحد شامل ۲ اتاق با ظاهری زیبا و نورگیر عالی.. وسایل نیز کاملا نو میباشند.

رهن و اجاره دفتر کار جمال زاده ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; جمالزاده شمالی بالاتراز بلوارکشاورز ج..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات