ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان کلیم کاشانی

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی نرسیده به مطهری خ کشواد خ کلیم کاش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ منبع آب شرقی کوی مش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی شهنوازیکم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پلیس خ کلیم کاشان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; پلیس کلیم کاشانی کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ ادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ شهنوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پلیس کلیم کاشانی کوی شهنواز دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ شهنوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نرسیده به پلیس ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی بالاتراز خ ملک خ کشواد خ کلیم کاشانی نب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ ثر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی شهنواز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-دوکله

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی امیری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ث..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

به زوج یا مجرد

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی باغ صبا کلیم کاشانی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی سه راه ملک خ فتحی کشواد کلیم کاشان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۲۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی باغ صبا خ کلیم کاشانی خ حا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پلیس کلیم کاشانی کوی امیری پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی پلیس کلیم کاشانی کوی ثری..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود-بازدید از ساعت ۱۸ الی ۲۰- یا ۱/۳۰۰م---/۲۰م

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاترازملک خ کلیم کاشانی شهنواز دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی فرشته پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی اسفن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی توکلی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی شهنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر ۰۹۱۲۲۱۴۶۰۰۱

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; کلیم کاشانی کشواد پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کوچه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی مهند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۱۴ ساله ; کلیم کاشانی خ شهنواز یکم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

۴ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ دانشور شیرا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی مهندس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; کلیم کاشانی کوی دریا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی کا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی ک ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ; شریعتی باغ صبا خ کشواد خ کلیم کاشانی شمال..

امکانات: کولر . گاز

از سن بنا اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی کی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۷

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ث..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی خ کشواد کلیم کاشانی نبش مهندس د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

قابل تبدیل تا --/۲۰م ودیعه ۶۵۰هزار اجاره

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی روبروی ملک کلیم کاشانی شهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی منبع آب شرقی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; کلیم کاشانی کوی توکلی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; کلیم کاشانی منبع آب شرقی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کشواد کلیم کاشانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۳۷۶۸۴۰۲۵۶

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی شهنوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی فرشته..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی صالح..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ شهنواز دوم ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ شهنواز شانز..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شریعتی پلیس خ کلیم کاشانی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; شریعتی پلیس کلیم کاشانی کوی مهندس د..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی باقری ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی فرشته پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-۷مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ کشواد خ کلیم کاشانی خ حائر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی حائر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ کلیم کاشانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی باغ صبا خ کلیم کاشانی خ ث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نبش شهنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی شیخ صفی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی حائری دوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی مهندسی دوم پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

یا ۹۰۰---/۲۰م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ شهنوازدوم پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کوی شهنواز یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ کاشان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی منبع آب شرقی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ کلیم کاشانی کوی حائری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی ک دری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی ک ..

امکانات: کولر . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی بن بست امیری پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ حائری یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی خ کاشا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی خ پلیس کلیم کاشانی حائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی شهنواز دوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ شهید اسفندیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی اسفن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ حائری دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۵پله به پائین-به مجرد اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی مهندسی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نرسیده به چهارراه شیخ ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ مهند..

امکانات: کولر . گاز

۳پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی مهن..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ مشاع میباشد

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۳۸ متر - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی اسفن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ شیخ صفی خ کلیم کاشانی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی امیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی در..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-یک واحد درهمکف موجود میباشد

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی ایستگاه باغ صبا خ کشواد خ کلیم کاشانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ حائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۱۱/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; پلیس خ کلیم کاشانی کوی حائری یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ۱۵۰ اجاره ---/۴۰م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی پلیس کلیم کاشانی شهنوا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۲نبش

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-اجاره به زوج یا دانشجو

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نبش حائر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ کلیم کاشانی کوی حائر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ کلیم کاشانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی صالحیان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی خ م..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی نبش صالحیا..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی کیهان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه پلیس کلیم کاشانی کاش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ---/۳۸م

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۱۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کلیم کاشانی نبش کوی حائری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک خ کشواد خ کلیم کاشانی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی کیهان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی ک م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی خ کشواد خ کلیم کاشانی کوی کیها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد ۲واحدی

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شریعتی خ کلیم کاشانی کوچه مهن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶ پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۴/۰۳

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی کوی شهنواز دوم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شریعتی کلیم کاشانی خ مس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات