ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان کریم خان

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; کریمخان به آفرین روبروی درب اصلی فیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کریمخان خ آبان شما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; کریمخان خ ویلا خ نوید پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; کریمخان خ آبان شمالی روبروی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کریمخان خ خردمند شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر پلاک ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; کریمخان خ آبان شمالی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان خ به آفر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ رشت بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; کریمخان خ به آفر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; کریمخان خ خردمندجنوبی خ آذ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان خ آبان جنوبی کوی ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی کوی ارشد مجتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان خردمندجنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; کریمخان خ ویلا ک حقیقت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; کریمخان خ آبان شمالی روبروی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; کریمخان خ رودسر بین به آفرین و ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; کریمخان خ سنائی خ اعرابی ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; کریمخان سنایی بن بست شان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; کریمخان خ گلاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۹۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کریمخان روبروی داروخانه ۱۳..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر کریمخان کوی شا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; کریمخان خردمندشمالی کوی چهارم شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; کریمخان خ حافظ نرسیده به چهارراه رودسر ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; خردمند جنوبی کوی یگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ ۸ ساله ; کریمخان خ به آفری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; کریمخان خسروجنوبی بن بست پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; کریمخان خ ویلا کوی نوید بن ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; کریمخان نجات اللهی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . نیمه مبله

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; کریمخان خ آبان شمالی کوی دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی نرسیده به بیمارستان آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; کریمخان آبان شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; کریمخان آبان جنوبی نبش بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

قدیمی ; کریمخان میدان سنائی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کریمخان ک ویلا ک ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; کریمخان بعد از خردمند ک عارف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریمخان بالاتر از خردمند جنوبی کوی عارف ادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; کریم خان خ آبان جنوبی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

- بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نجات الهی خ خسر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; کریمخان سپهبدقرنی خ شاداب خ شهریور ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; کریم خان سنایی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۷ ساله ; کریمخان آبان جنوبی روبروی بیمارستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

کافی شاپ

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ ویلا خ شاداب کوی..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان نجات الهی ک۴ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره به زوج با ۲تا دختر دانشجو

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ حافظ کوی امیررضایی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ سنایی کوی دوم غربی نب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; کریمخان خ میرزای شیرازی بالاتر از پل کر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; کریمخان حافظ نرسیده به رو..

امکانات: گاز . پکیج

طبقه ۲

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; کریمخان خ مصطفی حسینی کوی دو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریم خان سنایی ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

۸۵متر قدرالسهم -۲۷متر تراس -قیمت توافقی

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; کریمخان خردمند شمالی ک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریم خان ضلع غربی پارک خ بهجت آباد خ شهید گلاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; کریمخان حافظ نرسیده به رو..

امکانات: گاز . پکیج

طبقه ۲

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; کریمخان خ حافظ خ آصف بن بست..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; کریمخان بهجت آباد ک ف..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; کریمخان بر ایرانشهر پایینتر ا..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریمخان خ شهید مصادف حسینی ک دوم غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; کریمخان ویلا روبه روی دانشگاه از..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; کریمخان سپهبد قرنی بالاتر از خ اراک خ برادران شاداب کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; کریمخان کوچه حقیقت ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ بهجت آباد کوی ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی کوی ح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; کریمخان سپهبد قرنی بالاتر از خ اراک خ برادران شاداب کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; کریمخان سپهبدقرنی خ شا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; کریم خان خ س..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر

جواز و پایان کار اداری -قابل تبدیل-مسکونی اداری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۴۰۰ متر ۷ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کریم خان ابتدای سنایی ه جواد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

بیواسطه- پارکینگ در حیاط- تریبلکس-م.اداری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; کریمخان خ ویلا خ مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; کریمخان خ خردمندجنوبی شهید سعید همر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . هواساز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۳۰ ساله ; کریم خان خردمند جنوبی ..

امکانات: کولر . آسانسور . فن کوئل

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; کریمخان ایران مهر خ ..

امکانات: کولر . گاز

باسازی

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۳ ساله ; کریمخان خ خردمندجنوبی ضلع شرقی پارک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریمخان حافظ شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; کریمخان خردمندجنوبی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریم خان خ آبان جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; کریمخان حافظ ک و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; کریمخان بالاتر از خردمند جنوبی کوی عارف ادیب کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; هفت تیر کریمخان خردمندجنوبی کوی جم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان آبان جنوبی کوی آ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریمخان شمال بن بست و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۲۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; سپهبد قرنی ک محمدی پ..

امکانات: کولر . گاز

قابل تبدیل جزیی

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; کریمخان خ به آفرین روبروی بیمارستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; کریم خان ویلای جنوبی پایین تر از سمی..

امکانات: گاز . پکیج

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کریمخان جنوبی نجات الهی کوی ثقة..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کریم خان خ ویلا محمدی روبروی بی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریم خان خ حافظ شمالی بن بست وحدت س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریمخان آبان جنوبی کوی عقیلی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; کریمخان بهج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

باسازی شده انتن

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کریمخان خ قائم مقام کوچه دوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۸ متر - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; کریمخان روبروی بانک مسکن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت . مبله

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سپهبد قرنی خ سمیه بین قرنی و ویلا روبروی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; کریمخان خ شهید پرویز گلابی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

بازدید باهماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; کریمخان خ آبان شمالی کوی رو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۸مترانباری-۳۰متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی کوی عقیلی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵۰ ساله ; کریمخان سنایی بالاتر از م سنایی ۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; کریم خان ایران شهر شمالی بالای پارک هنرم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

قابل تبدیل ، ،

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; کریمخان خ سنایی بن بست شانزدهم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; کریمخان ایران شهر شمالی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۱۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریم خان آبان شمالی کوی روش نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریم خان خ به آفرین جنب بیمارستان صدر مج..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; کریمخان خ پرویز گلابی ضلع غربی پارک بهجت آبا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ حسینی (مدیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; کریمخان خ آبان شمالی کوی پزشک پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

در۲بلوک

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۸ واحد

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; کریمخان سپهبد قرنی شاداب ک شهریور بن..

امکانات: گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت کریم خان ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; کریمخان خ ویلاخ هشتم بن بست اع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۶پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; کریمخان خ ویلا کوی نو..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کریمخان خ سپهبد قرنی کوی باجو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد داده میشود بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریم خان خردمند جنوبی ک ورمز آبادی ک..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; کریمخان خ ویلای جنوبی کوی مراغه نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کریم خان خردمند شمالی خیابان دوم ..

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; کریمخان خ شهید گلابی روبروی پارک بهجت آب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; کریم خان خ ویلا ک حقی..

امکانات: آسانسور . پکیج

اسپیلت

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; کریم خان خ به آفرین خ ولدی شرقی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۱۳

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; کریمخان سمیه بین قرنی و نجات اللهی نبش ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریمخان بالاترازپل نبش میدان سنایی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; کریمخان خ ویلا کوی بقیه ال..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی ک خسرو شرقی سا..

امکانات: گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه همکف نوساز ; کریم خان ابتدای خ ایرانشهر نبش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲ تا پارکینگ - ۴ تا انباری - ۴۰ متر بالکن - قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۱۵۷ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; کریم خان خ خردمند جنوبی بن ب..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کریمخان ویلا ک اما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; کریم خان خردمند شمالی کوچه هشتم پ۱..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کریمخان خرمندشمالی کوی هشتم پلاک ۱۷ ساخ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کریم خان خ نجات اللهی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; کریمخان خ ویلای جنوبی نرسیده به خ سپ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; کریم خان نبش خ به آفرین کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; کریمخان سنائی خ ششم پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; کریمخان ابتدای خیابان حافظ پایین تر ا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ حسینی (مدیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; کریمخان ایرانشهر جنوبی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۷ ساله ; کریمخان به افری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; کریمخان روبروی داروخانه۱۳..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; کریمخان زند خ ایرانشهر شمالی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۷ ساله ; کریمخان خ به آفر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; کریمخان خ آبان پلاک ۳ مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

۲۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان بین حافظ و ولیعصر روبروی هت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; کریمخان سپهبدقرنی کوچه محمدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; کریمخان خردمند جنوبی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی نرسیده به طال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; کریمخان سپهبد قرنی خ اراک ک شهریور پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; کریمخان ایرانشهر جنوبی ایرانش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; کریمخان نجات الهی خ خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریم خان خردمند جنوبی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۷ ساله ; کریمخان به آفرین روبروی بیمارستان فیروز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد ۲ واحدی

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; کریمخان آبان جنوبی روبروی بیمارستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; کریمخان خ خردمندشمالی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; کریمخان خردمند شمالی ک۴ شرق..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ سنائی نبش خ کا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲۵ ساله ; کریمخان آبان جنوبی پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۲۷ متر - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; ولیعصر خ کریم خان خ به آفرین سا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کریمخان استاد نجات الهی ویلای جنوبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ سنائی خ ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی پل کریمخان زند..

امکانات: شوفاژ . کولر . فروش با مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; کریمخان ایرانشهر شمالی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان به آفرین تقاطع خ رودسر مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; کریمخان خ خردمندشمالی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر جنب پارک هنرمندا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ولیعصر خ کریمخان کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان آبان جنوبی روبروی کلینیک ۱۵ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; کریمخان خ نجات الهی خ اراک کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; کریمخان نبش آبان جنوبی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی ک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; کریمخان خ عارف ادیب خ گیتی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۵/۱۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; کریم خان ضلع شمال پل خ ۲غربی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۵/۱۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی نبش ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; کریمخان خ ویلا خ ص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; کریمخان آبان جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; کریمخان خ آبان جنوبی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کریمخان خ ایرانشهر ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریم خان خ ایرانشهر شمالی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۱۴

۳۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول نوساز ; کریم خان خ سنایی کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۴/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; کریمخان خ نجات الهی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; کریمخان خ خردمند جنوبی کوی ملکیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت کریم خان ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

۲۰ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; کریمخان خ قرنی ۴راه کلانت..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان کریم خان ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; کریمخان خ ویلا ک حقیقت ..

امکانات: شوفاژ . کولر

قابل تبدیل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات