ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان هنگام

رهن و اجاره آپارتمان هنگام امروز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام خ دانشگاه علم وصنعت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی واحد۶

رهن و اجاره آپارتمان هنگام دو روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; هنگام ضلع جنوب دانشگاه علم و صنعت خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام سه روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام بلواردلاوران والائیان جنوبی بین کوی چهارم شر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام سه روز قبل

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; هنگام یازدهم شرقی(کاظمی) نیلوفرنهم پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; هنگام جنب شرکت واحد کوی صبوری ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت خ هنگام کوی شهید کاظمی مجتمع بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ داخل محوطه

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; رسالت خ هنگام کوی کاظمی کوی مع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۲۰م

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; رسالت هنگام روبروی ۳۰متری دوم خ نعمت زاده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان جنوبی خ پنجم ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام خ والائیان کوی ایوب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام چهارراه استقلال خ والائیان ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; هنگام چهارراه استقلال نبش خ وفائی مجتمع مسکونی ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۴۰ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام میدان الغدیر خ ا..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران آزادگان کوی یعقوب علیپور ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ازساعت ۱۸-مناسب زوج و یا مجرد

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; هنگام خ دلاوران خ والائیان شمالی کوی بهارسوم نبش کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام خ بهار دوم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تخلیه ۴/۱۵

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هنگام خ عباسچی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هنگام بلواراستقلال ۱۶متری اول کوی علی محم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تکاوران شمالی خ ۱۴شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; هنگام روبروی بیمارستان ا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام میدان الغدیر چهارراه استقلال کوی ششم ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی منافی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; هنگام چهارراه استقلال نبش وفائی مجتمع مسکونی هنگام بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام بالاتراز خ نعمت زاده کوی ظهور ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تخلیه ۲ماه آینده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; رسالت میدان الغدیر خ هنگام کوی هفتم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران کوی طالعی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هنگام چهارراه استقلال بلوار استقلال خ آمره ای ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جهت بازدید هماهنگی با طبقه سوم از ساعت ۱۷

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; هنگام دلاوران خ دهم مر..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تخلیه ۳/۳۰

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ جمالو نبش گلستان غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط- ورودی مستقل- ۳پله به پائین- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; هنگام نعمت زاده کوی صدر ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; رسالت هنگام خ صبو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; رسالت خ هنگام کوی نوفلاح (نهم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام خ دانشگاه علم وصعنت روبروی دفتر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فقط خانواده بدون پسر بزرگ

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر جنب آتش نشانی خ فضعلی خ اصغر غافل ..

امکانات: کولر . گاز

اجاره فقط به خانواده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هنگام خ بلوار شهید کاظمی مجتمع بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; رسالت خ هنگام کوی کاظمی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام کوی صبور..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; هنگام تکاوران خ چهارم شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی وفائی جنب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی پانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; هنگام کوی غفاری پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; رسالت هنگام دلاوران تکاوران والائیان شمالی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ شانز..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هنگام شهرک امید ۳۵متری استقلال کوی گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران خ هفتم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران کوی یازده..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام روبروی باشگاه برادران کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام ۳۰متری دوم بین هنگام و آزادگان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; هنگام خ استقلال ۱۶متری اول گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هنگام بلواردلاوران آزادگان جنوبی خ د..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هنگام بالاترازمیدان الغدیر کوی چهارم غ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی کوی ۹ شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هنگام دلاوران خ هفتم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اجاره حداکثر به ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ شانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هنگام نرسیده به کوی ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ۳۰۰----/۶۰م

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هنگام بعد از سازمان آب کوی شهید پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; رسالت هنگام کوی موگو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; رسالت خ هنگام خ استقلال خ گلستان خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام خ ۷شرقی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی کوی ۹ شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; هنگام دلاوران خ چهاردهم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هنگام کوی شهید دلاراصد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر خ دلاوران تکاوران جنوبی کوی پن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان جنوبی خ پنجم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال ۱۶ متری اول گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام دانشگاه علم و صنعت بالاتر از میدان الغدیر ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال جنب ایر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام خ کوهستان کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران خ لاله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی نهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ نه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت هنگام روبروی خ دانشکده علم وصنعت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام خ استقلال خ ۱۶ متری دوم گلستان دوم (ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی شهید کاظمی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام میدان الغدیر کوی نهم شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران ۳۰متری ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام خ نیروی دریایی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی نهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; رسالت هنگام کوی موگوئی پ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام بالاترازمیدان الغدیر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی کوی پن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; هنگام تکاوران شمالی خ شانزدهم شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بلوار استقلال کوهستا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; رسالت هنگام میدان الغدیر خ ال..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; رسالت هنگام جنوبی کوی عم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران بلوارآزادگان خ شریفی پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام دلاوران خ آزادگان جنوبی ضلع شمالی دانشگاه علم و صنعت خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام بالاتر از چهارراه فرجام ۱۲متری ش..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان شمالی کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت خ هنگام بلوار کا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۹۱ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر خ ۳۰ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فقط اجاره به مطب

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بلوار استقلال کوهس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; هنگام بالاتر ازمیدان الغدیر خ نعمت زاده میدان ابوذ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰ پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; رسالت پشت شهرداری خ هنگام خ نیروی دریائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام خ حاج بیگی نبش سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام خ نیروی دریایی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام بلوارآزادگان جنوبی خ سوم..

امکانات: کولر . گاز

۳۰متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران خ سوم مر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بلواراستقلال کوهستان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هنگام خ آزادگان شمالی جنب خ نهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; رسالت هنگام بالاتر از چهارراه استقلال خ هشت متر..

امکانات: کولر . گاز

۶پله پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال خ جمال لو کوی ع..

امکانات: کولر . گاز

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; هنگام تکاوران پنجم شر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران دوم ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; هنگام دلاوران خ آزادگان شمالی کوی هش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی کوی دوم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هنگام خ شهید عمران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هنگام دلاوران پنجم مر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-۳پله به پائین-اجاره حداکثر به ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; رسالت خ هنگام خ بهار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ بهار چهارم (ع..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت هنگام بالاتر از چهارراه استقلال ۸متری ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۸۲ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هنگام الغدیر جنب پارکینگ مکانیزه پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; هنگام تکاوران شمالی کوی بای..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هنگام بالاتراز چهارراه فرجام نبش ک شه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; رسالت خ هنگام کوی ششم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; رسالت خ هنگام خ چهارم غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; هنگام چهارراه استقلال کوی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; رسالت هنگام ۳۰متری دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; هنگام بلوار شهید کاظمی خ موعظ پور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; هنگام میدان الغدیر سازمان آب کوی نونوار شرقی شفق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال خ والائیان کوی علی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام نرسیده به استقلال مجتمع هنگام بلوک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; رسالت هنگام دلاوران تکاوران لال..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هنگام ۳۵ متری استقلال ۱۶ متری دوم خ ۱۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام چهارراه استقلال گلستان سوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام نبش خ ۳۰متری او..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه اول مغازه می باشد

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; هنگام بالاترازالغدیر کوی ششم غربی بن بست..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام آزادگان کوی هفتم غ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; رسالت خ هنگام ۳۵متری استقلال خ والائیان شمالی خ شهید..

امکانات: کولر . گاز

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام سازمان آب میدان ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; هنگام خ شهدا شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۲ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال خ س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۲بالکن-دوبلکس

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

نوساز ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

نوساز ; هنگام نرسیده به چهاراه استقلال خ فرشید ج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶ متر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۲۰ ساله ; هنگام کوی هفتم غربی(شجاع..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۱۰ ساله ; هنگام تکاوران شمالی کوی هفتم شرقی(خسرو پور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۲۰ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی بالاتراز۳۰متری دوم بین کوی شانز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۲ ساله ; هنگام خ آزادگان کوی نهم مرکزی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۳۰ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به چهارراه فرجام ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۳۵ ساله ; رسالت خ هنگام کوی شهید ری..

امکانات: کولر . گاز

۴پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هنگام م الغدیر خ الغدیر ضلع شمالی دانشگاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۷ ساله ; هنگام خ نعمت زاده کوی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام تکاوران دوازدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; رسالت هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری اول نبش گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; هنگام ۳۰متری دوم بین تکاوران وآ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی سوم..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام خ تکاوران خ شانزدهم شرقی کوی ل..

امکانات: کولر . گاز

اجاره حداکثر به ۳نفر خانواده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی خ ل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ نعمت زاده پشت بازارچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; هنگام خ تکاوران جنوبی کوی چهار..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; هنگام خ تکاوران کوی خسرو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هنگام میدان الغدیر خ الغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام تکاوران چهارراه آزادگان خ ششم مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران بلوار اردیبهشت خ جوادیان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در هر نیم طبقه ۲واحد

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال کوی عامری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هنگام کوی عمرانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ الغدیر کوی سوم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت هنگام دلاوران والائیان شمالی نبش بهار..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران خ پنجم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه چهارم:(---/۶۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; هنگام سازمان آب پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هنگام بلوارکاظمی کوی معزپور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; رسالت خ هنگام خ تکاوران جنوبی کوی چه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام ۴راه استقلال ۱۶متری اول ۲۰متری..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; هنگام بلوارشهیدکاظمی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت هنگام کوی چهارم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام خ دانشگاه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; هنگام خ آزادگان شمالی نبش نهم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام ک کریمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت هنگام آزادگان هفتم آذر تخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام خ صبو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; رسالت هنگام ۲۰متری شمیران نو کوی کامک..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام خ تکاوران شمالی کوی هشتم شرق..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام دلاوران خ شهید سعید والائیان نبش کوی شه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; هنگام دلاوران چهارراه آزادگان خ د..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت خ هنگام بلوارکاظمی کوی کاشانی(..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; رسالت خ هنگام خ دانشکده پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام بالاتر از فرجام کوی صبوری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ---/۱م---/۱۰م

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری اول کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; رسالت میدان الغدیر خ هنگام خ کامکا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی سوم مرکزی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال کوی گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هنگام بالاترازسازمان آب کوی..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام کوی فرشید مجتمع مسکونی هنگام بلوک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هنگام بالاتراز فرجام کوی ض..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ در حیاط

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ۳۵متری استقلال خ کوهستان خ کوهس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان هنگام ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت هنگام خ دلاوران خ هشتم مرکزی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات