ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان نیروی هوایی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی دیروز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ۳۰متری نیروی هوائی خیابان۸..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی دیروز

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نیروی هوایی فلکه لوزی کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی دیروز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ ۳/۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی ۷۷۴۳۸۵۸۰ شاه محمدی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی دیروز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نیروی هوائی خ ۷/۳۳ پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی دو روز قبل

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ ۷/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی دو روز قبل

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی میدان چایچی نبش م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی پنج روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ احمدزاده خ بصیر خ باستانی نب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی پنج روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی نیروهوایی خیاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی پنج روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نیروی هوایی خیابان ششم فرعی۶/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی پنج روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوایی خیابان ۹/۲۷تهرانی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی پنج روز قبل

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; نیروی هوایی خ ۱۱/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی یک هفته قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ حاجی فرجی نبش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۴/۳۳ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ مهرآور خ ۱۲/۳۰ کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; نیروی هوائی پارک پیروزی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوایی خیابان ششم ۶/۲۱بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; نیروی هوائی خ دوم کوی۲/۲۲ ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی ۳۰متری خ شورا پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نیروی هوائی خ اول نبش خ ۱/۲۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم کوی ۶/۳۹ پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوایی خ۶نیروهوایی نبش۶/۲۱روبرو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ۴/۳۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروهوایی ۹/۳۵..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; نیروی هوایی خ شورا مسیل منوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوایی فرعی ۸/۲۵ کوچه خوش چشمان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی جعفری ..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۳۹ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶/۲۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۳۷ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ نهم روبروی نانوائی بربر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم روبروی پارک پیروزی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۳۳ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم کوی ربیعی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۳۸ ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری ضلع شمال غربی فلکه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم کوی ۴..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج

ترجیحا اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نیرو هوائی نبش خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نیرو هوائی خیابان ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوایی خ ۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی ساعت ۱۸ به بعد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروهوائی خ پنجم خ ۵/۳۵ پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; نیروی هوائی خ شورا خ طلا نبش کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نیروی هوایی خ جدیدی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ اول کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی رب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوایی خیابان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۵ متر ۱ خوابه ۷ ساله ; نیروی هوایی سی متری نیروی هوایی کوچه شی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . ورودی مجزا

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نیروی هوائی خ یکم بین خ اول ودهقان ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سی متری نیروی هوایی فرعی ۸/۳۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی کوی ۹/۲۷ پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۵/۳۳ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۲/..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نیروی هوائی بالاتر از فلکه دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوایی ۹/۲۷ پلاک هنگام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم خ ۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره حداکثر به ۲نفر- بازدید از ساعت ۱۷ الی ۱۹

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۹/۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم بین ۶/۳۵ و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نیروی هوائی خ یکم کوی سر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نیروی هوائی روبروی خ پرستار جنب تالار پیروز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; نیرو هوائی خ اول بین اول و دهقان کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۲۱ متری دهقان کوی سلا..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم روبروی میدا..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۲۸ پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نیروی هوائی خ اول خ میرعاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی بعدازظهرها

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی روبروی پله سابق کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ ۷/۳..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی بین خ اول و دوم فرعی ۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی ۳۰متری خ مهرآور خ ۱۲/۳۰ کوی خاور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲/۳۵ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . جاروبرقی مرکزی . درب ضد سرقت

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ۴/۳۹ پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نیروی هوایی خ ششم فرعی ۶/۳۴ (آقاخان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی قاسمیان پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم نرسیده به فلکه دوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نیروی هوائی خ یکم کوی حاج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۵/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نیروی هوائی سی متری ۸متری دوم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نیروی هوائی روبروی خ سوم کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نیروی هوایی فرعی ۳/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم کوی ۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نیروی هوائی فلکه چایچی کوی داود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی جعفری پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰ متری جنب تلویزیون بلر ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ۱/۵۰۰م---/۴۰۰م

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم فرعی ۸/۲..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نیروی هوایی سی متری بالاتر از کلانتری ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نیروی هوایی خ ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اختلاف سطح

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نیروی هوائی سی متری خ رستگار صولتی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; نیروی هوایی خیابان اول نیروهوایی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی بین ۲/۲۱و۲/۲۲ پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ سوم کوی دارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نیروی هوائی فلکه دوم خ مقداد کوی ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی فلکه چایچی خ م..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نیروی هوائی خ بصیر خ مسیل جاجرود بین مدنی ومعنو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ابوریحان نرسیده به چهارراه عبدالعزیزی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۱/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ امیر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۵..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نیروی هوائی خ ۱۰/۲۸ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی شهید س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۲/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۳/..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ۱/۳۴ بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به کارمندخانم

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ یکم خ ۱/۲۱ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ج..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه چهارم:(---/۱م---/۲۰م)- اجاره فقط به زوج جوان

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوایی بین خ۸/۲۶و۸/۲۷ برخیابان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروهوایی خ ۹/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوایی خ پنجم نیروهو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نیروی هوایی خ۸/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نیروی هوائی ۳۰متری نیروی هوائی بالاترازکلانتری خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی رض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مدت اجاره ۶ماهه

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲/۲۱..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

قابل تبدیل تا ---/۵۰م- ۵۰% کمیسیون- ۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; نیروی هوائی خ سوم کوی دارا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی دوم ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ۳/۳۳ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۲۱متری دهقان کوی بیا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی رض..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۳..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ کوکاکولا خ دهقان کوی چهارم ( ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم خ رستگار صولتی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۵..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نیروی هوائی فلکه لوزی شهیدامیری نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ دوم کوی ۲/۳۵ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی روبروی خ سوم کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهران نو نیروی هوائی خ نهم فرع..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۰/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی تاجری ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم۵/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ اول کوی فرعی یکم ۱/۳..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ نهم روبروی نا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم بین ۶/۳۴ و ..

امکانات: کولر . گاز

دارای حیاط فقط به مجرد آقا میدهد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۵/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ یکم بین خ ۳۵ و ۳۶ پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۹/..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۳/..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۵/۳۵ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پیروزی خ اول نیروی هوائی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ آقاجانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نیروی هوائی کوی شهید رحیمی نژاد پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۴/۲..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به خانواده محجبه ۲ الی ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ دوم میدان مادر ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم نبش ۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ احمدزاده خ بصیر کوی طالق..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ششم بین ۶/۳۵و..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نیروی هوائی خ پنجم خ مظلومی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۳/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نیروی هوائی جنب خ ششم خ براری بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ شورا خ ۷/..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی مسیل منوچهری خ معلمی نژا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اناری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ بصیر خ مهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۱/۳..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی۵/۳۸ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی بالاتر از شورا کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶/۲۱ خ براری ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم کوی ۳/۳۳ کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اول فرعی ۱/۳۲ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۴/..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ یکم کوی جعفری پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی کوی سلطا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروهوایی خیابان سوم کوچه ۳/۲۲..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ حاجی فر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی ۲۱متری دهقان کوی ق..

امکانات: کولر . گاز

مدت اجاره ۸ماهه

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی سی متری خ هشتم نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

قابل تبدیل تا --/۴۰م ودیعه --/۱م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم بالاتر از مسجد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم نبش ۳/۴۰ پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ دوم بین ۲/۳۰ و ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ۴/۳۴ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی میرعا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اشراقی کوی رنجب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۷/۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نیروهوائی خ شورا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۱/۲۹ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; نیروی هوائی چهارراه کوکاکولا ۲۱متری هقان کوی س..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی چر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ اول خ ۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ شورا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات