ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان میدان شهدا

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا پنج روز قبل

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شهداء میدان شکوفه خ دژاکام کوی مس..

امکانات: کولر . گاز

حتی مجرد موجه

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهداء امام علی جنوب بالاتر از خ کرمان خ بابائی غ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; شهداء خ زرین نعل پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی زابلی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهداء خ ایران خ سرگرد محبی کوی حکم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; پیروزی میدان شهداء چهارصددستگاه خ یاس (شه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شهداء خ خورشید پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی تهران..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهداء پشت کارخانه برق خ منتظری کوی صادقی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهداء خ ایرانمهر روبروی پارک خیام کوی اف..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی احمدی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهداء خ ایرانمهر نرسیده به چهارراه صفا کوی حاجی ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی احمدی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی شهداء خ شهبازی کوی شفیعی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهداء خ قادری پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهدا خ مجاهدین اسلام کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ ۱۷شهریور بالاترازچهارراه دروازه ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهدا خ ناطقی کوی روحانی کوی فرهمند پور..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهداء خ کفائی امانی کوی تهرانی یکم بن بست کلان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهداء زرین نعل انتظاری شاملو ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی ح..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پیروزی شهداء خ قادری کوی جوان تاش بن..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پیروزی میدان شهداء جنب بانک مسکن کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; ۱۷شهریور میدان شهداء خ عظیم ز..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهداء روبروی شهروند کوی صادقی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهداء خ کفائی کوی ناظرزاده ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهداء خ خشکبارچی کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهداء خ ایران کوی فقیهی ش..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ خشکبارچی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۴۰ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهداء سه راه شکوفه چهارراه لطیفی ک..

امکانات: کولر . گاز . فلت

طبقه سوم دارای یک اتاق ۱۱متری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; میدان شهداء پشت اداره برق کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ امیراقوامی کوی شمس ت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۷ واحد

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهداء همایون ناطقی(خورشید)کوی هوشمند بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ درانتظار

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء خ ناطقی(خورشید) کوی روحان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی۰۹۳۵۱۴۴۱۱۱۲-ساعت ۹الی۱۷

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شهداء زرین نعل نرسیده به مازندران خ بلوری روبروی پارک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهدا خ خورشید خ تهرانی دوم بن بست رازقی..

امکانات: کولر . گاز

۳پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی انتظاری بن بست واحدی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهداء خ کفائی امان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; پیروزی شهدا خ قادری سادات اخوی بن ..

امکانات: کولر . گاز

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهداء خ شکوفه خ درودیان بالاتر از میدان کلانتر کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; میدان شهدا مجاهدین خ ایران کوی فیاض بخش کوی کریمی..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهدا میدان شهدا خ مجاهدین اسلام روبروی جامبو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهداء خ خشکبارچی روبروی خ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهداء خ زرین نعل کوی احمدی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهدا میدان شکوفه خ شهید عامری کوی آبان بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهدا خ عارف شمالی خ مخبر خ ولیعصر پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۲۰ ساله ; شهدا خ مجاهدین اسلام روبروی بیمارستان شفاء یحی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۱۶ ساله ; پیروزی میدان شهدا زرین نعل خ بدیع زادگان نبش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهدا جنب پمپ بنزین خ آریان پور..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; پیروزی میدان شهدا خ کفائی امانی بن بست ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پیروزی میدان شهدا اداره برق کوی خشکبارچی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهداء نرسیده به چهارراه آب سردار کوی کیشمیش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; امام حسین خ شهداء کوی قنادی بن بست شقایق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهداء بالاترازمترو بالاترازخشکبارچی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ترجیحا اجاره به خانواده مذهبی

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; میدان شهدا خ ایرانمهر بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهداء خ مجاهدین اسلام خ زرین نعل کوی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ شهید آریائی پور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهدا سقاباشی خ رحیمی بن بست س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهداء خ زرین نعل نبش سادات پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهدا خ زرین نعل خ پرستاری کوی احمدی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهدا خ زرین نعل روبروی کوی تهرانی یک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهدا بلوارنیکنام خضرائی شرقی کوی ای..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کوی خطیبی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهدا خ ایرانمهر خ طوفانی بن بست عزیز ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهداء پشت اداره برق نبش ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی درودی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهداء مجاهدین اسلام خ غلامیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ شکوفه کوی قمصری ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; پیروزی میدان شهداء پشت فروشگاه اتکاء ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; میدان شهدا بالاتراز میدان کوچ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهداء اداره برق خ شهید منتظری ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ کفائی خ زرین نعل ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پیروزی شهدا زرین نعل کوی تهرا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهداء خ شهید برادران کفائی بالاتر از مسجد امام ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهدا خ ایران نرسیده به مجاهدین کوی شهید میراسماعیلی نبش ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهدا خ فخرآباد خ سادات کوی امامی بن بست رفیع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; میدان شهدا خ ۱۷شهریور خ صفای شرقی(طباطبایی پو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۳/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی شهداء خ خشکبارچی کوی فرهاد شفیعی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; میدان شهرزیبا شهرک بهاران فاز ۱ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده ، قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهدا خ شکوفه خ درودیان بالاترازمیدان کلانتری بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل تا---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; میدان شهدا خ زرین نعل خ پرستاری سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; میدان شهدا خ خورشی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

کلا۸واحد

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; میدان شهدا پشت اداره برق روبروی پارک خیا..

امکانات: کولر . گاز

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; میدان شهدا خ زرین خامه بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; میدان شهدا خیابان زرین نعل کوچه تهرانی ک کلا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; میدان شهدا خ زرین نعل مقابل د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهدا بزرگراه محلاتی خ برومند کوی صفری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بر

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; میدان شهدا خ کفایی روبروی ک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهدا خ مجاهدین نبش شهرداری منطقه ۱۲ خ عظیم زادگان..

امکانات: کولر . گاز

بازدید از ساعت ۱۷-به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; میدان شهدا خ ۱۷شهریور بلوار قیام خ دیانی ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهریور بالاتر از م شهدا نرسیده به ۴ راه ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; میدان شهدا میدان شهداء خ ایران بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پیروزی م شهدا خ کفایی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; میدان شهدا پایین تر از میدان خ شیرازی ک خمسه ک ف..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; میدان شهدا خ زرین نعل خ شهید احمد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; میدان شهدا خ مجاهدین اسلام ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهدا خ ایران خ کبریتچی کوی برادران احمدی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; میدان شهدا خ ۱۷شهریور شمالی شهید قادری سق..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی مستاجر۳۳۵۰۱۶۴۷

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات