ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان میدان سپاه

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه دو روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سپاه روبروی آمل کوی شهید حسینی نبش منشو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سپاه کوی شاهین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نصیر میدان سپاه خ زیبا کوی نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سپاه خ باباخانلو کوی پورمند پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سپاه کوی فروردین بن بست بوستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ با توافق

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; میدان سپاه ک زیبا ک روح الله ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سپاه خ مقدم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; سپاه نرسیده به پل چوبی کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سپاه خ حسینی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سپاه باباخانلو کوی چهل و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشترک

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; میدان سپاه کوی حسینی کوی منشور بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سپاه خ سرباز کوی تیمور پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سپاه نرسیده به میدان کوی صد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تبدیل تا ---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; میدان سپاه خ سرباز کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سپاه خ سرباز کوی پورمند بن بست اول جنوبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۷ ساله ; سپاه کوی شاهین پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۱۰ ساله ; میدان سپاه خ زیبا کوی نوید قربانی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; میدان سپاه خ حسینی ک رح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو سپاه کوی حسینی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سپاه خ برادران باباخانلو کوی سرب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سپاه خ شهیدین بن بست اول پلاک ی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سپاه خ زیبا ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی از ساعت ۷ به بعد

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سپاه خ زیبا کوی نوید قربانی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سپاه پل چوبی کوی غف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . اسپلیت . پکیج

یا ---/۸۰م رهن کامل-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; میدان سپاه خ زیب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی میدان سپاه خ سپاه خ حسینی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; میدان سپاه خ زیب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سپاه کوی زیبا کوی امینی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سپاه میدان سپاه پل چوبی بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سپاه صیاد (زیر پل عابر دوم) کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; میدان سپاه ابتدای خواجه نصیر شرقی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سپاه خ باباخانلو کوی تیمور ..

امکانات: کولر . گاز

اجاره فقط به خانم کارمند-یا ۳۰۰---/۱۵م

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سپاه صیاد شیرازی جنوب کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سپاه خ زیبا کوی روح الله ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سپاه خ زیبا پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; میدان سپاه خ سرباز ک تیمور پی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سپاه شمالی کوی غفور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; انتهای اتوبان رسالت بعد از چهارراه پروین اولین کوچ سمت راست خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

مجهز به ،

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; سپاه بالاتر از پل چوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; سپاه خ زیبا کوی رحیمیان بن بس..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; میدان سپاه خ اجاره دار کوی جهان بین کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; میدان سپاه سرباز ک پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; میدان سپاه خ صیادشیرازی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۲مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; سپاه میدان سپاه خ اجاره دار پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; میدان سپاه خ زیبا کوی رحیمیان بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; میدان سپاه خ شاه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; میدان سپاه کوی شاهین پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی میدان سپاه خ زیبا خ رحیمیان بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات