ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان قائم مقام

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام خ چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یا ---/۲۸۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قائم مقام میدان شعاع کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . جاروبرقی مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; قائم مقام خ مشاهیر کوی زیبا پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقام خ قابوسنامه پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قائم مقام خ مشاهیر پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; قائم مقام خردمند شمالی خ دوازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

حداکثر ۴نفر- پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; قائم مقام خ مشاهیر کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قائم مقام فراهانی خ مشاهیر کوی کامیاب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام کوی ال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هفت تیر خ قائم مقام کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قائم مقام میدان شعاع خ شهید..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قائم مقام کوی الو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; قائم مقام خ مشاهیر کوی زیبا بن بست ار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

قابل تبدیل تا---/۱۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قائم مقام کوی آزادگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قائم مقام خ مشاهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام خ چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قائم مقام بالاترازمطهری خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب خوابگاه

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقام فراهانی کوی مگن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۳۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; قائم مقام نرسیده به مطهری کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; قائم مقام خ اعرابی یکم نبش اعرابی دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۰۶/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; قائم مقام فراهانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قائم مقام کوی دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قائم مقام کوی گلریز نبش کوی شیو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر قائم مقام اعرابی دوم نبش دی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; قائم مقام فراهانی خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قائم مقام کوچه آزادگ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نما کامپوزیت

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; قائم مقام فراهانی خ جم کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قائم مقام سنائی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری قائم مقام بالاتر از میدان شعاع کوی فری..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . مبله

با اختلاف سطح

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قائم مقام میدان شعاع کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قائم مقم فراهانی ک ای..

امکانات: شوفاژ . کولر

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; قائم مقام فراهانی شمالی کوی شهدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; قائم مقام خ خردمند شمالی نرسیده به میدان شعاع نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری قائم مقام کوی ال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۲۵۹ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; قائم مقام مطهری ک عر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قائم مقام میدان شعاع نبش ک گلری..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; قائم مقام ک۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۰۸/۱۴

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مطهری خ قائم مقام خ مشاهیر کوی کیهان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

۳۶ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; قائم مقام کوی سهی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۳پله به پائین - از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قائم مقام خ خدری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان قائم مقام ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قائم مقام فراهانی نرسیده به مطهری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات