ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان شمس آباد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد امروز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شمس آباد خ کمالی بالاترازمظفری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد امروز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دیروز

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد بالاتر از پرتوئی جنب بوستان ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دیروز

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد شهید کرد خ خانع..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دیروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا کوی مرتضائیا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر خانم عبدی ۰۹۳۰۴۶۰۶۷۱۴

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دیروز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی طاهر بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد دو روز قبل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی شقایق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد پنج روز قبل

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد ریحانی بلوار س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان هروی بلوارگلزار کوی ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد شش روز قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی زاده پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۰۰متری قابل تبدیل میباشد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان نهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صبا شرقی بلوار سامان ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ کمالی ن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی سهرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

نقاشی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان بهشتی کوی مهرس..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ امیرکیانوش خ امیرنیا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شمس آباد کوی قیاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۸۱ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ مهرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی رنجبریان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی سنبل پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ شهید صفر رنجب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد بالاترازهمت خ رنجبر کوی ابو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد خ گلستان دهم شرقی بین شهید مولوی و شهید ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز . مسترروم

طبقه دوم:(۱/۵۰۰م---/۶۵م)

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دهم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شمس آباد امیرنیا مجتمع ۱۱۴ پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی گلستان کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد بین کردو کمالی خ خانعلی مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۱۰۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی زاده کوی مولوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۷ الی ۸ شب با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد خ مافی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه قدیمی ; شمس آباد خ شهید کرد خ خا..

امکانات: کولر . گاز

طبقه سوم دارای بالکن

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی رضامند ساختم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش بلوار حسین شهید نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ برادران قابل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن کوچه ابراهیمی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده کوی ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان نهم خ شهید ناوندپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شمس آباد خ صفررنجبر کوی آبشار..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان چهارم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ خانی شرقی روبروی بلوار س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

حداکثر ۴نفر

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شمس آباد خ نهاندس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آبادچهارراه ریحانی خ نعمیم شرقی (قلیچ خانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ---/۱۰۰م ودیعه ---۱/۵م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ابوالحسنی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

در کل ۱۶ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ نهاندست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی طاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تک واحدی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد ریحانی خ معتقد پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن گلست..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرکیانوش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۳ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت خ عل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ مولوی نبش ملکنده ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دهم(ملکند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی مطیعی راد(گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شمس آباد بلوار سامان خ حضرت..

امکانات: کولر

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شمس آباد ریحانی نرسیده به چهارراه قلیچ خانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شمس آباد خ منصوری ۱۶متری دوم شمالی خ گلستان ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

یا ---/۱۴۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شمس آباد کوی نعمت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ کمالی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون ۲۰۰هزارتومان پرداخت میشود

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی فاضل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شمس آباد خ شهید کرد خ مو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلوار سامان بلوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شمس آباد خ شهید کرد کوی کیخسروی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد خ موسائی شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی صباح شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کمالی ساختمان سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی نعیم شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرنیا کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی کوی کوثری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی ک سهراب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بدون پارکینگ:----۱/۲۰۰م----/۱۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ نعیم غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قنبری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد بلواربیژن کوی ولی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد ریحانی جنوبی بلوارسامان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی . هواساز

درکل ۱۴۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ ملکنده مجتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شمس آباد خ ملکند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوی نظری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت روبروی تالار ستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شمس آباد خ نعیمی شرقی (قلیچ خانی) پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد میدان سرباز خ گلستان سوم غربی نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شمس آباد م هروی خ ضابطی خ ما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

در ۲بلوک-درکل ۴۲ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد کوی عیوض توحیدی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۰۹۱۲۲۵۴۷۳۱۰ با هماهنگی مستاجر آقای خسروی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن خ کوث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن خ م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ ابراهیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد سه راه پیال..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد روبروی پارک ارکیده کوی امید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شمس آباد خ مقدم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ خانی غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج یا حداکثر ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی علی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی خ صبای شرقی بلوار سام..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

قابل تبدیل به ---/۱۸۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شمس آباد خ رنجبر کوی آ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی نبش صبای شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد بلواربیژن کوی گلستا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی اکبر صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تبدیل تا ---/۴۰م

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ علمداریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی عبدالله سرشک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان سوم شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

درکل ۱۲ واحد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی بلواربیژن کوی شریعتی غر..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی اف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد خ امیرنیا کوی ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

کنتورهای مجزا- بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی زاده پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شمس آباد خ ریحانی بالاتر از میدان بهشتی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شمس آباد بلوار سامان خ حضرت..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شمس آباد ۱۶متری اول شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شمس آباد خ شهید کرد کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد ریحانی چمن ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد میدان ملت خ امیرنیا کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰متری:(----/۳م---/۱۲۰م)

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۶۵ متر ۳ خوابه ۳ ساله ; شمس آباد کوی سلیمانی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰متر انباری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد نعیم غربی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شمس آباد خ شهیدکرد خ مولوی خ اب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۴ماهه

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت کوی قابل س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شمس آباد خ امیرنیا کوی نصیبی پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شمس آباد م بهشتی کوی ذ..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شمس آباد بهشتی شهید کرد کوی کوثری پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بلواربیژن گلستان دوم شرقی خ جهان پن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ ۲۱ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان بهشتی کوی مهرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شمس آباد خ ریحانی جنوبی کوی شهید مهدو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله خ ابوال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شمس آباد ریحانی کوی فاضل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شمس آباد خ صباح شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صباح شرقی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شمس آباد کوی امید کوی سهیل شمالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ کمالی کوی جلالی پور ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت خ صباح غربی ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد خ ریحانی چمن غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل تا--/۱۳۰م

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان بهشتی نبش علمداریان (پی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شمس آباد شهیدکرد صفا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ ماهیانه:--/۴۰هزارتومان

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت برداران قابل کوی خوزس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شمس آباد خ ریحانی میدان بهشتی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی بلوار بیژن کوی جمشید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن کوی مقدم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی شها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شمس آباد میدان بهشتی خ ولی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد خ ریحانی قلیچ خانی شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازهمت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد بالاتر از میدان ملت خ صب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شمس آباد کوی قادری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد بین شهید مولوی و شهید کرد گلستان ۱۰ شرقی ر..

امکانات: آسانسور . داکت اسپلیت . چیلر . پکیج . هواساز . مسترروم

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شمس آباد سه راه پیاله ابوالحسنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی شقایق بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی اسکوئی مج..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۳بلوک

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ امیرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شمس آباد جنب پارک ارکیده خ قیاسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شمس آباد نرسیده به میدان شریفی کوی شقایق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نقاشی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شمس آباد میدان ملت خ قابل پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی حسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ باقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شمس آباد میدان شریفی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی شمالی کوی شکوفه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

داشتن دسته چک الزامی میباشد

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد بین شهید مولوی و شهید کرد گلستان ۱۰ شرقی ر..

امکانات: آسانسور . داکت اسپلیت . چیلر . پکیج . هواساز . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شمس آباد کوی رنجب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ مولوی کوچه صف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شمس آباد بلواربیژن خ ابر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شمس آباد سه راه پیاله کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی صبای شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شمس آباد بالاترازمیدان ملت کوی یاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شمس آباد کوی آذین فرعی سلیمان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ صبای شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ قلیچ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۳م----/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شمس آباد میدان ملت کوی نادر حسین پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شمس آباد خ ریحانی خ عبدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شمس آباد خ ریحانی کوی مع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . جاروبرقی مرکزی

کنتورها مستقل میباشند

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات