ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران)

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) امروز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی باغ صبا مل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) سه روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کوی سهن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) چهار روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش کوی جباری سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) شش روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ آقابیگی کوی واصفی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی نبش مطهری کوی فرهنگ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به چهارراه..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی بالاتر از طالقانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) یک هفته قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از بهار شیراز خ مقدم کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ملک یوسفیان کوی ارغوان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی سه راه طالقانی کوی پیرجمالی نبش ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ حقوقی نبش کوی فرزانگان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی بالاترازملک کشواد خ کلیم کاشانی کوی حائری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی خ بینا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی بین کلیم کاشانی و ادیبی کوی ح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شریعتی بالاترازمطهری خ شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی نرسیده به پیچ شمیران خ روشندلان..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی خ میثاق پنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ طالقانی خ مقدم نبش چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی خ خداپرست کوی کام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شریعتی بعد از ۴راه شیخان ک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه معلم نرسیده به چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی خ میثاق چهارم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شریعتی اجاره دار کوی حمیدی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵ متر انباری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی بین طالقانی و بهار خ میثاق چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ قدوسی خ زارتشت پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شریعتی خ ادیبی کوی حقیقت ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

قابل تبدیل تا --/۳۰م ودیعه ۱/۲۰۰م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ ادیبی حائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از میدان سپاه دسترسی محلی خ سرباز ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ فرهنگ بن بست فر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش گرفته میشود

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی نوریان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شریعتی بعد از چهارراه شیخان ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ مقدم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

قرارداد۱۸ماهه

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی بالاترازپلیس کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قلیچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بالاتراز مطهری نرسیده به معلم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی میثاق دو..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . گرمایشی از کف . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ مشاع میباشد-قابل تبدیل تا--/۱۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ حقوقی خ عباسی اصفهانی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شریعتی خ میثاق پنج..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ قدوسی کوی شهید زارتشت کوی شهید..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز کوی می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی کوی پیرجمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات