ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی امروز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ نوبخت پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی امروز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از هویزه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی امروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی امروز

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ نوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی دیروز

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سهروردی شمالی خ کاووسی فر کوی باربد ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی دیروز

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی دو روز قبل

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن یمین نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری مشترک-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی دو روز قبل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی خ نوبخت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی چهار روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی چهارراه تخت طاووس ..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به زوج - بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی چهار روز قبل

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ امین ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی پنج روز قبل

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی بالاتر از مطهری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی شش روز قبل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک کوی جلالی بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی شش روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی سروش خ قرقاوول پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی یک هفته قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی کوی مری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم:(۲/۵۰۰م---/۵۰م)

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی یک هفته قبل

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ قرقاول غربی بین سروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی یک هفته قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از خ مطهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۲۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی هویزه غربی نرسیده به خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ پالیزی کوی ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سهروردی شمالی خ پالیزی کوی ده..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵پله به پائین-۱۰متربالکن-همسطح حیاط

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی اشر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از خ بهشتی خ نق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۲ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشیراز خ خداپرست کوی س..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ازتعداد طبقات و واحدها اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; سهروردی شمالی خ شکرآ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی باغ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ باسقی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن یمین کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی خ عشوری بین..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵ متر بالکن-بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۸۵۰۷۴۹۵

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه یکم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی گودرزی یکم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ باتوافق

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج حسنی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید باهماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; سهروردی شمالی کوی تق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی خ اندیشه هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سهروردی شمالی کوی اشراقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ترجیحا اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ شهید قندی کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید روزهای فرد ساعت ۵ الی ۷ بعدازظهر

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ; سهروردی شمالی خ صحاف ز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی جنوبی بهارشیراز بعد از زن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی خ کاووسی فر کوی بارب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرداجاره داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه پنجم روبروی هتل ونوس کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی کوچه آزادی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۳۰۰م رهن کامل-دوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; سهروردی خ هویزه غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سهروردی جنوبی کوی لش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

اجاره به زوج- بازدید با هماهنگی۰۹۳۶۸۱۷۲۲۲۷

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ پالیزی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی مستاجر۰۹۱۲۶۸۵۸۱۳۲-بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه کوی شکرآبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی آزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

----/۳۰۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی خ زینالی غربی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی آزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

طبقه سوم:(۲/۵۰۰م---/۳۰م)

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سهروردی شمالی ابن یمین کوی هشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ منبع آب کوی فیضی پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ امین زاده نبش خ سلیمان خاط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی خ اندیشه ششم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سهروردی جنوبی خ شکرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ یوسفیان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک کوی جلالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; سهروردی جنوبی بالا تراز تخت طاووس بالا تراز پمپ ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲ پله به پایین -مناسب خانم مجرد

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۰۸ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی اشر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۲ ساله ; سهروردی جنوبی خ اورامان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی کوی مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه دوم پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی جنوبی کوی امین اللهی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰متربالکن

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سهروردی شمالی خ مهناز نهم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

نیمه بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; سهروردی جنوبی کوی ایلوخانی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه خ شکرابی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سهروردی شمالی خ مهناز کوی یکم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; سهروردی جنوبی کوی ابرار شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۰۹۱۹۵۷۸۹۹۸۹بازدید با هماهنگی مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سهروردی شمالی نرسیده به مطهری کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سهروردی خ شهید قندی نبش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی مستاجر۰۹۱۲۲۴۳۲۰۹۸آقای نیرومند

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سهروردی شمالی کیهان غربی کوی پاکزادنیا ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; سهروردی شمالی کوی کوروش بین سهند و لیلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی کوی اسل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

قابل تبدیل تا --/۱۵۰م ودیعه ۳۰۰هزار اجاره

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی نرسیده به چهارراه کیهان خ علی گودرزی یکم ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سهروردی شمالی خ شهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی کوی امامی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سهروردی شمالی خ نیکوقدم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سهروردی شمالی کوی نیکو ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی نبش خ کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سهروردی جنوبی بهارشیراز خ خداپرست کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج حسنی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سهروردی شمالی خ مهناز کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سهروردی شمالی کوی کور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سهروردی شمالی آپادانا کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی شمالی کوی اشر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سهروردی شمالی خ اشراقی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی گودرز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; سهروردی شمالی خ پالیزی کوی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ شریف پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; سهروردی جنوبی خ ایلوخ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سهروردی جنوبی ملایری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سهروردی جنوبی کوی دب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; سهروردی شمالی میرزا زینالی غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی نوبخت خ دوازدهم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سهروردی شمالی کوی آزا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سهروردی جنوبی کوی مریوان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ قرقاول غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی بالاترازمیدان پالیزی کوی اشراق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

بصورت غیرمبله نیزاجاره میدهند

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی جنوبی بهارشمالی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه دوم..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهروردی خ پالیزی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهروردی شمالی خ شهید قندی (پالیزی) نرسیده به..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سهروردی شمالی خ هویزه ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سهروردی شمالی کوی اندیشه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۶ ساله ; سهروردی خ میرزایی زینالی کوی پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهروردی شمالی زینالی غربی خ عشوری نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی شمالی خ عربعلی نبش ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

ملک روی مغازه واقع شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; سهروردی شمالی خ مهناز (صابونچی) کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی اشراقی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ افشارج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن یمین خ قرقا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

انباری داخل واحد- تبدیل تا ---/۱۴۰م

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سهروردی شمالی خ میرزای زینالی غربی نبش سیدخلیل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ سرمد پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۳۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن یمین نبش خ ده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری مشترک-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سهروردی جنوبی ایلوخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی غربی خ عشوری کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تا ۱۰م قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهروردی شمالی خ اندیشه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ وزوائی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی سلطانی (قرقاول ساب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدیدبا هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه خ ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید ازساعت ۹ صبح الی ۱۶

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی خ نوبخت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی خ شهید کوروش مهاجر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سهروردی شمالی خ بسطا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ اقلیمی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۶ ساله ; سهروردی خ میرزایی زینالی ک پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی پالیزی شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی نرسیده به پل سیدخندان کوی اشرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه پنجم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از پالیزی (قندی) کوی اش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سهروردی جنوبی کوی زاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سهروردی شمالی کوی تق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰متر بالکن

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سهروردی جنوبی جنب داروخانه راسل کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ هوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهروردی شمالی اندیشه چهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی نرسیده به تقاطع ک باغ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ حاج ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ کیهان غربی کوی پاکزاد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملایری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سهروردی شمالی خ پالیزی کو..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تبدیل تا ---/۱۰۰م

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن یمین کوی با..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سهروردی شمالی خ مهناز (صابونچی) کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ نیلوفر خ شانزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۱۸۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی نوبخت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل تا----/۲۰۰م

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی آزادی پلاک..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

بصورت مبله نیز اجاره داده میشود:(---/۴م---/۵۰م)

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ سورنا پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; سهروردی شمالی بین کیهان و عباس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سهروردی خ اندیشه خ یکم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی بالاترازمیدان پالیزی کوی اشراق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد-درکل ۲۵ واحد

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ نوبخت کوی یکم پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن-۳اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی پالیزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عرب علی نبش..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; سهروردی شمالی سیبویه شمالی ابن یمین ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی روبروی میدان پالیزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

یا ---/۴م---/۱۰م- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سهروردی جنوبی کوی ایلوخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی کوی اما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی اندیشه سوم غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی اندیشه سوم غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۳۰مترپارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی خ شهید قندی (پالیزی) گلشن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سهروردی شمالی سهند کوی شهرتاش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; سهروردی شمالی کوی آز..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; سهروردی شمالی کوی حاج حسنی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی نرسیده به چهارراه مل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی بالاتراز م قندی ک اش..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سهروردی شمالی کوی تقوی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه شکرآبی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی ک آزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی افشار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ اندیشه دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; سهروردی جنوبی کوی زاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ هویزه شرقی خ سهند خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی طاوسی فر آریاوطنی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ مهناز کوی هفتم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن یمین خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی چهارراه کیهان بالاتراز کاووسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از چهارراه مطهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سهروردی شمالی اندیشه چهارم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; سهروردی شمالی اندیشه هشتم پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰مترتراس-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; سهروردی شمالی خ پالیزی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

هرواحد ۲پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات