ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان جنت آباد

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله خ مجاهدکبیر کوی بنفشه دواز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; جنت آبادشاهین شمالی خ بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی شاهین شمالی کوی شهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت ۲۰متری گلستان غربی ۱۲متری بوستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی ۱۶متری اول شمالی کوی وک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; جنت آباد مرکزی مخبری ۱۶متری اول شمالی کوی دهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دیروز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جنت آباد مرکزی خ بعثت خ ۱۶متری اول خ عسگری خ پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دو روز قبل

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دو روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس نبش ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جنت آباد خ چهارباغ غربی ۱۶متری اول شمالی ابتداخ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دو روز قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ ایرانشهر میدان استاد شهریار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد دو روز قبل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جنت آباد مرکزی ۱۶متری اول شمالی کوی هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد چهار روز قبل

۱۱۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; جنت آباد مرکزی خ دانش خ توحید پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد چهار روز قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد چهارباغ غربی خ نمازی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شاهین شمالی خ بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد چهار روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد ۲۰متری گلستان شرقی ۱۲متری گل میخک خ هش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد چهار روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد نسترن یکم بالاترازهمت خ شکوفه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد چهار روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله خ شقایق پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ سیمون بلیوار مجتمع مسک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

کلید نزد سرایدار

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جنت آباد جنوبی شاهین جنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی خ چمران بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; جنت اباد خ شهید آبشناسان خ شقایق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ۳۰ خ ارغوان کوی صب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری شهید مهدی کبیرزاده ۱۲متری ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد پنج روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق کوی میل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش شرقی خ ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی لاله ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ باتوافق

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانپارس خ شقایق ک میلاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان ۳۰ خ ارغوان خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جنت آباد شمالی شهرک مبعث خ بهارستان یاز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی خ چمران بن بست ایمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

یا ----/۲۲۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; جنت آباد خ کشاورز کوی سجاد ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد بزرگراه آبشناسان خ شقایق خ طباطبائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی ۱۸متری با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد یک هفته قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله خ نمازی کوی ابراهیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد یک هفته قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جنت آباد شمالی خ قائم خ قائم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون کامل- طبقه دوم و سوم:(۲/۲۰۰م---/۳۰م)

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد یک هفته قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان خ ایرن زمین جنو..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی ۱۶متری دوم چهارم مر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جنت آباد ۳۵ متری لاله ۱۶متری اول جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جنت آباد جنوبی لاله غربی خ نمازی جنوبی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۴۰ متر - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان خ ۱۶متری دوم شم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانپارس شقایق ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی کوی سوم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی جنب بانک پاسار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جنت آبادشمالی شقایق خ گل مریم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ بصارتی کوی نیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان پنجم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; جنت آباد مرکزی خ عسگری کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; جنت آباد ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم شمالی نبش ۱۰مخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; جنت آباد ایرانپارس بهارستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۴۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; جنت آباد شمالی خ ایرانشهر ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جنت آباد ۳۵متری گلستان ۱۶متری ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جنت آباد مرکزی خ ۳۵متری خ ۱۶متری اول خ کمیجانی خ ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانپارس بالاترازپمپ بنزین خ شقایق کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۳۸ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرق..

امکانات: کولر . گاز . فلت

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جنت آباد ۲۰متری گلستان ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جنت آباد خ بهمنی نژاد روبروی استخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۲۳ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی بلوارمبعث خ آریاپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت ک توکلی ۱۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی بلوارسیمون بولیوار خ کشاورز..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون یکطرفه

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ بصارتی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جنت آباد ۳۵متری گلستان شاهین شمالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی خ ششم مخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان..

امکانات: شوفاژ . کولر

۲ بالکن

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد بالاتراز۳۵ متری گلستان کوی محسن رضایی غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ گلستان شرقی ک حافظ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ بهار خ امام حسین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

در۳بلوک-هماهنگی با ۴۴۶۲۳۵۲۳

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش خ قائم کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده . درب ضد سرقت

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی لال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; جنت آبادجنوبی کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آبادشمالی ۳۵متری لاله شرقی خ شاهین جنوبی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; جنت آباد خ۳۵متری گلستان خ ایران زمین ک حیدری مقدم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی خ شهید ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جنت آباد جنوبی مجاهد کبیر بنفشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جنت آباد شاهین شمالی گلستا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۴۹ متر ۳ خوابه نوساز ; شاهین شمالی خ امام حسین ک اقاقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جنت آباد شمالی نبش بهاستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ ایرانشهر شمالی کوی یاس..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانشهر شمالی گلبرگ غربی گلبرگ..

امکانات: کولر . گاز

دوم سندی-بازدید ازساعت ۱۹

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان شمالی خ بهارستان ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جنت آباد مرکزی بلوار بعثت نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس جنب پمپ بنزین خ شقایق خ گل مریم خ علامه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جنت آباد ۱۶متری اول لاله شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد شاهین کوی بصارتی کوی یاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش خ قائم ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی ۱۶متری اول شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی ایرانشهر خ استادشهریار کوی بوستان ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

اول سندی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شاهین شمالی ک لاله چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی کوی هفتم مخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; جنت آباد بلوار شاهین شمالی خ لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری اول جنوبی ۱۲ ..

امکانات: شوفاژ . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ کوی لاله پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; جنت آباد جنوبی سمرقند خ لاله غربی خ شقایق خ شبن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

به مجرد نیز اجاره داده می شود

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ چمران مجتمع نگین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن-بازدید امروز و فردا از ساعت ۹ الی ۲۰-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد بزرگراه ایرانپارس شقایق کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

جهت بازدید زنگ واحد ۵

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; جنت آباد بالاتر از ایران پارس خ گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا --/۸۰م

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جنت آباد خ علامه طباطبایی ک بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شاهین شمالی خ بهار ک شبنم دوم مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت ک ۳ غربی..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از بلوار بعث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جنت آباد مرکزی خ اقاقیا کوی یاس بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شاهین شمالی خ شهید چمران نبش ک سنایی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد برج سمرقند خ چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کمسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد خ پیامبر مرکزی خ هجرت خ گلزار نهم بن بست ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق خ میلاد ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; جنت آباد جنوبی ک سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جنت آباد مرکزی شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرقی خ م..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جنت آبادشمالی سیمون بولیوار خ کشاورز خ جراح تهران..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جنت آباد نبش ۱۱ مخابرات خ نیلوفر بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جنت آباد شهرک مبعث بهارستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فقط زوج-اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; جنت آباد جنوبی ۱۶متری جنوبی خ چهارباغ غربی نبش شهید کر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

هماهنگی با مستاجر ۴۴۴۷۰۸۴۱

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آبادجنوبی چهارباغ غربی ۱۶متری د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم شمالی کوی چهارم م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی شهرک شاهین کوچه یازدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰متری گلستان غربی ۱۲متری بوستان ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی چهارباغ شرقی بالاتراز۱۶متری د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; جنت آباد شمالی حصارک خ کشاورز ک شهید عباس ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی خ نسترن ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جنت آبادجنوبی لاله شرقی مجاهدکبیر شم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شاهین شمالی ک سن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شاهین شمالی خ بهار مجتمع هلیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد بلوار بعثت وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت ک سوم غربی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد ۳۵متری گلستان (مخبری) ۱۶متری دوم شمالی کوی هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید ۶ تا ۸

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد بلوار شاهین شمالی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی بر بلوار لاله غربی بین نماز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; جنت آباد چهارباغ شرقی ۱۶متری اول جنوبی کوی چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با مستاجر اقای مصیبی۰۹۱۲۱۷۲۳۲۰۴هماهنگ شود ساعت بازدید۵تا۹شب

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; جنت آباد خ شاهین شمالی شانزده متری دوم شمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جنت آباد خ شاهین شمالی خ ۲۰ متری بهار نبش تقا..

امکانات: شوفاژ . کولر

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان شانزده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جنت آباد جنوبی ایثارگران بن بست عابد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی۰۹۱۹۳۰۹۷۱۶۵

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰متری گلستان روبرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان ۱۶متری اول شمالی کوی چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی ک شکوف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تبدیل تا ---/۱۲۰م

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جنت آباد ۳۵ متری لاله شرقی ۱۶ متری اول جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد بلوار بع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت خ نسترن خ مهد..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی ک سنبل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ۳۰ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جنت آباد شمالی ۳۵متری گلستان ۱۶متری دوم شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج- بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جنت آباد مرکزی بلوار بعثت غربی ۱۶متری اول کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۱-بازدید با هماهنگی ۴۴۴۷۱۳۵۶

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی خ بهمنی نژاد روبروی ورزشگاه درف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان نبش س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; جنت آباد سی و پنج متری گلستان ۱۶ متری دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آبادشمالی بالاترازایرانپارس به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ انصارالمهدی خ ایرانشهر شمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جنت آبادشمالی خ انصارالمهدی خ ایرانشهرشم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جنت آباد بلوار مبعث کوی ابائیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت جنب سفرخانه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان۳۰ ارغوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد هم اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی خ طور شمالی خ فجر شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی ۱۶متری دوم جنوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان یازدهم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ گلزار شرقی خ فردوسی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۲۲ متر ۲ خوابه ۹ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی کوی حاتم..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

اجاره ترجیحا به زوج یا ۳نفر

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; جنت آبادجنوبی میدان چهارباغ غربی ۱۶ متری اول نمازی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ گل میخک پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جنت آباد ۱۶متری دوم شمالی کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی بهارستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ شقایق ک میل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

درحال نقاشی راه پله

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی شاهین جنوبی خ صفدر نظری روبروی پارک ساحل ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جنت آباد شمالی کوروش شرقی خ محمدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قابل تبدیل-

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد شهرک مبعث کوی تقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵متری گلستان خ نسترن یکم ۱۲متری نیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی مجتمع بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰ متری گلستان خ گل میخک خ ۸ ..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جنت آباد شمالی بهارست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک خ ۳۵ متری گلستان بین چهارراه ستاری و شاهین شما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جنت آبادشمالی خ جوانمرد شقایق سابق کوی ده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴ ماهه اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آباد ۳۵ متری گلستان ۱۶متری اول جنوبی ۱۲متری یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; جنت آباد میدان دانشگاه خروجی دوم خ طورشمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; جنت آباد مرکزی بلوار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد شمالی کوچه بهارست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; جنت آباد بلوار لاله شرقی کوی وحدت پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان چهاردهم کوی ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵متری مخبری بن بست ۱۲متر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش خ شهید محمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ غربی خ نمازی جنوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات