ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان توحید

رهن و اجاره آپارتمان توحید شش روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; توحید نصرت غربی کوی زاهدی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید خ پرچم بعدازچهارراه..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

انبار داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; توحید خ نصرت غربی نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; توحید فرصت شیرازی مجتمع مسک..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید خ پرچم پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; توحید تقاطع بوستان سعدی بن بست حا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ گلبار کوی محم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۱۰ متر ۱ خوابه نوساز ; توحید نصرت غربی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; توحید خ رودکی شمالی کوی قن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ پرچم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توحید خ اسکندری جنوبی خ باستان کوی میرفارسی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; میدان توحید خ رودکی شمالی جنب کل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی گلفام پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; توحید خ پرچم کوی سپهر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ نصرت غربی خ شک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ نصرت کوی زاهدی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; میدان توحید خ پرچم کوی س..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ در حیاط

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توحید خ گلبار بن بست سبزه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید نصرت غربی خوش شما..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; توحید پرچم کوی احم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; توحید نیایش شرقی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; توحید تقاطع اسکندری وجمهوری بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; توحید اسکندری شمالی کوی صهبا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; توحید ارومیه خ رودکی نبش کوی منصوری ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ دکتر قریب تقاطع نصرت کوی ای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید خ نصرت شرقی روبروی دانشکده پرستاری و مامائی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; ستارخان خ توحید خ نصرت غربی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند-انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید خ نصرت شرقی کوی وردی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره ۷ماهه-قابل تبدیل تا --/۲۰م ودیعه ۱/۷۰۰م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; توحید نصرت بین قریب واسکن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; اسکندری شمالی بین قریب و اسکندری ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توحید بین بهبودی وتوحید نیایش شرق پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; توحید خ پرچم کوی صفا بن بست شهر..

امکانات: گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; توحید خ نصرت تقاطع خوش پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید نصرت غربی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; توحید خ کلهر بین نواب و رودکی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; توحید کوی وردی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ستارخان توحید کوی نا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; توحید خ پرچم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶مترانباری-طبقه چهارم رویتی

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; توحید ابتدای ستارخان بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه سوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; توحید چمران نرسیده به میدان توحید خ باقرخ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; توحید اسکندری بالاترازکلهر کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحید خ فرصت خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; توحید بین خ نصرت و پرچم بن بس..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

اتاق خواب مبله

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید خ گلبار پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توحید خ کلهر بین نواب و رودکی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰هزار تومان کمیسیون پرداخت میشود

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; توحید خ پرچم بالاتر از رودکی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توحید خ میرخانی روبروی تعویض روغنی سای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید خ گلبار (امیر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; توحید نصرت غربی کوی سوسن بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . درب ضد سرقت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید خ گلبار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید پرچم کوی صفا کوی بن بست شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ستارخان توحید خ پرچ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; توحید بهبودی علی شکاری کوی خو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; میدان توحید خ ارومیه غ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ---/۳۰ م

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خوش شمالی نرسیده به ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; حکیم اندیشه شمالی کوی ایران پوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی . دوربین مداربسته

درکل ۲۴ واحد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم کوی خرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ نصرت شرقی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; توحید اسکندری شمالی کوی حافظ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

هماهنگی با آقای قاجار مستاجر۶۶۹۲۴۸۲۱

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; توحیدخ پرچم جنب کانون ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; توحیدنصرت شرقی کوی و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; ستارخان میدان توحید کوی صیامی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۳ ساله ; توحید بین آزادی وکلهر کوی فرج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۵ ساله ; توحید خ کوثریک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; توحید خ نیایش بعد از ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید پرچم خ خوش شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توحید پرچم علی شکاری کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; توحید کوی نادر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ستارخان خ توحید خ نمازی سوم پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; توحید اسکندری شمالی بین قریب و اسک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۷ ساله ; توحید خ نصرتتقاطع قریب کوچه م..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده-سوئیت ۳۴متری-تراس ۲۵متر-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; ستارخان خ توحید خ پر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; میدان توحید ستارخان خ اکبریان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; توحید پرچم نیایش شرق ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید نصرت شرقی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; توحید خ پرچم بعد از خوش کوی صفا نبش ش..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۷ ساله ; توحید خ نصرت تقاطع قریب کوچه ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده-سوئیت ۳۴متری-قابل تبدیل-تراس ۲۵متر

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید کوی نادر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد- پارکینگ حیاط

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; توحید خوش شمالی تقاطع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی - حیاط خلوت-حتی مجرد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; توحید خ نصرت خ اسکند..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; توحید خ فرصت نرسیده به جمالزاده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آزادی نصرت م توحید خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ستارخان توحید خ پرچم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

زوج یا کارمند

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید نصرت غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج یامجرد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; توحید بعدازپرچم نبش صائب ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری درسند قید نشده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید م توحید خ ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; توحید پرچم کوی حرسین بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی شهید نعم..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; توحید نصرت غربی کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; میدان توحید نصرت غربی اول شهید شک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توحید خ اسکندری شمالی کوی بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; توحید خ گلبار پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; میدان توحید ک صایب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمسیون ۱ طرفه

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید م توحید خ ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; توحید اسکندری شمالی نرسیده به نصر..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; توحید پایین تر از خ پرچم ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; توحید نصرت غربی کوی علی شکاری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; توحید نصرت غربی خ زاهدی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نصرت غربی بین خوش و توحید کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

حداکثر ۲نفر-بازدید ساعت ۱۸به بعد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۲۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید فرصت شیرازی بین اسکندری و د..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توحید کوی صائب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تا ---/۹۰ م قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توحید نصرت خوش شمالی خ نیایش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی کاظم بیگی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توحید خ گلبار کوی سبزه ..

امکانات: کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید م توحید خ ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; میدان توحید خ نصرت غربی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ط زیر همکف ۱۱۴ متر قیمت ۱۵ م ۱م

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; توحید خ نصرت پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس خیابان توحید فلکه ۴ خیابان محمد رضا قاسمی..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; میدان توحید خ نصرت غربی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; توحید نصرت غربی کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه زیرهمکف --/۱۵م ودیعه --/۱م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توحید نصرت غربی خوش شمالی روبرو..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید م توحید خ ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ستارخان توحید نصرت غربی خ علی شکاری نبش کوی ۱۷شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید م توحید خ ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید بن بست سرو پلا..

امکانات: کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; توحید خ نیایش شرقی بالاتر از چهارراه خ رودکی شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; میدان توحید جنوب غربی میدان نبش بانک پارسیا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; توحید بن بست صد..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; میدان توحید میدان توحید نرسیده به آزادی خ فرصت کوچه سامان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کف کفپوش

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ستارخان میدان توحید خ کوثر اول کوی شاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۸۰۰---/۴۰م

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; میدان توحید بین پرچم ونصرت بن ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۵۳ متر - طبقه زیر همکف قدیمی ; توحید ابتدای ستارخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بی واسطه

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; توحید رودکی شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰متر تراس-بازسازی ،

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت توحید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۳۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; توحید خ نصرت غربی جنب مدرسه مدنی کوی نغ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

ترجیحا خانم دانشجو

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; میدان توحید خ فرصت نبش خ اسکندری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; توحید بعداز خ طوس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; میدان توحید نصرت غربی ک داوری نبش بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; توحید خ نصرت بین قریب و اسکندری نبش کوی یوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ فرصت شیرازی کوچه امیراسماعیل بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; میدان توحید خ پرچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; میدان توحید نصرت غربی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; میدان توحید نصرت غربی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

، ،درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; توحید خ کوثر یکم کوی سر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۶ الی ۱۷

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میدان توحید خ پرچم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; توحید خ نصرت غربی نبش علی اکبری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; میدان توحید خ پرچم کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید خوش شمالی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; توحید نصرت غربی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; توحید شباهنگ پ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

/*-

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; جمالزاده شمالی کوی شهید بز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم نبش کوی ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; توحید پرچم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بین توحید و آزادی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

شخصی ساز- کلید نخورده -الویت فروش- ، ،درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; توحید خ پرچم ابتدای رودکی شمالی کوی قندهاری نب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; توحید خ نیایش شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحیدنصرت غربی سه راه خوش شمالی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توحید خ نصرت غربی کوی گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; توحید نصرت غربی خ مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; توحید خ کوثر اول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هرواحد

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; توحید خ قریب کوی شهی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; میدان توحید پرچم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; میدان توحید اسکندری شمالی خ شباهنگ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; توحید خ پرچم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; میدان توحید خ پرچم کوی صفایی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها ۷ ساله ; میدان توحید خ نیایش ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; توحید آزادی خ اوستا خ کلهر کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اسکندری شمالی بالاتر از آزادی فرصت شیرازی به..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; توحید نصرت خوش شمالی مابین پرچم و نیایش نبش ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بهبودی روبروی کلینیک عماری بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر

/-

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; توحید خ فرصت خ سامانی کوی قدیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; توحید خ نصرت غربی خ خوش شمالی کوی جعفرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

مناسب خانواده مذهبی

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; توحید فرصت پ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; توحید خ نصرت پلاک ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; توحید کوی ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

قابل تبدیل ، ،درب ریموت ،

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; میدان توحید خ پرچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; میدان توحید خ پرچم ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

/-

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; توحید خ پرچم کوی خرد..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; توحید خ پرچم پلاک ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نصرت غربی خ مجته..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; توحید نرسیده به تقاطع آزادی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; توحید خ نصرت غربی بعد از تقاط..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; توحیدخوش شمالی خ نمایندگی ساختمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/-

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; م توحید نصرت غربی نبش خوش..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ستارخان توحید نصرت غربی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; توحید خ نیایش شرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; میدان توحید خ پرچم انتهای کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵۰ ساله ; ستارخان بین بهبودی و توحید نیایش غربی ک نم..

امکانات: کولر

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; توحید خ پرچم خ خوش شمالی کوی ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; توحید خ ارومیه نبش خوش و رودکی نبش ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; توحید اسکندری نرسیده به نصرت کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; توحید نیایش خ رودکی شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تبدیل تا ----/۴۵م

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; توحید خ نصرت شرقی بین دکتر قریب و اسکند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه نوساز ; توحید کوی ل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; توحید پرچم کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان توحید ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; میدان توحید نصرت غربی اول خوش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات