ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان تهرانپارس

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ ۲۰متری ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

مناسب مجرد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس بزرگراه باقری بالاتر از مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶شرقی (امیراللهی) بین گیو و ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ رضامیوه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس فرجام غربی خ اردیبهشت نب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس سه راه استخر کوی ۲۲..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷ ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی خ ایزدپناه خ ۱۹۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲ بین گیو و رستم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس فرهنگسرای اشراق خ احسان خ شه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس بزرگراه رسالت بین عادل ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم تقاطع ۱۸۸ غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶ شرقی بین خ ۱۳۱ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس فلکه اول ۱۳۸غ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . فروش با مستاجر

اجاره به زوج کارمند

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۰ شرقی تقاطع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس چهارراه سیدالشهداءخ جشنواره خ احمدگرجی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

مجرد آقا

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس غرب خ ملکی خ مهرنامی بین ۱۰۹ و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهرانپارس ۱۶۲شرقی بین کادوس وپارسیان ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶ شرقی بین گیو و کادوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم مرکزی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مسترروم

۲پارکینگ- بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸شرقی بین ۱۳۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین گیو وبلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ انقلاب شمالی خ گلستان ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلواراردیبهشت خ ۱۸۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۴۴غربی بین تقاطع زرین و تیران..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۳۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; تهرانپارس بلوارشاهد خ ۱۳۱ کوی۲۰..

امکانات: کولر . گاز . فلت

اجاره به یک نفر موجه

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس ۲۲۸شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۶غربی بین عادل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تهرانپارس خ استخر بوستان هشتم خ صاحب الزمان شما..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۱۱ خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۰شرقی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۲۶غربی بین ۱۰۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ-۸مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم ۱۸..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی ۱۶متری او..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس سه روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس ۱۷۶شرقی بین تیراندازو ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۲ نبش ۱۱۳ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین قزاقی و اردیبهش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲۰ ساله ; تهرانپارس سه راه استخر شهرک فرهنگیان بلوک B..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس فلکه اول نبش خ گلبرگ بین خ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس بهار خ ملکی خ باقر آذر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۸غربی بین عادل ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس بین ۱۰۹ و ۱۱۱ خ ۱۱۸ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ صاحب الزمان گلستان چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲ بین ۱۳۱و۱۳۳ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس بین باقری و ایزدپناه کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۳جنوبی کوی ۱۸۸ ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۰غربی بین عادل و طاهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; تهرانپارس ۱۷۸غربی خ قه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس خ اخوت نبش کسمائی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۷۸غربی بین کادوس و پارسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۴۶غربی بین ۱۱۳ و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس بالاتر از چهارراه تیرانداز خ ۱۶۰شرقی بالاتر از..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه چهارم:(---/۲م---/۸۰م)

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۲۰۸ بین بلوار و خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فقط اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; تهرانپارس بین ۱۰۹ و ۱۱۱ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی مسرور خ ۲۴۲شر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس۱۷۴/۱ غربی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۴۹غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

پارکینگ با قابلیت ۲پارک

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ توحید کوی ۱۰/۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس فلکه اول بین رشیدو زرین پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴ بین ۱۳۳ و ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ عادل شمالی نبش ۱..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین نرسیده ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۴غربی بین عادل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ مستر - ۰۹۳۶۶۴۵۹۴۱۳ - ۷۷۷۴۱۲۶۱- جهت هماهنگی -پارکینگ ۲ توافقی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; تهرانپارس میدان پروین کوی ۲/۱۴ تقاطع ۱۳۳ و ۱۳..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خ ۱۸۲شرقی بین مظفری و بل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۳ و ۱۳۵ خ ۲۱۲..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خ میرزازاده کوی بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

دارای ۳ پارکینگ - ۶ متر انباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی خ طالبی آهوئی کوی امام خمینی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

جهت بازدید هماهنگی با نگهبان

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین کوچه ۲۱۰شرقی بین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس بین باقری و قزاقی خ ۲..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم ابتدای۱۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس خ مهران سجده ای جنوبی تقاطع ۱۶۰..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۶..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس استخر خ صفائی فراهانی خ رجائی خ ارغوان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس ۱۸۴شرقی بین ۱۳۱و۱۳۳..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی۷۷۹۶۵۳۷۶مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید خ استقلال شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸شرقی بین ۱۳۵ و ۱۳۷ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس بین فلکه سوم وچهارم ۲۱۸شرق..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

درکل ۵ واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ سجده ای جنوبی کوچه رئوفی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۵۲ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ ۲۱۸شرقی بین خیری و ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۰شرقی (خوش ع..

امکانات: کولر . گاز

فقط اجاره به کارمند یا زوج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس نبش ۲۱۶شرقی خ ۱۳۷ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بالاتر از میدان پروین (شاهد) بین ۱۳۱ و ۱۳۳..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد- طبقه دوم:(۱/۱۵۰م---/۲۰م)

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۴۴غربی بین چهارراه رشید و زر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی خ قاسمی مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ با توافق

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس بین ۲۱۴ و ۲۱۶ بین سجده ای و مظفری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم شهرک فرهنگیان بلوک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس خ سجده ای جنوبی کوی ر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱ ساله ; تهرانپارس شرقی بلوار پروین خ استخر کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس بزرگراه رسالت بالاتر از باقری جنب پمپ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۶بین گیو و پروین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره کوی فتاحی ساختمان کام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس بلواراردیبهشت کوی چراغی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۸ غربی بین خ باق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس جشنواره جعفرپناه خ کلهر مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸ شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ ۱۷۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس بین رشید و زرین خ ۱۷۸غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ جشنواره خ محمدی کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی خ ایزدپناه کوی کاظمی (۱۹۲غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ رشید جنوبی نبش تق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بیست متری مسجد کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; تهرانپارس خ زهدی بالاترازمیدان والفجر خ شریف خ نظری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۴ ساله ; تهرانپارس بابایی شهرک شهیدبهشتی برجهای ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید کوی سوم (نورو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس چهارراه سیدالشهداء کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس فرهنگسرا خ نقدی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان دوازده ساختمان ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس بزرگراه رسالت بین ۱۲۱ و ۱۲۳ جنب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ ۱۳۵جنوبی کوی مح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۲۲/۱ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۴۶ غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس جشنواره شهرک شاهد کوی دوازدهم کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۰۷ کوی ۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۲ بین باقری و ایزدپناه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴ بین ۱۳۱و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر سازمان بورس شهرک سپه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴شرقی بین رستم و بلوار کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ مترتراس سوم -حداکثر ۳ نفر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۲شرقی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ شهید ناهیدی خ شهید سجده ای شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ زرین نبش ۱۸۸(ریحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ سجده ای جنوبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۳۰غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; تهرانپارس وفادارشرقی نبش۱۳۷ پلاک۸۸..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

با اختلاف سطح

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ معینی نژاد۱۰متری..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم خ ۲۰۶ بین گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی کوچه۱۹۴شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم کوی اللهی(۲۱۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ معینی نژاد کوی ۱۰متر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین عادل وطاهری پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ امین ایستگاه بانک صادرات کوی کهنسال کوی ۱۶مت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس ۱۹۴غربی بین عادل و زرین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۱و۱۳۳ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس بین خ عادل و طاهری کوی ۱۸۰/۱ (شهید ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۴۸شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس بین باقری و اردیبهشت کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۰شرقی بین گیو ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۴..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس ۱۹۴شرقی بین ۱۳۱و۱۳۳ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۴ بین خ ۱۳۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس فلکه اول کوی ۱۴۶شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم کوی توکل پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۸غربی بین عادل و تیراند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس ۱۶۰شرقی بین اخوت و س..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۴۴غربی بین رشید و ۱۱۳ پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان دوازده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۱۸۲شرقی بین ۱۳۳..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم خ ۱۸۶شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۰/۱ (تنهاجو) بین عاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-تماس جهت بازدید از ساعت ۱۱ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان پنجم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس فلکه شاهد ۲۰۲شرقی بین ۱۳۳و۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷ کوی ۲۱۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۲بالکن

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۳و۱۳۵ کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶شرقی بین گیو وکاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل۲۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴ بین اخوت و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۸بین ۱۰۷ و ۱۰۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ۲۰۸ بین ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۱۲شرقی بین بلو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس میدان پروین بین ۱۳۳ و ۱۳۵ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

واحد نمیدانست

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸غربی بین ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-واحد نمیدانست

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ۱۱۰ بین ۱۰۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; تهرانپارس شرق بلوارپروین ۲۰۲ بین ۱..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس کوی زرقامی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ۱۲۸ بین ۱۰۷و۱۰۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس ۱۴۸شرقی تقاطع ۱۲۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ وفادارشرقی خ مظفری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; تهرانپارس بین گیو وپروین خ ۱۷۶/۳ پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس سجده ای شمالی خ ۱۷۸شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین بین۱۳۱و۱۳۳ پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس کوی ۲۲۲شرقی نبش ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۷۴غربی بین باقری و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; تهرانپارس نرسیده به فلکه اول پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس ۲۲۰ شرقی بین ۱۳۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; تهرانپارس خ احسان کوی بیژن پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم کوی آقابزرگی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس بالاتر از بلوار پروین خ ۲۰۲شرقی بی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره بین چهارراه کادوس و س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس میدان شاهد خ ۱۹۶ ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین گیو وکادو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر ک جهانتاب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ سیری خ نباتی کوی ایمان..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس بزرگراه شهید بابائی روبروی دانشگاه امام حسین شهرک شهید ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . شوتینگ زباله

لابی من

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ آورزمانی کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ خدابنده بین گیو و..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۵۰م-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ توحید کوی هجدهم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

واحد درپارکینگ قراردارد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس استخر خ حبیب نژاد پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس بالاترازبلوارپروین خ ۲۱۸شرقی بی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات