ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان تهرانپارس

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بهار ۱۳۶ بین مسجد و خ ۱۰۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بالاتر از فلکه سوم خ ۲۰۲غربی بین ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهرانپارس ۱۷۸غربی بین عادل وتیراند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس بین رشید و ۱۱۳ فرعی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; تهرانپارس نرسیده به فلکه چهارم ۱۰ متری ۲۱۸ غربی جنب فروشگاه م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین میدان استخر پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس ۱۶۰ شرقی بین ۱۲۱ و ۱۲۳ پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دیروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ فرجام بین عادل و زری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس بین عادل و زرین خ ۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس چهاراه تیر انداز خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸شرقی بین تیرانداز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

شیرینی مشاور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی وا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم بین عادل و طاهری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس ۲۱۴غربی بین عادل و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس بین ۱۰۵و۱۰۷ کوی ۱۲۰غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی بین مظفری و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ۱۸۰/۱بین عادل و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۱۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین تقاطع ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس دو روز قبل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۸ بهار بین ملکی و صادق..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۰۵ خ ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ آجرلو بین ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-۳پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۲ ساله ; تهرانپارس بزرگراه بابائی شهرک البرز بلوک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۷۰غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶ شرقی بین خ گیو و کادوس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۳ ک۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲ تقاطع ۱۳۵و۱۳۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۴ کوی ارغوان ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۴شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس چهار روز قبل

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس بالاترازفلکه سوم چهارراه دوم نرسیده ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۴ شرقی روبروی در..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ رشید بین۱۶۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس بین کادوس و تیرانداز خ ۲۱۰ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۱۰شرقی بین گیو و کاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; تهرانپارس ۴ راه تیرانداز نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر یکم ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۲۸ خ بخ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس بین باقری و اردیبهشت ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ خیری نبش ۲۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۸ غربی بین عادل و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۲شرقی بین گیو و بلوا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره پایین تر از چهار راه سیدالشهدا کوی رئو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس ۱۹۰شرقی بین پارسیان و کادوس ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل

بازدید عصر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس تقاطع شاهد و رسالت کوی نورمحمدی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; جشنواره خ زارع بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس بین چهاراه سوم ۲۱۶ غربی بین ط..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; تهرانپارس ۲۱۸ غربی بین خ ۱۲۱..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۸شرقی ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس پنج روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ نقدی کوی مهدی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین تقاطع شهید نقدی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; تهرانپارس خ بهار تقاطع ۱۳۸ و کوی مسجد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۴غربی بین گیو و کادوس ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تا۱۵۰م قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس بین فلکه اول و دوم خ سجده ای ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس ۱۸۲شرقی بین گیو و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس فلکه اول بین ۱۱۱و۱۱۳ خ باقرآ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۶ غربی بین عادل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی مستاجر ۰۹۱۲۶۰۷۵۴۰۵

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; تهرانپارس خ بهار هتل شهر تقاطع خ کیخسروی شمال غربی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۲پارکینگ-فول فرنیش

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ سجده ای کوچه ۱۶۸..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس شش روز قبل

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس ۱۵۴غربی بین ۱۱۷و۱۱۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۴شرقی بین گیو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ مح..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ ۲۱۸شرقی بین خیری و ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۴ غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; تهران پارس خ ۱۹۶ شرقی بین ۱۳۱ و ۱۳۳ کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; تهرانپارس خ مظفری جنوبی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین گیو و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس ۱۸۶غربی بین اردیبهشت وایزد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸ شرقی بین ۱۳۵ و ۱۳۷ ..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس استخر ۲۴۶شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس یک هفته قبل

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۰۸ نب..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس سه راه تهرانپارس کوی ثمن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر آقای واحدیان ۰۹۱۳۶۴۶۹۰۹۶

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۰ شرقی بین گیو ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۶۶غربی بین رشید و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره جنب مترو فرهنگسر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; تهرانپارس سازمان گوشت خ رجائی نبش ..

امکانات: کولر . گاز

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس ۱۵۲غربی بین رشید و زرین پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; تهرانپارس خ بهار ۱۲۶غربی بین ۱۰۹ و۱۱۱ ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

درکل ۱۶ واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهرانپارس جشنواره اسفندانی کوی اف..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین میدان والفجر خ همای شرقی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس خ استخر ۲۴۲شرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۳۱ کوی ۲۱۸..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس چهارراه سیدالشهدا خ احمدگرجی خ ن..

امکانات: کولر . گاز

درب مستقل- اجاره به مجرد نیز داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر ۲۴۲ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهرانپارس جنب جنگل یاس مجیدآ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۴ غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۰شرقی خ محمدخانی بین گیو و ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۰ بین گیو و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶غربی بین عادل و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس اتوبان باقری بزرگراه رسالت بعداز مترو خ احمدیان ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس بین زرین وعادل کوی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۱۸۶بین بلوار و۱۳۱ خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس ۱۷۶غربی بین رشیدو زری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خ ۱۸۴شرقی بین گیو و ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ایرواشر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴ غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۸غربی بین عادل و تیراند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۲ م خیبان رجایی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ نقدی نبش طهماسبی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس بلوارشاهد نبش شاهد ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس بین زرین ورشید نرسیده به چهاررا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

سوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم میدان استخر کوی ۲۲۲شرقی بین رز یک و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تکواحدی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۳و۱۳۵ خ ۲۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; تهرانپارس استخر ۲۴۴شرقی بختیاری شمالی کوی۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس ۲۲۲غربی بین اردیبهشت وشهیدباق..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۸۰/۱ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس بین رشید و زرین جنب پم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس چهارراه تیرانداز خ ۱۶۰شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۳ نبش خ صافدل پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس فلکه اول ۱۵۲ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۸شرقی بین گیو و..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۴۴غربی بین چهارراه رشید و زر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن کامل ----/۱۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

درکل ۱۴ واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۲ خ مسلم مسرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; تهرانپارس بالاتراز فلکه چهارم جنب پارک پلیس بر..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس چهارراه شاهد کوی شیرود پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس ۱۰۸ بین ۱۰۳و۱۰۵ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۴غربی بین عادل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ مستر - -پارکینگ ۲ توافقی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۵ و ۱۳۷ کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۰شرقی(اسدی رازی) بین تیرا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ ---هماهنگی با شماره ۷۷۸۷۳۰۴۴آقای دلشادی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس ۱۵۴غربی بین زرین وعاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس غربی خ ایزدپناه ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ باغدارنیا کوی عب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ فتاحی نبش کا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس بین خ رشید و ۱۱۳ بین خ ۱۴۸ و۱۴۹غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ مقدس (۱۷۶شرقی) بین میرزاده و ت..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۸۴شرقی بین ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-۲انباری-۲بالکن- تبدیل تا ---/۲۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۸شرقی نبش بوستان گلبرگ ۱۲متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس۲۱۲شرقی بین ۱۳۵و۱۳۷ پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲ شرقی بین بلوار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۸ غربی خ ریحانچی بین عادل و ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ اشرفی گودرزی کوی ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸غربی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۴۴غربی نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس ۲۱۰شرقی بین مظفری و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸شرقی بین ۱۳۳ و ۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس بین زرین و ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ بوستان دهم ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بالاترازفلکه سوم خ ۲۱۶غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس خ مهرنامی خ ۱۰۵ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴غربی نبش خ ۱۲۱ خ طاهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ امین خ همای غ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهرانپارس بلوار باقری خ ۲۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ نقدی کوی گلها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل تا----/۶۰م

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس توحید کوی سوم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهرانپارس میدان پروین بین بلوار و ۱۳۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ معینی نژاد ۱۰متری سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی نبس کا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس ۲۱۶شرقی بین خیری و ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ توحید کوی دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه اول ۱۴۴شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۸۲شرقی نبش پارسیان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۰شرقی بین اخوت و مهران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۷ ساله ; تهرانپارس خ بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۲۶غربی بین ۱۰۵..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ-۸مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۸بین ۱۰۷ و ۱۰۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲انباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۲ تقاطع ۱۳۱ پلا..

امکانات: کولر

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۲ بین ۱۰۵ و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس نرسیده به چهارراه تیرانداز ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس فرهنگسرا خ زهدی کوی مرتضوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ رشید پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۲۲ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۱۰ متر ۲۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; تهرانپارس خ زرین شمالی انتهای ۱۸۶ غربی بین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ استخر خ ۲..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۲ شرقی (حس..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس غرب بزرگراه باقری خ ۱۸۲ پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸ بین ۱۳۵ و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۸غربی بین عادل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی بین گیو و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۰/۱غربی بین باقری و ایزدپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

آشپزخانه نیمه اپن میباشد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهرانپارس نرسیده به فلکه اول نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; تهرانپارس انتهای بزرگراه رسالت اسفندانی ک..

امکانات: کولر . گاز

۴پله به پایین

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; تهرانپارس غرب بزرگراه باقری خ ۲..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس بین باقری و اردی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس جشنواره جعفرپناه رحی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم کوی ۲۲۲شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۱۶ واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس پارک پلیس نرسیده به خ استخر نبش خ بوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کلیدنخورده

رهن و اجاره آپارتمان/سوئیت تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره پشت هل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ ۱۷۴غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ درختی خ قاسمی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بلوار پروین بین ۱۳۱ و ۱۳۳ ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۳۵ خ ۲۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین خیری و مظفری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ ۱۷۶شرقی خ بهرام مقدس بین پارسیان و..

امکانات: کولر . گاز

به مجرد اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی زین الدین خ شهید ب..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۲غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ بهار بین رشید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل- طبقه دوم:(۲/۸۰۰م---/۷۰م)

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۴شرقی بین خ ۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۰غربی بین رشید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس جشنواره بالاترازچهارراه سیدالشهداء خ اشرفی گوذرزی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ اسفندانی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶شرقی بین گیو و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۷۵ متر ۲ خوابه نوساز ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۶..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهرانپارس فلکه ۴ برج ه..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم جنب پارک پلیس خ صاحب الزمان شهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات