ایران فایل اسکان

رهن اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ تختی مجتمع سحر

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بین البرز و..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ جنت خ سیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ شهید باهنر خ خجسته پور برج علو..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی امروز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی امیرالمومنین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتراز جلال کوی بهاران س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ پارک خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر شرقی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی حافظ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط- انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه ۱۲متری چهارم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی چهارم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ صفاریان طوسی ک درخشان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از تیراژه خ ۲۲بهمن کوی گلها کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی حضرت امیر (ششم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شاهد ک گلستان بیست و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پارک (قموشی)کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ الوند ک..

امکانات: کولر . گاز

ملک قدیمی ساخت میباشد واحد۵سال ساخت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تختی خ امام رضا ک سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار نهم بن بست نیلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی دو روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی ک شهید خوش طینت پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم خ دوم خ نسترن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت مرادآباد خ نفت ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ هجرت خ شقایق دوازدهم بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ مخابرات س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به نیایش خ یکم (کوی دا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ هجرت گلزارن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ مخابرات..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی یک هفته قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ امیرابراهیم خ امیرحسین خانی بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی یک هفته قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بلیوار شهرک نفت مراد آباد خ الب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه کوی ۱۲متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی حکیم خ نسترن آه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی خ هفدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ البرز کوی سو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شهاب ساختمان م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۴۵م-به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازفلکه دوم صادقیه گلستان چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبالپور ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش کوی طال..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ معی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی چهارده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پونک گلستان شرقی سروشتان بهاران..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ پنجم نفت نبش دوازد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ۲۲بهمن خ امیر ابراهیم کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان شرقی روبروی کوی باباطاهر(ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سوپرلوکس

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی شکو..

امکانات: گاز . آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی کوی باغ ملی سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ طالقانی کوی سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن روبروی خ آرمان خ طالقان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه درکل ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم خ نسترن خ دستغ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبر خ شهاب کوی عاطفه م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی نبش خ طالبی بلوک ۵ صد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; اشرفی اصفهانی بلوار همیلا خ پارک خ بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبال پور کوهس..

امکانات: شوفاژ . کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی تقاطع هجرت وباهنر کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲مترانباری-به مجرد نیزاجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی چمران کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پیامبر خ گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر مجتمع مسک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به چهاردیواری جنب بانک تجار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۳۵ متری گلستان خ ۱۶ متری دوم جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از باغ فیض ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۵۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم نسترن فرهنگ جنوبی بن بست خی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن کوی گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی خ شاهد خ گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر خ شهید طالبی کوی دوم باغ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتراز میدان پونک ۳۵ متری ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان چهارم ساختمان آفت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۸

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ زیتون بلوارفرهنگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

درکل ۲۴ واحد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال کوی بهاران..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک بلوار امام..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ خان بابائی شرقی جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری قانع نبش حصارکی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ صفاریان طوسی روبروی نان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ کمالی غربی خ یاس کوی یاس ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شهاب بن بست عاطف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی چهاردیواری کوی گل گواهی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پونک اشرفی اصفهانی خ چمران نبش کوی سوم غربی طبقه ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ ۲ و انباری ۲

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی پشت تیراژه خ۲۲ بهمن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی بین حکیم و همت برجهای مخابرات..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی اقبال پور کوهسار۶مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی خ صفاریان طوسی کوی درخشان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان ۲۱ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ هجرت شقایق ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۴۴۶۵۱۳۱ -۰۹۱۲۱۱۱۳۱۴۰هماهنگی مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی پونک نرسیده به پل همت خ عرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبال پور ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . درب ضد سرقت

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه نیک زارع پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازپل همت گلستان شرقی سروست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی چهارراه آریافر خ پردیس اصلی پردیس دوم ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی میدان دانشگاه شهرک دانشگاه خ شعرا خ طلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری خ پنجم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اسکندرزاده نبش خ گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری نبش پنجم غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی معین اصلی نرسیده به معین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی آذری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کوی دربندی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به همیلا کوی مهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازنما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نف..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

واحدنمی دانست

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهمن ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مورد ۲ واحدی-درکل ۱۱ واحد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی (انتهای اشرفی )خیابان معین کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

اجاره به ایرانی --/۱۹۰م ودیعه ۲/۵۰۰م اجاره غیرمبله

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین کوهسار ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی تقاطع هجرت وباهنر کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲مترانباری-به مجرد نیزاجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ البرز کوهسار پنجم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اجاره به مجرد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اشرفی خ اسکندرزاده نبش گلستان ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . جاروبرقی مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر خ طالبی کوی باغ ملی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از تیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . لابی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ چمران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ شهید فکوری خ هف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۲۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ ۲۹اسفند نبش معی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ البر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی انتهای خ چمران نبش ک ۱۲ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ط چهارم بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۲۰۶۵۶۶۸

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ چمران کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژه خ ناطق نوری خ ابراهیم نوری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در کل ۱۴ واحد-انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم کوی نسترن آهنگ کوی دستغیب کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نسترن خ دستغیب خ مع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ البرز کوهسار دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ ۱۲متری بو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۰متری فکوری کوی هفتم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرمرکزی گلز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بعدازمیدان دانشگاه ۲۰متر..

امکانات: کولر . آیفون تصویری

- گرمایش ازکف

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرافی اصفهانی نرسیده به جلال آل احمد کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ نور دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ فکوری خ زیتون مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازشهرک نفت شهرک البرز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شهاب بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۴بلوک

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پشت تیراژه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ طالقانی خ بهار بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲ بهمن خ امیرابراهیم خ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; پونک اشرفی اصفهانی گلزاریکم (هفت س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ صفاریان طوسی کوی درخشان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی۰۹۱۷۱۷۳۲۱۰۳آ.غفاری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری کوی حصارکی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ خ گلزار نهم با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی کوی او..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی-قابل تبدیل تا ---/۱۷۰م

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبال پور خ کوهسار دوم ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین معین ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی میدان پونک گلزاراول بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نفت مجتمع مسکونی ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی ایران زمین شمالی اعلائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض خ نسترن خ دستغیب خ مدنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی البرز کوهسار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ عدل جنوبی خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی خ مفتح غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۴متری معین معی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۰ متر - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به تیراژه خ ناطق نوری جنب شهرداری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره از واحد ۵۰متری میباشد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی تیراژه باغ فیض خ امام حسین خ امام رضا..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند مراد آباد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی همیلا نبش کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری کوی اخ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نیرو هوایی لاله نهم سه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . کولر گازی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۳۵متری گلستان گل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲بر

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ اسکندرزاده خ گلستان د..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی هفتم کو..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . لابی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ پنجم خ ۱۲بهمن خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

به مجرد اجاره داده نمیشود- بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر خ امیر ابراهیم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه نیک زارع ۱۲متری چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

چهارم رویتی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش کوی هفتم م..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبر روبروی پارک ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی طباط..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

کلید نزد سرایدار ۰۹۱۹۲۳۸۵۷۵۴- یا ۲/۳۰۰م---/۵۰م

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ طالقانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ پارک خ شهید علی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ صدوقی شرقی پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی باباخانی شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه دوازده متر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ۲۲ بهمن پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ اکبری روبروی ورودی برج ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری کوی امام حسین بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نفت ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

با ۲ورودی-این واحد در ورودی سه واحدی میباشد

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ تختی ۲۰متری امام ر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن بدنسازی . شوتینگ زباله

۲لاین آسانسور-لابی من-آسانسور حمل بار-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبر اسکندرزاده نبش گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بلوارابوذر خ شادی گلست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ چهاردهم مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرداجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی صدوقی کوی عدل سا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور کوی کوهسار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از پل حکیم کوی نسترن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ خ گلزار نهم با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبرشرقی خ شاهد گلستان ۲۹..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن کوی خان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به میدان پونک کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات