ایران فایل اسکان

رهن مغازه شهرک غرب

رهن مغازه شهرک غرب شش روز قبل

۶ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ ایران زمین پاساژ گ..

امکانات: گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۹ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید ن..

امکانات: آب و برق

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب روبروی میلاد نو..

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بلواردریا پل..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای لوازم آرایشگاه مردانه-لوازم جداگانه محاسبه میشود

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۲۳ متر - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۴ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; شهرک غرب فاز یک ایران زمین خ مهستان مجتمع ت..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۴۲ متر ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان روبروی پمپ بنزین جنب م..

امکانات: گاز . آب و برق

فروش رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۱۲ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین نرسیده به آتش نشانی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۶۲ متر ۱۰ ساله ; شهرک غرب دادمان گل افشان شمالی ..

امکانات: کولر

۱۱۰ م.ت وسایل - جواز کافی شاپ - ارتفاع ۵ متر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

۳۲ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; شهرک غرب فاز ششم خ گل افشان شمالی نبش کوی..

امکانات: گاز . آب و برق

۱۰پله به پائین-یک دهنه-جواز آزاد-اجاره با وسایل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن مستغلات/مغازه/دفتر کار شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۱۸۰ متر - زمین: ۲۶۷ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان ۲۰متری فخارمقدم نبش گلبرگ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

مناسب بانکها و شرکتهای معتبر-دارای ۲۲۰متر تجاری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۶۰ متر نوساز ; شهرک غرب دادمان بلوار درختی سپهر غربی گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بی واسطه - ارتفاع۴/۵-کافی شاپ با وسایل

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۳۱ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; شهرک غرب گل افشان شمالی نبش کوی ۱ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قیمت وسایل۵۰م-ارتفاع۴

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۱۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا بعدازصراف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۲۲ متر - طبقه اول ۲ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ اناری ..

امکانات: چیلر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۶ متر نوساز ; شهرک غرب ارغوان شرقی مجتمع ت..

امکانات: شوفاژ . گاز

ارتفاع ۳

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۲۴ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ارغوان شرقی مرکز تج..

امکانات: فن کوئل

ارتفاع ۴.۵ متر - اسپیلت

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب جنب میلاد نور مجتم..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۲۲ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب فرحزادی ارغوان شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۴

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۶ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب مرکز خرید گلستا..

امکانات: کولر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۱۷۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب جنب میلاد نور م..

امکانات: کولر

رهن مغازه/دفتر کار شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۵۳ متر - طبقه اول ۲ ساله ; شهرک غرب فرحز..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

قهوه خانه عربی- ۵۵م لوازم

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۱۳۰ متر نوساز ; شهرک غرب بر اصلی دریا بین مطهری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- بی واسطه - بازسازی- برق ۳فاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۱۶ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان شرقی مجت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز آزاد

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

۱۱ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباس اناری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ملکیت-قیمت طبقه اول و دوم =۵۵م رهن

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۴ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ان..

امکانات: چیلر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ کوهستان احسان ..

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۲۳ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب سپهرگلبرگ درختی گلبرگ ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

۵۰ متر - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهرک غرب مجتمع میلاد..

ارتفاع ۵ - قابل تبدیل

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۱۶ متر نوساز ; شهرک غرب فرحزادی خ عباس ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۲۰- کاغذ دیواری

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب روبروی اریکه عباس ان..

امکانات: کولر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۱۵۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان خ بهارستان ن..

امکانات: گاز

۱۰۰ متر بالکن .ارتفاع ۵ متر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۳۱ متر نوساز ; شهرک غرب فرحزادی سپهر گلبرگ ۳مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۵

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب گل افشان شمالی پا..

امکانات: کولر . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

۳۵ متر نوساز ; شهرک غرب روبروی اریکه ایرانیان ابتدای ا..

امکانات: کولر . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۱۵ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب مجتمع تجا..

امکانات: کولر . گاز

دوبر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۱۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرک غرب طاهرخانی خ ب..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

۱۸ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب فاز ۶ گل افشان جنوبی مجتمع تجاری..

امکانات: گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

۳۲ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب پاساژ..

امکانات: گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

۲۵ متر نوساز ; شهرک غرب انتهای سپهر گلبرگ ۳مجتمع یادگار در..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب سازمان خ بهارستان گلب..

امکانات: گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب ایران زمین خ مهستان پاساژ ..

امکانات: گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

۱۱۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا نرسیده به مطهری نبش ک فرش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

۲۳ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب ارغوان شرقی مرکز تجاری ..

امکانات: کولر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

۲۲ متر نوساز ; شهرک غرب فرحزادی ارغوان شرقی مج..

امکانات: شوفاژ . گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۸/۰۸

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب فاز۱ خ مهستان مجتمع تجار..

امکانات: کولر

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

۳۸ متر - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب مجتمع تجاری میلاد نور طبقه..

امکانات: گاز

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شهرک غرب ایران زمین پاسا..

امکانات: شوفاژ

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ضلع جنوبی میدان ..

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب دادمان خ بهارستان ضلع جنوب شر..

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

۱۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین خ توحید اول بر بل..

امکانات: آسانسور . پکیج

رهن مغازه شهرک غرب ۱۳۹۳/۰۲/۰۴

۳۲ متر نوساز ; شهرک غرب پایین تراز می..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات