ایران فایل اسکان

رهن مستغلات چهار راه قصر

رهن مستغلات شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۵۷ متر - زمین: ۷۰ متر ۲۵ ساله ; شریعتی معلم مرودشت کوی غفاری پل..

امکانات: کولر . گاز

ازطول براطلاع نداشتند

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۲۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; شریعتی بالاتر از ملک نبش کوی ودادیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن مستغلات/دفتر کار طالقانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۷۰ متر - زمین: ۶۶۸ متر ۲۰ ساله ; طالقانی جنب دانشگاه امیرکبیر نبش خ رشت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مستغلات/دفتر کار معلم ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۸۴۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; معلم روبروی فروشگاه ا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

- واحدهای ۱۲۰متری

رهن مستغلات خرمشهر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۵۵ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; خرمشهر خ عربعلی نبش دواز..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود

رهن مستغلات/دفتر کار معلم ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۲۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; شریعتی معلم روبروی فروشگاه ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

رهن مستغلات سهروردی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; سهروردی خ سیبویه نبش پا..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن مستغلات/مغازه میدان سپاه ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۴۰ متر - زمین: ۶۸ متر ۱۷ ساله ; سپاه کوی حاتمی(زیبا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

درکل یک انباری- ۱۳مترتجاری:--/۱م---/۳۰م

رهن مستغلات/دفتر کار پلیس ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۵۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی پلیس روبروی باغ موزه کوی نادر ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی- م اداری

رهن مستغلات/دفتر کار سید خندان ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۸۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; سید خندان نرسیده به دبس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۶۸۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی معلم چهارراه قصر خ شهرتاش پ..

امکانات: کولر . گاز

یکواحد دارای پارکینگ میباشد-۳واحد دارای بالکن-جهت شرکت یا مدرسه

رهن مستغلات پلیس ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۵۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی پلیس روبروی باغ موزه کوی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی- م اداری

رهن مستغلات نامجو ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۶۰ متر - زمین: ۹۴ متر ۲۰ ساله ; نامجو کاوه غربی کوی شاه مرادی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(چهار قصر تا سیدخندان) ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۶۸۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از چهار راه سهروردی روبرو..

امکانات: درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

رهن مستغلات نامجو ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۷۵ متر - زمین: ۵۵ متر قدیمی ; نامجو خ شاه مراد..

رهن مستغلات/دفتر کار دبستان ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۲۲۰ متر - زمین: ۴۰۲ متر قدیمی ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن مستغلات خواجه نظام ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۵۱ متر - زمین: ۵۱ متر ۳۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن مستغلات نامجو ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۶۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; نامجو حسین یزدی کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

درکل یک انباری

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۳۶ متر - زمین: ۶۶۰ متر ۳۵ ساله ; شریعتی نرسیده به بهش..

امکانات: گاز . پکیج

رهن مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; خرمشهر جنب رستوران نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۵۰ متر - زمین: ۳۹۱ متر ۲۵ ساله ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی خ آقابی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

متراژ واحدها از ۹۰ الی ۱۵۰ متر میباشد

رهن مستغلات/دفتر کار بهشتی ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۴۶۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۵ ساله ; عباس آباد خ دکتر بهشتی بعد از ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری

رهن مستغلات/دفتر کار بهشتی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۱۰۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۲۵ ساله ; بهشتی بعد از سهرورد..

امکانات: گاز . آیفون تصویری

رهن مستغلات خواجه نظام ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه بن بست غنی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۸۱ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی افشارج..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; سهرودی شمالی ابن یمین پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن مستغلات پلیس ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۵۲ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; پلیس اجاره دار کوی بوریائی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن مستغلات/دفتر کار بهشتی ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۱۸۰ متر - زمین: ۳۶۰ متر ۴۰ ساله ; بهشتی بالاترازچهارراه سهرو..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . فلت

رهن مستغلات/دفتر کار دبستان ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۱۳۵ متر - زمین: ۰ متر قدیمی ; سیدخندان ابتدای خ دبستا..

امکانات: کولر . گاز

تابلوخور-از مساحت زمین و طول بر اطلاع نداشتند

رهن مستغلات/دفتر کار خواجه نظام ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۶۴ متر - زمین: ۱۱۲ متر ۲۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود

رهن مستغلات سهروردی ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۴۴۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ ابن ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مستغلات سهروردی ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۱۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی خ سیبویه نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن مستغلات/دفتر کار بهشتی ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۱۲۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۲۵ ساله ; بهشتی خ صابونچی خ هف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

رهن مستغلات دبستان ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۵۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ حیامنش کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود

رهن مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۱۵۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی کوی تق..

امکانات: کولر . گاز

رهن مستغلات/دفتر کار عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۶۶۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۳۰ ساله ; عباس آباد چهارراه اندیشه..

امکانات: کولر . گاز

رهن مستغلات دبستان ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۵۸ متر - زمین: ۸۵ متر ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ همدانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت جداگانه طبقه اول:(---/۵۰م رهن کامل)-طبقه دوم و سوم:(---/۴۵م رهن کامل)

رهن مستغلات دبستان ۱۳۹۴/۰۷/۰۲

۲۱۰ متر - زمین: ۷۲ متر ۳۰ ساله ; دبستان انتهای خ حیا منش جنب صیاد شیراز..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/۳واحد۷۰ متری ۱خ

رهن مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۳۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن مستغلات/دفتر کار سمیه ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۹۱ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; سمیه جنب بانک سپه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متری ---/۹۰ م رهن کامل

رهن مستغلات شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۶۵ متر - زمین: ۱۰۱ متر ۲۵ ساله ; سپاه خ زیبا ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن مستغلات میدان سپاه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۷۵ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۲۰ ساله ; سپاه روبروی خ آمل بن بست..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۶ متر نوساز ; سهروردی شمالی پایین تر از بهشتی خ میرزائی ز..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن مستغلات طالقانی ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

۴۵ متر - زمین: ۵۱۷ متر ۵ ساله ; طالقانی ک رحیم زاده بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . دوربین مداربسته

رهن مستغلات/مغازه/دفتر کار بهشتی ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۱۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۱۱ ساله ; بربهشتی بعد ازمیرعمادروبروی پارکینگ مصلی جنب نمایشگاه اتوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات . دوربین مداربسته

در کل ۶۰۰ متر تجاری --۱/۵۰۰میلیارد ۲ سالن فلت در طبقه همکف و زیر همکف - اینترنت مرکزی

رهن مستغلات خرمشهر ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

۳۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; نوبخت ک دوم ..

رهن مستغلات گرگان ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

۱۳۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; نامجو خ کاوه شرقی ک نوع پرست ک ب..

امکانات: کولر

۲ طبقه ۶۵ متری ، بازسازی شده

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

۳۶۰ متر - زمین: ۳۰۵ متر ۲۰ ساله ; شریعتی پایین تر از خ ملک خ می..

امکانات: کولر . گاز

رهن مستغلات/دفتر کار سید خندان ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

۱۸۰ متر - زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; سید خندان خ کابلی خ شیخ شع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن مستغلات/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

۱۹۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۲۵ ساله ; شریعتی ۳۰متری ملک جنب تاکس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کمیسیون کامل-مناسب شرکت و مطب

رهن مستغلات شریعتی(پیچ شمران) ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۲۰۰ متر - زمین: ۱۰۶ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بعد از سینما ایران خ میثاق ششم کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مستغلات سهروردی ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی نبش ابن ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن مستغلات سهروردی ۱۳۹۳/۰۵/۱۴

۲۹۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی نرسیده به پل سید خند..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن مستغلات/دفتر کار پلیس ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

۹۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر نوساز ; شریعتی پلیس کوی ق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات