رهن دفتر کار مجیدیه

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی چهارراه مجیدیه کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مجیدیه شمالی بین ۱۶ متری اول ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

ملک روی مغازه

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه جنوبی بالاتر از مسیل باختر نبش ..

امکانات: کولر . گاز

همکف مغازه میباشد

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ پرتوی (رحیمی) پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی نرسیده به سه راه پیاله طبقه فوقانی دار..

امکانات: کولر

اجاره فقط به پزشک-با کلیه تجهیزات پزشکی همکف تجاری میباشد

رهن آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری مجیدیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی نرسیده به میدان ملت کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۴۸ متر - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه شمالی بالاترازمیدان ملت خ برادران قاب..

امکانات: کولر . گاز . فلت

همکف تجاری میباشد

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت پیچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم کوی اثنی عشری خ موسو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مجیدیه ضلع جنوبی چهارراه مجید..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری مجیدیه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی نرسیده به میدان ملت کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری مجیدیه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهید منصوری بالاتر از بازار روز نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه نبش کوی طلوعی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

دارای جوازآژانس مسافرتی باتجهیزات

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر نرسیده به میدان امام رضا جنب اسپ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شمس آباد خ مجیدیه نرسیده به میدان شریفی کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از نما اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی مرادی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه شمالی نبش ۱۶ متری دوم ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی نبش خسروآبادی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . مبله

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

۱۲۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه استادحسن بنا نرسیده به ضلع شمال غرب میدان شریفی کو..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه نبش ۱۶متری دوم اثنی عشری پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه شمالی نبش خسرو آ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی بالاترازسه راه ارامنه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۵۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه ۱۶متری اول جنوبی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

رهن آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری مجیدیه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ همائی کوی ی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۵پله به پائین

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی نرسیده به میدان سرباز نبش علی علی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ من..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ حیاط

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی جنب بانک تجارت ساختما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ منصوری نبش کوی علی بخشی سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

۲۰ متر - طبقه دوم ۶ ساله ; مجیدیه شمالی میدان ملت نبش کوی شهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات

مورد اجاره ۲ اتاق از واحد ۱۲۰ متری ۲ خواب میباشد دو اتاق با هم اجاره به مشاغل مربوط به پزشکی

رهن دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی رسالت ۱۶ متری دوم خ منصوری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه شمالی پایین تراز سه راه پرتوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه شمالی نرسیده به میدان ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۱۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

استودیو موسیقی با وسایل موسیقی

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت نبش خ صالحی طبق..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ ۱۶ متری دوم نبش ک علی بخشی طبقه فوقان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده ، فقط اجاره به آرایشگاه زنانه ، هزینه وسیله ها جداگانه

رهن دفتر کار سند اداری مجیدیه ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بزرگراه رسالت نرسیده به مجیدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان / دفتر کار مناسب کار مجیدیه ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی کوی مر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

مجیدیه

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

رهن کامل