ایران فایل اسکان

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آیت الله کاشانی خ وفاآذر شمالی کوی طالقانی م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; صادقیه آیت الله کاشانی خ اعتمادیان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ ساز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; آیت الله کاشانی بین ابوذر و خ مهران روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; آیت الله کاشانی بین گلستان شمالی و خ سلیمی جهرمی روبروی پاس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۲۰ متر - زمین: ۶۰۰ متر ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی بین ابوذر و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی نبش وفاآذر طبقه فوقا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; آیت الله کاشانی بزرگراه باکری خ کی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی بین اباذر ومهران روبروی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰ متر - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی جنب پمپ بنزین خ تراک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مورد اجاره ۲اتاق ۱۲و۱۰متری ازیک واحد۶۴متری ۳خوابه

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; آیت الله کاشانی نرسیده به جنت آباد روبروی درمانگاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ فهیم..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی نرسیده به تقاطع ستاری روبروی شهرکتاب س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; آیت الله کاشانی نرسیده به جنت آباد روبروی درمانگاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی شهرداری منطقه ۵ بین خ حسن آباد وابراهیمی سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; آیت الله کاشانی خ کیهان خ کیهان پنجم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آیت الله کاشانی نرسیده به پل ستاری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در۲بلوک

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; آیت الله کاشانی خ الهی خ گلهای دوم کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۴۵ متر - زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; آیت الله کاشانی بین اباذر و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; آیت الله کاشانی بین حسن آباد و ابراهی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان آب پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلید نخورده

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آیت الله کاشانی ابوذر تقاطع ابوذر و پیامب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۹۵ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی بلواراباذر خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی ابتدای حکیم بال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

کمیسیون کامل

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی بین گلستان و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهن..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۷۱ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; آیت الله کاشانی خ شاهین جنوبی نبش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; آیت الله کاشانی بهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله کاشانی نرسیده به باکری روبروی مسجد م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۲۰۰ متر ۸ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی خ ب..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . پارتیشن

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار ابوذر نبش پیا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی مجتم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اطلاع دقیق نداشتند-۲طبقه تجاری همکف

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله کاشانی بین سلیمی و گلستان جنب پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اول ۲ پارکینگ

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی تقاطع لاله ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار ابوذر نبش پیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه اول:(---/۲۱۰م رهن کامل)

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی بین رامین و گلستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; آیت الله کاشانی اباذر طبقه زیرین بانک آیند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فلت

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۵۵ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار اباذر نبش بوستان سوم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۰مترتابلوخور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله کاشانی بین وفاآذر و ادیب طبقه فوقانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۰۵۶۸۰۲واحد۱۱

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه ساختم..

امکانات: گاز . پکیج

دوربین مدار بسته

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰دستگاه سا..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مبله . دوربین مداربسته . تابلو خور

باکمیسیون کامل

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی بین وفاآذر روبروی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

قابل تبدیل تا ۱۰۰م

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; آیت الله کاشانی خ تراکمه نبش خ ح..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

۲۵مترانباری سندی

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کاشانی روبروی مسجد نظام ما..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

قابل تبدیل تا۱۳۰م

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; کاشانی بین حسن آبادو ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

نوساز ; آیت الله کاشانی بالاتر از اباذر نرسیده به مهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آیت الله کاشانی بین اباذر ومهران روبروی مجتمع یار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی بعد از جنت آباد روبروی مسجد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

۴ ساله ; آیت الله کاشانی بین حسن آباد و ابراهیمی سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام نبش کوی بهنام ۲۰ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۴مترانباری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۸۶ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آیت الله کاشانی بین وفاآذر و عقیل روبروی شرکت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بالکن-۸۵متری:(---/۱۸۰م رهن کامل)-

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی بین عقیل و وفاآذرجنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بعد ۴ راه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی مجتم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مبله

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۲۰ متر - زمین: ۳۰۳ متر ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی پیامبر بهنام کوی سی ام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی ایستگاه مهران بین رامین و گلستان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی ستاری نبش بنف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۷۵ متر - زمین: ۳۴۰ متر نوساز ; آیت الله کاشانی ستاری روبروی مجتمع تجاری ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۷۵ متر - زمین: ۳۵۰ متر نوساز ; کاشانی ستاری روبروی مجتمع تجاری کور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آیت الله کاشانی روبروی بلوار اباذر جنب داروخانه شبانه رو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی شاهین جنوبی خ جهاداکبر کوی سیزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

قرارداد ۳ساله

رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۷۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی بلوار ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی تقاطع ستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی بین کاشانی و ..

امکانات: کولر . گاز

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; آیت اله کاشانی خیابان کیهان کیه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

کاملا ،۲اتاق کنفرانس

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی خ ستاری روبروی کوروش نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵متری:(---/۱۶۰م رهن کامل)

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی بعد از شاهین نرسیده به سه راه جنت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; کاشانی بهنام نبش چهارراه فهیمی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۵متری:(---/۱۷۰م رهن کامل)

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۱۳۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم ابتدای آیت الله کاشانی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۱۳۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ آیت الله کاشانی نرسیده به پمپ بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۱۷۱ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شاهین جنوبی میدان آتش ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن مستغلات/دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۹۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ عقیل کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; آیت الله کاشانی بین مهران و بهنام پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; کاشانی بین رامین و گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آیت الله کاشانی حکیم غرب روبروی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت . مبله . ورودی مجزا

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله کاشانی ستاری شمالی نرسیده به مجتمع کوروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آیت الله کاشانی بعداز سه راه جنت آباد ک ۲۰۰ دست..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آیت الله کاشانی بزرگراه ستاری پایین تر فردوس غرب ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۲ ساله ; آیت الله کاشانی ابتدای کاشانی جنب درمانگاه ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; آیت الله کاشانی بین حسن آباد و اب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

در ۲بلوک - ۷۰متری: ---/۸۵م رهن کامل

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; آیت الله کاشانی بین اباذر و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; آیت الله کاشانی بر اتوبان شهید ستاری گلستان شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی نبش رامین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; کاشانی خ نجف زاده فروتن کوی حبی..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن دفتر کار آیت الله کاشانی ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

۸۰ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; آیت الله کاشانی روبروی برج مینا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فلت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات