ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان یوسف آباد

رهن آپارتمان یوسف آباد امروز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; یوسف آباد جهان آراء خ ۳۷ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان یوسف آباد یک هفته قبل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; یوسف آباد بالاتر از میدان کلانتری کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آرا خ عظیمی اشک شهر ک..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء کوی ۴۳ بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; یوسف آباد بالاتر از پمپ بنزین بین خ ۵۸ و ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; یوسف آباد جهان آراء خ اشک شهر کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; یوسف آباد کوی بوعلی سینا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; یوسف آباد جهان آراء کوی ۵۹ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; یوسف آباد خ ۳۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; یوسف آباد خ ساجدی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۹۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; یوسف آباد خ اخوان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; یوسف آباد مدبر کوی ۳۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; یوسف آباد میدان گلها خ کاج جنوبی نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل تا --/۲۰۰م ودیعه مابقی اجاره

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آراء خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; یوسف آباد خ ۵۷ جهان آراء پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; یوسف آباد کوی هفده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; یوسف آباد خ ۶/۱ خ جهان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; یوسف آباد جهان آراء خ هفدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; یوسف آباد خ ابن سینا نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء نبش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; یوسف آباد خ شهریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید از ساعت ۱۸ -۲۰

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آرا کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; یوسف آبادخ جهان آرا خ عظیمی اشک ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . اسپلیت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; یوسف آباد خ ۱۲/۱ کاج پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; یوسف آباد میدان سلماس خ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آرا خ عظیمی اشک شهر ک..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; یوسف آباد جهان آرا کوی۴۳/۱ بن بست د..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به مجرد

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; یوسف آباد خ جهان آراء بن بست دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; یوسف آباد خ ۲۳..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; یوسف آباد خ جهان آراء نبش ۱۳/۳ پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۲۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; یوسف آباد خ هیجده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . جاروبرقی مرکزی . درب ضد سرقت . مسترروم

۲پارکینگ

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; یوسف آباد بین کردستان و جهان آرا خ اش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه نوساز ; یوسف آباد میدان فرهنگ خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; یوسف آباد خ ششم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; یوسف آباد جهان آراء خ ۱۲/۱ نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد-۲واحد دارای پارکینگ میباشد

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; یوسف آبادبین جهان آراء و ساجد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; یوسف آباد ابن سینا خ ۱۹/۱ ضلع شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

پنجم:---/۲۵۰م رهن کامل

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; یوسف آباد میدان سلماس خ شهریار خ ۱۲/۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; یوسف آباد خ جهان آرا خ ۲۳ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; یوسف آباد جهان آراء خ ۵۳ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; یوسف آباد خ اسدآبادی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; یوسف آباد خ نهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; یوسف آباد خ ابن سینا نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۰متری:(---/۱۳۵م رهن کامل)

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; یوسف آباد خ مدبرخ ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان یوسف آباد ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; یوسف آباد خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات