ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان قنات کوثر

رهن آپارتمان قنات کوثر شش روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلواراستقلال کوی گلستان ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان قنات کوثر یک هفته قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر ۳۵متری استقلال کوی ۱۶متری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مسترروم

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ ششم غربی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی نهم م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بابایی شهرک کوثر نبش یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ چه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ مسجد کوی سوم غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین باقری و اردیبهشت خ ۲۲۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ وفادار غربی جنب ایر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید هجدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی محبیان..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر کوی هشتم شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم غربی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری هفتم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; قنات کوثر خ چهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

قرارداد۶ ماهه-اجاره به خانواده بدون فرزند کوچک

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی اول غربی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم مرکزی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی ششم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک توحید کوی هجدهم شرق..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ چهارم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ دوازدهم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دوم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات