ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان شهید عراقی

رهن آپارتمان شهید عراقی پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهید عراقی ک گل نر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه ۴ ساله ; شهید عراقی شمالی بالاتر از پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۸۵ و ۹۰متری:(---/۲۱۰م رهن کامل)

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهیدعراقی فرهنگستان یکم نبش گلریز پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پاسداران شهید عراقی کوی سعید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهیدعراقی بن بست یسری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهید عراقی کوی سعد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . گرمایشی از کف . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب بن بست دوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

کلیدنخورده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پاسداران عراقی بالاتر از همت کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مسترروم

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پاسداران شهیدعراقی کوی تک بین کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پاسداران شهید عراقی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهیدعراقی خ ملکی نسب برج باغ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران خ شهید عراقی خ گیلان خ شهید اسلامی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فقط خانواده مذهبی

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهید عراقی خ خداوندی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره به زوج مذهبی

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهیدعراقی خ ملکی نسب بین بهار و ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی ک همیشه بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب کوی یاس یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد ۲ واحدی

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهید عراقی شمالی انتهای فروردی..

امکانات: گاز

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهید عراقی خ ملکی نسب بن بست احسان پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهید عراقی شمالی نبش ملک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شهید عراقی شمالی بن بست قا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهیدعراقی کوی گلرو پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهیدعراقی کوی فروردین پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پاسداران خ شهید عراقی کوی گلسرخ بن بست کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهیدعراقی خ فروردین پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲مترپارکینگ

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهید عراقی شمالی کوی گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهید عراقی شمالی خ کشوری خ رض..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهید عراقی شمالی خ کشوری خ رض..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهید عراقی پایین تراز خ گیلان فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

انباری ۱۵متر

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهید عراقی کوی تک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی شمالی کوی گلزار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۷/۰۲

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شهید عراقی شمالی خ کشوری خ رض..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

ت.ت/بازسازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۷/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهید عراقی کوی تک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

ت.ت/

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شهیدعراقی محسن کشوری قاسم محمد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران شهیدعراقی خ ملک نسب کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

باکمیسیون کامل-بصورت غیرمبله نیزاجاره داده میشود

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهیدعراقی خ محسن کشور..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهید عراقی خ کشوری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده ، قابل تبدیل

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شهیدعراقی کشوری کوی قائم م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهید عراقی کوچه همیشه بهار..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; شهید عراقی بالاترازکوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده-در۳ بلوک-۱۴۵متری:----/۱۶۰م رهن کامل

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهید عراقی خ شهید کشوری خ پای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شهید عراقی کوچه هور کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فقط زوج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; عراقی بن بست س..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

مستر ، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; عراقی شمالی نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهید عراقی بالاترازهمت بالاتراز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۰ مترانباری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شهید عراقی کوچه هور کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران شهید عراقی کوی کشوری ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهیدعراقی نبش زنب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی شمالی گلزارش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شهید عراقی شمالی خ گیلان خ گلریز نبش بابک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهید عراقی ملکی نسب احسان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهید عراقی کوی زن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پله به پائین- پارکینگ حیاط

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهید عراقی کوی اردیبه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهید عراقی شمالی ک ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهید عراقی کوی همیشه بهار شرقی نبش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

واحد۱۵۰متری:---/۱۸۰م رهن کامل

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; پاسداران شهیدعراقی خ ملکی نسب ی..

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهید عراقی کشوری نبش سیف پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهید عراقی خ فروردین پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; شهید عراقی ملکی نسب بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران شهید عراقی خ گیلان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهید عراقی ک فروردین ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهید عراقی خ کشوری خ رضا سیف نبش فرهنگ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهید عراقی شمالی ک ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهید عراقی ک اب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهید عراقی ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهید عراقی خیابان کشوری خیابان ملکی نسب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات