ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان شهرک غرب

رهن آپارتمان شهرک غرب چهار روز قبل

۳۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب شش روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شهرک غرب دادمان خ فخارمقدم خ گلبرگ یکم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب یک هفته قبل

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی کوی شقای..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ درختی خ سپهر کوی کوث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

پارکینگ باتوافق

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۷ ساله ; شهرک غرب فاز۲ بر..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

واحد نمی دانست

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ دادمان خ سپهر خ گلبرگ دوم خ گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ شفق کوچه افتاب پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوبلکس

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۴ درخشان کوی دوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-۸۰مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات

واحد نمیدانست

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب فاز چهار خ فلامک شمالی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فازیک مهستان پنجم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ ۱۲ متری گلها کوی میل..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان روبروی خ حسن سیف بلوار صد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان فلامک جنوبی نبش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ توحید چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ شفق ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی خ سروناز مجتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ در محوطه

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فلامک خ نوزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب دادمان خ گلستان کوی غروی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین کوی ششم گذراس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی حسن سیف کوی صدف مروارید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان خ گلستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ مطهری جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب فاز چهارم خ زرافشان خ خوا..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ درختی خ حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب خ گلستان چهارم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ زرافشان کوی درخشان ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی خ پائیزان خ گلریزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردریا خ شفق کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان پیروزان شمالی کوی امیرکبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب خ فلامک شمالی کوی دوم گذر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب پیروزان شمالی کوی امیرکبیر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ ناخدا محتاج پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ درختی بوستان یکم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا خ موج خ توح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مهمان نیز دارد

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب خ فخارمقدم خ بوستان یک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کمیسیون کامل-کلیدنخورده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار پاکنژاد بالاتر از چهارراه سرو مجتمع ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ توحید یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب خ توحید پنجم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قرارداد۳ساله

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ ایران زمین مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . سالن بدنسازی . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

بازدید با هماهنگی۸۸۵۶۵۳۸۶-۰۹۱۹۸۹۴۷۷۹۷آ.رویائی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرک غرب زرافشان خ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی سروناز دوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا روبروی پارک دلاوران خ موج ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ مطهری جنوبی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب روبروی پارک دلاوران موج ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا روبروی پارک دلاوران خ موج شه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی بالاتر از یادگار..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ با توافق

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۳ کوی سیز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ ثقفی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم-۲انباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ گلبرگ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان روبروی حسن سیف بلوار صدف مرواری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۲ساله

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان ارغوان غربی سرونازیکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ حافظی خ کاج بن بست..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده . مبله

باکمیسیون کامل-بصورت غیرمبله نیزاجاره میدهند

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی خ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ رضا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک جنوبی کوی گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان روبروی خ حسن سیف بلوارصدف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرک غرب خ سیمای ایران شهرک پرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۴ فلامک جنوبی خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب توحید پنجم پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; شهرک غرب دادمان بلوار درختی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب مطهری جنوبی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهرک غرب تقاطع دریا وپاکنژاد به..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در کل ۱۲ واحد-۸پله به بالا

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ میلاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی زرافشان گلسا گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب فاز۵ خ گل افشان خ سروست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن-۱۵مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک خ گل افشان کوی دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان کوی صدف مروا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ مهستان کوی چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۴۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین خ گلستان خ گلس..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . مبله

۲پارکینگ-ازسن بنا و جهت اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی کوی صفا پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرک غرب سپهر خ گلرخ پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۱۴۳۴۱۶۱آقای حافظی-۸۸۰۸۰۸۱۲

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلواردریا روبروی پارک دلاوران خ موج خ شه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . ایرکاندیشن

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۲ خ هرمزان کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرک غرب توحید دوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی کوی چهاردهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان زیر پل یادگار خ ارغوان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرک غرب فاز ۴ فلامک شمالی کوی دوم ققنوس گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۳۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب کوی دهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شهرک غرب خ هرمزان کوی مهرگان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ-در کل ۸واحد

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرک غرب دادمان خ جهاد کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ توحید چها..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب دادمان بلوارصدف پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

حیاط خلوت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فاز چهارم خ خوارزم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک شمالی خ درخشان خ سوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

۲۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۶ ساله ; شهرک غرب فاز ۲ خ هرمزان ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . باز سازی شده . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

انباری داخل واحد-یونیت سانترال (گرمایش و سرمایش)

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب خ سپهر درختی خ ثقفی بن بست بهارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شهرک غرب خ پاکنژاد خ سعیدی کوی صفا پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان جنوبی نبش کوی اسماع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب سپهر گلبرگ سوم مجتمع مسک..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . اسپلیت . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ گلستان جنوب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند- بازدید با هماهنگی آقای برادران ۰۹۱۹۲۲۸۴۰۵۱

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شهرک غرب مهستان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

نوساز ; شهرک غرب خ فلامک شمالی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . چیلر . باربیکیو . جاروبرقی مرکزی

۱۶مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۸ ساله ; شهرک غرب خ دهم مهستان پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

غیرمبله:(----/۱میلیارد رهن کامل)

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۴ ساله ; شهرک غرب فرحزادی خ۲۰متری سپهر خ رضائی بین گلبرگ دوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب انتهای سپهر کوی گلبرگ دوم کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

۱۲ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی سروناز بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قرارداد۶ ماهه

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۲۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; شهرک غرب میدان سرو شهرک مخابرات..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب پاکنژاد ۱۸متری مطهری ۱۶متری دوم خ گلس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب خ ایثار شمالی خ البر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

کنتور مستقل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب خ کوهستان خ امام صادق ارغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ درختی خ سپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر بلوار درختی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن بدنسازی . لابی

در۲بلوک

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شهرک غرب خ زرافشان شمالی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب شهید دادمان کوی صدف م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب بلواردرختی کوی ثقفی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن بدنسازی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب خ درختی کوی ثقفی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب سپهر گلبرگ سوم گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

نیمه فرنیش

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی کوی ناخداهمتی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۹/۳۰

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان درختی کوی رضایی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شهرک غرب سپهر گلبرگ سوم گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۴ خ گل افشان گل اف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی--حتی مجرد

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی خ سروناز مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک غرب دادمان درختی گلست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان خ گلستان گل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . مسترروم

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ مطهری جنوبی کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ-در کل ۸ واحد

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ میلاد هشتم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب روبروی حسن سیف بلوار دادمان بلوا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی- پارکینگ در محوطه درب ریموت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان خ ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهرک غرب خ سپهر گلبرگ سوم مجت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب خ سپهر کوی ث..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

در۲بلوک-واحد ۱۲۵متری:(---/۲۷۵م رهن کامل)

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب بین بلوار دریا و دادمان خ ت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳۰مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب دادمان میل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمسیون توافقی-بازسازی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۷ ساله ; شهرک غرب سپهر گلبرگ سوم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ سپهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰متربالکن-قرارداد۵ساله

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب اریکه خ طاهرخانی باران دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهرک غرب سپهر جنب پارک ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خوارزم هفدهم کوی سوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب خ کوهستان مجتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . مبله

سرایداری- درب ریموت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب میدان کتاب مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۳پارکینگ درب ریموت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرک غرب بلواردریا خ سعدی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرک غرب فلامک شمالی کوی پنجم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ ثقفی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان غربی پلاک..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار خوردین ۱۶ متری بخشی بن بست مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

مزون یا خیاطی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرک غرب ایران زمین خ ۲ گذر ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۲۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار خوردین خ توحید دوم پ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; فلامک گلبانگ ۱ واح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۹ ساله ; شهرک غرب سپهر بهارستان کوی گلبرگ ۴غربی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب زرافشان خ خوارزم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ درختی کوی گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان خ می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شهرک غرب خ فلامک نبش گلبان..

امکانات: گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر روبروی مجتمع نیما خ بوست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ سپهر خ بهارستان گلبرگ ۴ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحز ادی کوچه ..

امکانات: گاز . پکیج

بازسازی شده -

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرک غرب خ زرافشان خ درخشان خ چهارم شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ فلامک جنوبی خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ ایوانک زرافشان شما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳سرویس-پارکینگ مسقف- انباری داخل واحد

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز۴ خ نوزدهم خوارزم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترانباری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فلامک شمالی ک ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی فاز ۳ ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ شفق کوی آفتاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

سوئیت ۵۰متری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرک غرب درختی خ حا..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب خ دادمان کوی معراج پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی روبروی کلینیک تابان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان/سوئیت شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شهرک غرب خ شفق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل -۲ تراس - ۴۵ متر سوئیت ۱خوابه (درکل۱۹۰ متربنا)

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; شهرک غرب برج..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرک غرب خ تربیت معلم بر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

سرایداری ، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک غرب بین دادمان و سپهر پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شهرک غرب بلواردریا توحید چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شهرک غرب بلوارخوردین پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شهرک غرب کوی میلاد پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان چهارراه بیمارستان آت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مسقف

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب فلامک خ درخشان خ چهارم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ایثارشمالی خ ایث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; شهرک غرب فاز۲ برج هرم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب شهرک غرب فاز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باسازی

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; غرب شهرک پردیسان فاز۵سیمای ایر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; شهرک غرب فاز ۵ سیمای ایران خ دوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب توحید ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب روی پاساژ گلستان ک ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شهرک غرب خ سیمای ایران خ سیزدهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شهرک غرب خ شفق کوی مهتاب پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; شهرک غرب خ شفق خ مهت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرک غرب خ سپهر رو به روی ک جهاد ..

امکانات: آسانسور

ط ۴ و ۵ موجود ، داکت اسپیلت

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ حافظی کوی کاج کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب بلوار کوهستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

مناسب برای شرکت های معتبر

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرک غرب درختی روبروی مجتمع فرهنگی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

در ۲ بلوک

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب خ ارغوان غربی خ پائیزان خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب فاز۶ خ گل افشان شمالی کوی..

امکانات: کولر . گاز . چیلر . باز سازی شده

۱۰پله به پائین

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۹ ساله ; شهرک غرب خ خوارزم گل آرای جنوبی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی بالاتر از..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلواردریا خ مطهری شمالی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شهرک غرب گلبرگ دوم نبش خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرک غرب ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی خ ناخد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات