ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان شهرآراء

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهرآراء خ امین جنوبی کوی وحید شرقی مجتم..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ مهمان - بازدی با هماهنگی

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرآراء خ پاتریس خ شادی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باربیکیو

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآراء خ بیگی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-۴۰مترانباری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲نبش

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرآراء بلوارفرزانه خ ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شهرآراء خ گل افشان پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرآراء خ هخامنش خ سوم ش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآراء خ سوم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط اجاره به زوج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرآراء خ پاتریس کوی مهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مورد۲واحدی-۲انباری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرآراء خ آرش مهر کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شهرآراء خ پاتریس کوی خانقاهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهرآراء خ سوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یک خواب مستر

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرآراء کوی هجده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرآراء خ پاتریس خ کوکب خ مهتاب پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

جهت زوج تخفیف داده میشود

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; شهرآراء بین کوی ۳۰و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس کوی محمد نور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرآراء خ پاتریس کوی کریمی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل-جای پارک ۲ماشین-قرارداد ۲ساله

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرآرا خ امین جنوبی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

فقط اجاره به زوج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شهرآراء خ کابل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شهرآراء جنب پارک شهرآراء..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شهرآراء نبش نیایش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

نوساز ; شهرآراء خ آشوری کوی دبستان پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; شهرآرا خ ۲۳ پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۵ ساله ; شهرآراء خ پاتریس لومومبا خ حس..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شهرآرا خ پاتریس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهر آرا پاتریس لومومبا انتهای خ ۱۷شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآراء خ ملکوتی خ امین جنوبی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ماه آینده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآراء خ امین شمالی نبش صالح پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرآرا خ ۳ پلاک هنگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرآراء خ ملکوتی روبروی بانک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرآراء خ پاتریس خ ۲۱شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرآراء پارک شهر خ ۳۴ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآراخ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآراء بلوک ۱..

امکانات: کولر . گاز

از تعداد واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرآراء خ فخامنش کوی سیز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۳ ساله ; شهرآراء خ نوزدهم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرآراء پاتریس امین شمالی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرآرا خ کا..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهرآرا خ پاتریس ک امین..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; ستارخان خ هخامن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرآرا بالاتراز اداره گذرنامه خ ۱۶متری مح..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

سرایداری-

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرآرا ۲۱شرقی خ پاتری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; شهرآرا خ پاتریس کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهرآرا پاتریس کوی..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرآراء خ نوزدهم پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شهرآراء نرسیده به اداره گذرنامه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرآراء خ هفتم (اکبرزاده) پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ستارخان کوکب کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرآرا خ کا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی ، ،درب ریموت

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرآراء خ کیاشمالی(منصوری) کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; ستارخان شهرآراء خ کابلی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرآراء کابلی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرآرا خ آرش مهر روبروی پارک شهر..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

/-

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرآراء نبش خ پنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرآراء خ امین شمالی کوی صالح پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۵/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهرآراء خ کوکب کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ----/۹۵م رهن کامل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ستارخان شهرآراء نیایش کوی آل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهرآرا ۱۶ متری محمدی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرآراء بلوار شرقی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرآرا پاتریس لومومبا ک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرآرا خ ۱ساختمان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

، ،درب ریموت

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شهرآراء خ یکم مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه ۱۲ ساله ; شهرآرا خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر

بازسازی- ، ،درب ریموت

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ستارخان خ شهرآراء بعد از اداره گذرنامه خ پاتریس بلوار سروناز کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرآراء خ یکم ساختمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

۱۷۵ متر ۳ خوابه نوساز ; شهرارا خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۱۱۴ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرارا هخامنش خ۲۰..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۲پارکینگ ، ،درب ریموت ،

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهرآرا پاتریس لومومبا خ ۱۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرارا هخامنش ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

بازسازی شده

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرآراء خ ۲۱شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; شهرآراء خ پاتریس ک نور م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شهرآرا خ کیا خ کابلی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳۰متر انباری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شهرآرا انتهای پارک شهرارا کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ستارخان شهرآراء خ کوکب کوی مهتاب ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهرآراء روبروی اداره گذرنامه مجت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

بصورت دوبلکس-پارکینگ در محوطه

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا خ نور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شهرآرا گلزارغربی مازیارمنصو..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرآرا ک امام منتظر ک ۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شهرآرا کوچه گل..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرآرا پاتریس لومومبا خ کوکب ک..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده - قابل تبدیل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرآراء خ ۱۶متری محمد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآرا خ کیا شمالی بن بست سل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهرارا بالاترازگذرنامه کوچه ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شهرآراخ کوکب ک ا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرآرا پاتریس کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شهرآرا خ پاتریس ک فیروزه پ۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرآراء هخامنش خ امام منتظر نبش مو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شهرآراء پارک تهران ویلا هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهرارا خ ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف نوساز ; ستارخان شهرآرا ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرآراء خ کوکب خ امیری پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۴/۳۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شهر آرا خ هخامنش خ شور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهرآراء روبروی بیمارستان رسول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرآراء خ رامین خ ملکوتی شرقی خ امین شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; شهرآرا خیابان ۲۷ ساخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شهرآراء خ امام منتظر خ یازدهم غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مورد۲واحدی

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرآرا کوکب کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۳/۲۲

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شهرآراء خ هخامنش کوی یاز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تماس به مدت یک هفته

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرارا خ امام منتظر کوی جو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرآرا کوکب کوچه گن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا خ کوکب شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۲/۲۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرآرا خ پاتریس لومومبا کوچه شهی..

امکانات: آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان شهرآراء ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شهرارا خ ۲..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات