ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان سید خندان

رهن آپارتمان سید خندان سه روز قبل

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سیدخندان نرسیده به خواجه عبدالله ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سیدخندان خ حافظ پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ آریان محمودی بن بست بهرام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان ک خیام پلاک ه..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سیدخندان خ دبستان کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سیدخندان خ دبستان میدان مهران پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سید خندان خ جلفا کوچه ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سیدخندان دبستان موحدکا..

امکانات: گاز . پکیج

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سیدخندان کوی خیرمند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

بازدید از ۹ الی ۱۷ بجز روزهای تعطیل

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی حمیدی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد۳ واحدی

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ شقاقی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سیدخندان سیمرغ شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان شقاقی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دبستان کوچه آریان محم..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سیدخندان دبستان حمی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۱۹ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سیدخندان جلفا نرسیده به میدان کتابی کوی فاخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سیدخندان دبستان ک حم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سیدخندان دبستان آریان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دبستان انتهای خ حیا منش جنب صیاد شیراز..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ ابوذر خ شمیرانی فر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان جلفا ک شفا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان دبستان آریان محمودی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; سیدخندان خ همدانیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; سیدخندان م کتابی ابتدای جلفا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; سیدخندان سیمرغ خ شقاقی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سیدخندان جلفا پیشدادی ک نرگس حس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان خ مجتبی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۰ ساله ; سیدخندان ادامه ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سیدخندان خ شقاق..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل -بازسازی

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده - بازدید با هماهنگی - کف کفپوش

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دبستان کوچه کاشانی مو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

چهارم سندی و سوم رویتی میباشد

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سیدخندان شقاقی نبش ک محیط ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دبستان ک همدانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سیدخندان جلفا خ سیمرغ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; سید خندان شقاقی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان سید خندان ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; سید خندان جلفا خ در..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات