ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان زرگنده

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرگنده خ گوی آبادی کوی سر..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی خ زرگنده خ خاقانی خ رودکی جنوبی خ باغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرگنده عمرانی کوی حس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; قلهک خ زرگنده خ دانشگر کوی بیژن پور جنب..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ قلهک خ زرگنده پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ظفر خ زرگنده خ دانشگر خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی قلهک خ زرگنده خ حیدری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی زرگنده خ نونهالان خ د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ظفر زرگنده خ حیدری کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی خ زرگنده کوی امامزاده جن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; قلهک خ زرگنده خ رودکی جنوبی کوی جوانم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴پله به پائین

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ظفر خ زرگنده خ دانشگر خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; زرگنده خ دانشگر خ عمرانی کوی معتمدی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی زرگنده عطاری مقدم جنوب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . روف گاردن

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۲۰ ساله ; زرگنده عطاری مقدم ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زرگنده خ دانشکده خ عمرانی کوی ماه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۰۷/۱۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شریعتی قلهک خ زرگنده روبروی دبستان حداد ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸پله به پائین

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; خاقانی زرگنده روبروی دانشگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; شریعتی خ زرگنده کوی جوان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی زرگنده عطاری مقدم جنوبی روبروی دانشگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زرگنده خ شکرآبی خ دانشگر نبش کوی فرخ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; قلهک زرگنده عطاری مقدم غرب امامزاده اسماعیل ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; قلهک زرگنده دانشگر بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی- خانواده یا دانشجو

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ظفر خ زرگنده خ دانشگر کو..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قلهک خ زرگنده خ عمرانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; زرگنده خ عمرانی ک طاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قلهک زرگنده رودکی جنوبی کوی خلی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; قلهک زرگنده خ عمرانی کوی علی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; زرگنده عطاری مقد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان زرگنده ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قلهک خ زرگنده خ عطاری مقدم کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات