ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان خواجه عبدالله

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; خواجه عبداالله خ هشتم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون کوی گلای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

درکل ۱۳ واحد

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی هشتم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه عبدالله کوی نهم بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله خ تیسفون پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی خواجه عبدالله تیسفون کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; خواجه عبدالله خ چهارم خ شمیرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; خواجه عبدالله کوی چگینی کوی جوانه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی خواجه عبدالله تیسفون کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

چهارم قابل تبدیل میباشد

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله خ ۲۰ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ مدائن پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . درب ضد سرقت . مسترروم

۲پارکینگ

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون کوی ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ شانزدهم بن ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن . لابی

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله کوی خاکب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی م..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; خواجه عبدالله خ هشتم کوی یاس شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله ک ۸ ک زواره پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری جنوبی کوی هشت..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . لابی

یکخواب مستر

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه عبد الله خ۱۶ ک ا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ شانزدهم کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ ایوان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-پنجشنبه ۱۰ الی ۱۲ و جمعه ۱۶ الی ۱۸

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; خواجه عبدالله ابوذر جنوبی ک کری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; خواجه عبد الله خ تیسفون کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله خ ابوذر جنوبی کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله با هماه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شریعتی خواجه عبدالل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر شمالی کوی شانزدهم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه عبدالله ابوذرشمالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه عبدالله خ ابوذر جنوبی کوی شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه عبدالله بعد از تقاطع ابوذر خ ر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

سیستم حرارتی داکت -

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه عبدالله ابوذرشمالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ بیستون خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله خ شانزدهم کوی زادم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی خواجه عبدالله خ ۲۰ چگینی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ گلایل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سید خندان خ خواجه عبدالله ابوذرغفاری شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبداله ابوذر غفاری..

امکانات: شوفاژ . کولر

بازسازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۷/۰۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; خواجه عبدالله ابوذر جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/بازسازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; خواجه عبدالله بالاترازخ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه عبد الله بعد از چهارراه ابوذر روبرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شمالی کوی شان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شریعتی خواجه عبدالله خ چهاردهم کوی زر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; خواجه عبدالله خ ۱۶ کوی ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر بالکن ،

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خواجه عبد الله ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه عبدالله خ چهارم خ شمیرانی فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ حیاط

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذرغفاری شمالی کوی۲۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی چهاردهم کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه عبدالله ک هشتم ک زرنگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه عبد الله خ ۸ ک زا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی هیرمند نبش آرش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی خ خواجه عبدالله خ گل مری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه عبدالله خ هشتم خ زر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ مدائن کوی انتاکیه کوی اعلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ مدائن نبش..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه عبد الله انصاری ایوان مدائن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ مدائن نبش ی..

امکانات: گاز

بازسازی کامل

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه عبد الله خ ۱۸ نبش زرین پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی شانزدهم نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه عبدالله خ مدائن کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شمالی بین خ ۱۴و ۱۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۴/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه عبدالله خ ۱۶ جوانه ج..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

رهن آپارتمان خواجه عبدالله ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; خواجه عبد الله ک یکم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات