ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان حسین آباد

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; حسین آباد جوانشیر خ شعبانلو کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پاسداران خ مغان میدان حسین آباد کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; حسین آباد جوانشیر افتخاریان ک بهشتی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; حسین آباد خ جوانشیر خ افتخاریان نبش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; حسین آباد خ وفامنش کوی مفتوحی شرقی نبش بن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; حسین آباد خ شعبانلو ک نس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پاسدارن حسین آباد خ وفامنش کوی رضائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هروی حسین آباد خ مژد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; هروی حسین آباد مژده چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پاسداران حسین آباد جوانشیر پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; حسین اباد خ افتخاریان کوی عزیزی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; حسین آباد فرعی چهارم مژده پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۵متر سوئیت

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پاسداران حسین آباد افتخاریان خ عزیزی کوی شقایق نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; حسین آباد نبش مژد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; حسین آباد مجتمع پزش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

نگهبانی

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران حسین آباد خ مژ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; حسین آباد مژده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; حسین آبادخ وفامنش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; پاسداران حسین آباد مج..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . سالن بدنسازی

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پاسداران حسین آباد مبارک ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . شوتینگ زباله

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هروی حسین آباد خ وفامنش خ مژده بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; لویزان حسین آباد کوی حسین رضائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; پاسداران حسین آباد خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر مجتمع پزشکان فاراب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ-درچندبلوک

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر نبش بانک تجارت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; حسین آباد خ مژده فرعی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پاسداران حسین آباد خ جوانشیر ساختمان فربد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . مبله

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; حسین آباد خ مژده فرعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه- -قابل تبدیل

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; حسین آباد خ وفامنش خ مژده شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; میدان حسین آباد خ جوانشیر جنب بانک تجارت خ گلزار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; حسین آباد جنب مرکز مخابرات شهید لطیفی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره به خانواده چادری-تک واحدی

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; حسین آباد خ مژده فرعی ۳ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; حسین آباد خ مژده..

امکانات: گاز . پکیج

بازسازی شده

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; حسین آباد جهانشیر وفا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; پاسداران حسین آباد مژده نبش فرعی اول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷پله به پائین- پارکینگ حیاط

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; پاسداران حسین اباد کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; پاسداران حسین اباد وفامنش خ جوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . فن کوئل

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۱/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه قدیمی ; حسین آباد کوی سن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده-۱۳۰متری دوبلکس میباشد

رهن آپارتمان حسین آباد ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; حسین آباد خ جوانشیر پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات