رهن آپارتمان جلفا

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جلفا خ فرخ سرشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ کاویان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جلفا خ شهید مجتبائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; جلفا کاویان غربی وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جلفا کوی درنا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; جلف خ فرخ سرشت..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جلفا کوی عطار کوی چلچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا خ مجتبائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جلفا میدان کتابی کوی گنجشگ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سیدخندان خ جلفا کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشترک

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جلفا خ پیشداد بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; جلفا خ شفاپی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; جلفا کوی طوط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; جلفا خ پاکروان پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جلفا خ نیلگون کوی ارغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ سیمرغ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جلفا خ مجتبائی خ کاویان پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; سیدخندان خ جلفا خ فاخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

کمیسیون کامل

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سیدخندان خ جلفا کوی فا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی فرخ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جلفا کوی درنا پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; جلفا بین قناری و گنجشک پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جلفا خ کاویان غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۲۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ شفاپی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; جلفا کاویان غربی پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; سیدخندان جلفا کوی بلبل پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان جلفا خ سیمرغ شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۱۰۹ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جلفا سیمرغ شرقی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

دوربین- سرایداری درب ریموت

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۱۵ ساله ; جلفا خ عطار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا خ پاکروان پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جلفا روبروی ارسباران کوی طوطی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; شریعتی جلفا کاویان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ نیلگون نبش قناری پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; سیدخندان جلفا خ فرخ سرشت پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; جلفا خ ارسباران کوی شف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; جلفا خ ارسباران کوی شف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; جلفا خ سیمرغ شرقی ک ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سیدخندان خ جلفا کوی طوطی پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی خ جلفا خ درنا پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جلفا خ پیشتاز بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جلفا ارسباران ک پرست..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; جلفا خ سیمرغ غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; جلفا خ درنا خ نیلگون ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تراس

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جلفا کوی شفاپی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی جلفا کاویان شرقی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا نرسیده به سیدخندان بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ جلفا خ دراج ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جلفا قناری غربی بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا ارسباران کوی پرس..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جلفا کوچه در..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سیدخندان میدان کتابی خ جلفا کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; جلفا درنا نیلگون بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جلفا خ پرست..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جلفا نرسیده به پارک کوروش مجتبای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۸۵ متر ۱ خوابه نوساز ; جلفا پیشداد بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ارسباران جلفا کوی طوطی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۱۱۵متری:---/۱۵۵م رهن کامل

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جلفا کتابی پاکروان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اجاره یکسال پیش گرفته می شود

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا خ ارغوان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جلفا خ چلچله ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; جلفا روبروی فرهنگسرای ارسباران کوی بلبل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; جلفا خیابان درنا پ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا خ ارسباران..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا کوی طوطی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سیدخندان جلفا پیشداد نبش کوی نرگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا فرهنگسرای ارسباران خ عقای خ چلچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جلفا خ شفاپی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جلفا خ شهید مجتبائی کوی رهنمود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سید خندان خ جلفا کوی پر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

اجاره فقط به زوج

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جلفا خ شفاپی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان جلفا ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جلفا میدان کتابی سیمرغ غربی گلزار چلچله ار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

جلفا

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

رهن کامل