ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان بهار شمالی

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی محمدی پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی گیتی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۶۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ذوالمجد ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بهارشمالی کوی شیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی سازگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهار شمالی جواد کار..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهار شمالی جواد کار..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ورکش خ بهارشمالی کوی برومند بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی علمداری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فروز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

مورد تکواحدی-ورودی از حیاط-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; انقلاب خ بهارشمالی بالاترازطالقانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۴ ساله ; شریعتی بهارشمالی خ جوادکارگر کوی میراشر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی شکیبا پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهار شمالی کوی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه نوساز ; بهار شمالی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی بهار شمالی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بهار شمالی خ ورزنده کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر بهارشمالی خ خداپرست کوی سیرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ برو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طالقانی بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به فروز ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; بهارشمالی خ بهشت خ برومند ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بهار شمالی کوی مهند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بهارشیراز خ بهارشمالی کوی دانش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بهارشمالی بالاترازچهارراه طالقانی کوی گروسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی خ دان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهارشمالی خ عبدالکریم شر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; بهارشمالی کوی ابن سینا پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی محمدی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شمالی روبروی اداره برق پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشاع -

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر کوی به ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار غربی خ ایثار شرق..

امکانات: کولر . گاز

۶پله به پائین

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهارشمالی ایثارغرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بهارشمالی خ جوادکارگر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهارشمالی خ جوادکار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بهار شمالی کوی گروسی بن ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

دوبلکس ،درب ریموت

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بهارشمالی کوی هاله بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بهارشمالی خ بهشت نبش کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی وارسته ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بختیار پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۳پارکینگ

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بهار شمالی کوی مهندسی واحد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲تا انباری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی صارم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; هقت تیر خ بهار شمالی کوی آقا ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هفت تیر خ بهار شمالی کوی مهندسی کوی مسج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بهارشمالی خ حقوق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی عمرانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی جهان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی بان..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جواد کارگر کوی به فروز بن بست هرم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی برومند بن..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۲/۲۵

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی حجت الله محمدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . دوربین مداربسته

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; بهارشمالی خ جواد کار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸پله به پائین

رهن آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات