ایران فایل اسکان

رهن آپارتمان انقلاب

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; انقلاب سعدی شمالی خ مرادی ک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب نرسیده پل چوبی ک اع..

امکانات: کولر . آسانسور . ایرکاندیشن

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; انقلاب خ ژاندارمری بین منیره جاوید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم:(----/۹۰م رهن کامل)

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; انقلاب پل چوبی نرسیده به میدان سپاه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; انقلاب خ روانمهر بین ابوریحان و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; انقلاب نوفلاح کلهر پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل ۷ واحد

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; انقلاب خ دکترقریب نرسیده به فرصت ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب پل چوبی روبروی ایستگاه BRT..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد-به مجرد نیزاجاره داده میشود

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; انقلاب خ دانشگاه کوی قد..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۱۳ ساله ; انقلاب کوی جنتی..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب خ نو فلاح..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; انقلاب نرسیده به میدان امام حسین کوی نظام الم..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; انقلاب خ رامسر خ محمدآقاشرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; انقلاب خ دوازدهم فروردین نبش لبافی کوی ال..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; انقلاب جمالزاده نرسیده به فرصت پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; انقلاب انقلاب جمالزاده ش انتهای خ والعصر..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها ۷ ساله ; انقلاب بعد از پل چوبی ک ..

امکانات: گاز

یا۲۰+۵۵۰هزار

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; انقلاب بین پیچ شمیران و پل چوبی روبروی صفی علیشاه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; انقلاب خ خارک بن بست اول ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; انقلاب بالاتر از نامجو جنب بانک صادرات ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; انقلاب روبروی دانشگاه تهران خ ۱۲فروردین خ روانم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; انقلاب پیچ شمیران صفی علی شاه روبروی باغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; انقلاب جمالزاده روبه روی لبافی نژا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; انقلاب سعدی شمالی خ مصباح ک شیخ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; انقلاب فخررازی خ شهدای ژاند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; انقلاب خ ابوریحان خ شهدای ژاندارمری روبروی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; انقلاب سعدی شمالی خ مصباح ک شیخ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; انقلاب کوی نظام الم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; انقلاب خ اردیبهشت بین روانمهر و لبافی نژاد کوی..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; انقلاب خ دانشگاه کوی پوررستمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; پیچ شمیران خ روشندلان اعتمادی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; انقلاب لبافی نژاد بین کارگر و ج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پیچ شمیران خ حقوقی ک غزوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به مجرد

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; انقلاب جمالزاده شمالی نرسیده به..

امکانات: گاز . آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; انقلاب خ دانشگاه..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به مجرد یادانشجو

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; پیچ شمیران ابتدای خ اعل..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۱۷۳ متر ۳ خوابه نوساز ; انقلاب روبروی خ شریعت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیچ شمیران خ سادات خ افراس..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; انقلاب سعدی شمالی خ مصباح ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پل چوبی خ سادات کوچه افراسیابی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; انقلاب پیچ شمیران خ صفی عل..

امکانات: گاز . پکیج

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; انقلاب نرسیده به پل چو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; انقلاب جمالزاده ک ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; انقلاب ابتدای سعدی شمالی مقابل مترو دروازه دولت خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی جزئی

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه ک ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی ، قابل تبدیل

رهن آپارتمان انقلاب ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; انقلاب پل چوبی نیکزاداسکوئی بالاترازچهارراه نامج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات