رهن آپارتمان آزادی

رهن آپارتمان آزادی سه روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی استادمعین خ آل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی سه روز قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آزادی استادمعین خ هاشمی کوی رجبعلی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی شش روز قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; آزادی خ حبیب اللهی نبش ک عبداللهی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آزادی خ خوش بالاتر از تقاطع کمیل کوی عباس زاده کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی نرسیده به چهارراه خوش جنب دانشگاه سوره کوی کیامیاران بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی خ خوش خ هاشمی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آزادی خ زنجان جنوبی کوی امیر پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی رودکی شمالی نرسیده به پرچم پ..

امکانات: کولر . گاز

همکف تجاری میباشد

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; آزادی بین استادمعین و سعیدی پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی جیحون خ گلستانی خ سلیمانی کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خ شهیدان کوی داوودیان خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آزادی استادمعین دستغیب کوی صابری کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ خوش بین امام خمینی و هاشمی کوی فر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خوش شمالی قندهاری بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; آزادی استاد معین کوی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آزادی بین یادگار و جیحون خ مشعوف ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی حبیب اللهی کوی فرحناز کوی نورزاد نبش ثمری سی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی خ آذربایجان غربی کوی عبدالله زاده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی انقلاب جنب خ بهزاد کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آزادی مهرآبادجنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; آزادی حبیب اللهی جنب مترو خ نورزاد بن بست..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; آزادی استادمعین بزرگراه سعیدی خ هاشمی کوی آجرل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; آزادی خ حبیب اللهی میدان حسن حسینی خ ابراهیمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آزادی هاشمی نرسیده به استادمعین کوی عطائی ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آزادی ضلع جنوب شهیدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; آزادی شهرک آپادانا بلوک ۲۹ ورود..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی خ بهبودی خ علی شکاری ک ۱۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی خ سپه نرسیده به یادگار امام ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; آزادی خ لعل آخر بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه ۲۰ ساله ; آزادی جنب ایستگاه مترو شادمان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی تقاطع خوش و آذربایجان کوی پورجبار ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; آزادی خ حبیب زادگان ک د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی خ کلهر نرسیده به نواب پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; آزادی جنب مترو حبیب اللهی خ نورزاد پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آزادی خ هاشمی ۲۱متری کوی کشاورز رضائی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آزادی حبیب اللهی کوی لطفی بالاترا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آزادی زنجان جنوبی نرسیده به طوس کوی طاهری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آزادی خ دکتر هوشیار کوی اسماعیلی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم خ رضایی دهقان ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی خوش بالاتراز سپه ک..

امکانات: کولر . گاز

۶۶۸۷۱۹۳۶- ۰۹۱۹۵۰۸۵۰۳۰- آقای فخر ابادی هماهنگی مستاجر

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۴۰ متر قدیمی ; آزادی استادمعین دامپزشکی کوی سل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

واحد ۴۰متری سوئیت میباشد

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آزادی بالاترازدانشگاه شریف کوی صادقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی بعد از یادگار امام جنب دانشگاه شریف بن بست غد..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی استاد معین خ میرقاسمی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; آزادی نرسیده به یادگار خ میمنت ک درودیا..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی خ نجارزادگان ک استاد رحیمی کوی صحت ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن معاوضه آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی استاد معین ۲۱ متری ک کرامت..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آزادی بهبودی تقاطع ن..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۸ ساله ; آزادی خ بهبودی نرسیده مستعانیه ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

قدیمی ; آزادی خ بهبودی پ ..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی -

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۱۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آزادی روبروی وزارت کار ک ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; آزادی خ شادمان خ تیمو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی بین جمالزاده و دکتر قریب خ والعصر نبش خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۰متری:(---/۷۵م رهن کامل)

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; آزادی دکتر هوشیار ک نیکامی بن ..

امکانات: گاز . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; آزادی نجارزادگان نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۴ نوساز ; آزادی استادیوم آ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; آزادی بهبودی شهید صالحیان ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

۲ بالکن

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; آزادی حبیب الهی میدان حسنی ک بهمن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی خ لعل آخر بن بست ش..

امکانات: گاز . پکیج

بازسازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; آزادی روبروی مترو حبیب الهی نبش ک نو..

امکانات: کولر . گاز . مبله

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; آزادی استاد معین خ دستغیب خ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ حبیب الهی حسینی دست راست جنب پارک خ اب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه - بازدید با هماهنگی

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی شهرک آزادی تیر ۱غربی خیاب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; آزادی نبش خ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی شهرک آزادی تیر ۱غربی خیاب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۴۴ متر - طبقه اول ۱۶ ساله ; آزادی استاد معین خ پورشمس ..

امکانات: گاز

درب مجزا

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۳ نوساز ; آزادی خ ریاحی نرسیده به اکب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آزادی متروی شریف میدان تیموری به سمت شیخ فضل اله کوچه شهید رض..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; آزادی استاد معین۲۱ متری جی بعداز طوس ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهمن پور ک اسماعیلی ک نص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی مترو دانشگاه شریف خ حبیب اله م حسن حسینی ک شهید ابرا..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی خ دکتر هوشیار خ بهمن پور ک اسماعیلی ک نص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; آزادی استاد معین هاشمی نبش ک شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی ضلع جنوب متروو شریف خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۰/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; آزادی استاد معین روبروی مجتمع فرهنگیان نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون یکطرفه - بازسازی

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آزادی ۱۰ متری شهید محسن حیدری تاش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آزادی خ میمنت پ با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی استاد معین خ طو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; آزادی استاد معین روبروی مجتمع فرهنگیان نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون یک طرفه - بازسازی

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; آزادی جیحون بین دامپزشکی و هاشمی کوی صی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; آزادی اسکندری شمالی کوچه خازن..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی حبیب زادگان مترو شریف..

امکانات: گاز . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آزادی بلوار صالحی خ حسین مردی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آزادی خ میمنت پ با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; آزادی روبروی مترو استادمعین خ رضائ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

کنتور مستقل

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; آزادی حبیب زادگان مترو شریف..

امکانات: گاز . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; آزادی استادمعین بین دامپزشکی و هاشمی ک..

امکانات: کولر . گاز

اجاره به مجرد-کلیدنزدطبقه سوم

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آزادی آذربایجان بین خوش ورودکی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; کارون بالاتر از مرتضوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آزادی خ شهیدان ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی خ حبیب اللهی جنب مترو شریف خ قاسمی کوی امی..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; آزادی خ بهبودی کوی ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به زوج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; آزادی خیابان شهیدان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; آزادی مترو شریف ک قدیر بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; آزادی حبیب الهی م حسن حسینی به سمت یادگار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون یک طرفه

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; آزادی دکترهوشیار خ اکبرآبادغربی..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آزادی جیحون بالاترازدامپزشکی کوی قریب کوی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خ ولی اله صادقی غرب دانشگاه شری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اسکندری نرسیده به بوستان روبروی نان فانتزی بن بست..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; آزادی جنب شهرداری منطقه ۱۰ ک مشعوف ن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; آزادی حبیب الهی کوی محمدی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; آزادی نرسیده به هاشمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سپه بین رودکی و خو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; آزادی خ میمنت کوچه درودیان کوچه داوودیان بن ب..

امکانات: کولر . گاز

نورگیر عالی، خوش نقشه

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; آزادی بین اسکندری و اوستا کوچه مرم..

امکانات: کولر . گاز

حتی مجرد

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; آزادی دکتر هوشیار ک افتخا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; آزادی کاوه نبش کلهر پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آزادی دکتر هوشیار صاحب الزمان ک شه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; آزادی طوس نرسیده به شهیدان ک مبارز بن ب..

امکانات: کولر

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هاشمی بین یادگار وجیحون ک روغنی بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; آزادی خیابان زارع کوچه امامی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آزادی بالاتر از سپه ک اسکویی بن ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; کمیل مرتضوی ک فولادی و..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سپه بین رودکی ونواب ک خب..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; آزادی استاد معین دستغیب غربی ک احم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی دکتر هوشیار خ اسد..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

ترجیا زوج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; آزادی بعد از پمپ بنزین خ میر قاسمی ب..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جیحون ک عباسی..

امکانات: کولر . گاز

کمد دیواری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بوستان ک سلطان محمدی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; آزادی بین خوش و قصر الدشت ک راستگو ن..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; آزادی بین خوش و بهبودی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; آزادی روبروی دانشگاه شریف خ شهیدان خ اکبر آ..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; آزادی دکتر هوشیار ک افتخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; آزادی جنب ایران فیلم خ میرقاسمی ک اف..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی دکتر هوشیار خ عطایی همدان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; آزادی استادحسن بناشمالی نبش ک قدس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; آزادی خ طوس تقاطع یادگار فغانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آزادی حبیب الهی ک تیموری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن آپارتمان برج آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; آزادی یادگارامام شمالی پروژه ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ضد سرقت . اطفاء حریق

باکمیسیون کامل-۳آسانسور-۸۵متری:---/۸۵م رهن کامل

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; آزادی خ استاد معین خ دستغیب غربی خ دوسنگانی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; آزادی استاد معین نجار زادگان ک ۱۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; آزادی دانشگاه شریف انتهای حبیب الهی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; آزادی نرسیده به کارون ک اسد مردی فرعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

نقاشی شده

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; آزادی میدان حبیب الهی ک صف..

امکانات: کولر . پکیج

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; آزادی بهنود ک مشعوف بن بست مصطفی..

امکانات: کولر . گاز

رهن آپارتمان آزادی ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; آزادی نجار زادگان ک استاد رحیمی ک عض..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کف لمینیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

آزادی

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

رهن کامل