ایران فایل اسکان

خرید کلنگی گلبرگ غربی

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین ۱۶ متری و کرمان خ ابراهیم نژاد خ قاری نب..

۲۵متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی م ۶۲ کوی گلبرگ..

مستغلات/کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۸۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۳۱مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگر خ شهید فتحی بن..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرخ مرادی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۱۰۰۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مدنی شمالی نبش خ ا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ شهید مجید..

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۶۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ عادل زا..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۳۱۵متر گاراژ تجاری + ۲۰۰متر بنای مسکونی+ ۱۰۰متر انبار تجاری + ۱۰۰مغازه مترتجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۷۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ابتدای خ سامان ج..

۷۴متر تجاری + ۳۳ متر بالکن و انباری ، قیمت زمین و تجاری با هم

کلنگی/ویلا گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۲۲۰ متر - زمین: ۱۸۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ نوروزی فرد شمالی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۳۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به اتوبان اما..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ نورو..

دستور نقشه ۴طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید قاری کوی شهید ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر نرسیده به امام علی دسترس..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۱۵۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی بن بس..

دارای دستور نقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۵۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاتر از خ ..

باجواز۵طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۸۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری پلاک ..

از تجمیع ۶ پلاک -۳بر

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین هفت حوض وبختیاری پل..

موقعیت تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی حوزان کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلشن دوست خ انوار بن بس..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش ک رح..

۶۰ متر تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۲۶۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی تقاطع ۱۶متری اول خ صفائی..

۳۰متر تجاری - ۷۰متر انباری تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ایزدی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری خ نقابی کوی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر ۸متری ولیعصر کوی گلستا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ مرادی کوی زنده دل ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به بزرگراه امام علی قواره د..

۱۸مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان سبلان خ حیدری کوی حوزا..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش میدان ..

امکانات: برق ۳ فاز

۸۳متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی نوروزی کوی د..

جواز ۴ طبقه مسکونی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرد کوی ..

جواز ۴طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شهی..

۲باب تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ رحمتی بن بس..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ضلع جنوب غربی تقاطع..

۳۰مترتجاری سرقفلی واگذارشده

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ علیرضا رحمتی بن ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ قاری کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۶متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ مرادی کوی مسل..

دارای ۴ طبقه مجوز ساخت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری نبش خ ح..

۳۱متر تجاری و۸متر انباری تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶ متری دوم جنوبی خ رحمتی ..

۲۱متر تجاری-دستور نقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حید..

گذر ۱۲متری-قابل سکونت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی ۸متری انوار ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی ستارامینی کوی مراد..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان پایینتر از داروخا..

۱۲۰ متر تجاری ملک وسرقفلی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی عادل ز..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر ۸متری انوار۶ مت..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵ متر تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهید حیدر..

۱۸/۶۰مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ای..

۱۵متر تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۱۲۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاتر از میدان سبلان خ شهید حی..

۱۴مترتجاری- دستور نقشه ۴طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ یکم خ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی حیدری نقابی کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ شهید نوروزی فرد..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش متروگلبرگ پلاک..

۱۵۰ متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۵۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی انوار ک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به هفت حوض جنب با..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهید حید..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۳۹۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام ..

قابل تجمیع با ملک همجوار-دستورنقشه ۶طبقه درکل۱۸واحد

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

زمین: ۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید محمدعلی اکبری بن..

از طول بر اطلاع نداشتند-معاوضه در مهرشهر

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ خادمی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان ۶۲ کوی گل..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; مجیدیه جنوبی خ گلبرگ غربی کوی شهی..

معاوضه با ملک یا آپارتمان

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ جعفری خ ..

۱۴ متر مغازه فاقد سند تجاری با جواز کسب

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ شهید عباسی کوی..

۲بر

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده بامام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش ش..

امکانات: کولر . گاز

۲نبش

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی صفایی خ نوروزی کوی اسلامی ..

جواز ساخت۴طبقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی ۸ متری انوری کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۵متر تجاری با ملک وسر قفلی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ خ گلستان روبروی ب..

۱۶متر و۶متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۵۶ متر قدیمی ; مجیدیه جنوبی گلبرگ غربی خ صفائی خ قاری ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶متری دوم کوی رحمتی پل..

۲۱مترتجاری-دارای دستورنقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۲۶۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین مدنی و امام..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی جنب بانک سرم..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش کوی رحمتی..

۷۰ متر تجاری -تجمیع شده

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ مرادی کوی زنده دل ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۶متر تجاری با ملک وسر قفلی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کو..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگ..

۷۰مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی روبروی پارک فدک خ شوکت..

معاوضه با آپارتمان در منطقه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

زمین: ۶۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ایزدی کوی گن..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ایستگاه مترو فدک کوی حا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ حیدری نبش خیر ابا..

۴۰متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ا..

۱۵متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ رحمتی جنب پارک پلا..

با تخفیف

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شه..

۲نبش -دارای ۲باب مغازه درکل ۲۵ متر

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ شهید نوروزی فرد..

دستور نقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ مهرانپور پلاک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ عباسی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۶متری دوم خ الیاسی ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ایزدی ..

۱۵مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ رضایی کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدر..

۲۵متر تجاری با ملک وسر قفلی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر نرسیده به امام علی دسترس..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی فتحی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ضلع شرقی میدان سبلان بن بست شهید حسن ر..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

۱۹مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کرمان جنوبی خ عباسی بن ..

۲نبش

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵مترتجاری-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی محمد علی ج..

تجمیع شده با ملک کناری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان روبروی باشگاه شاهین..

دارای ۱۶ متر تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

۲۵متر تجاری با ملک و سرقفلی

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی خ ا..

۱۵متر تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری نبش خ ح..

۳۱مترتجاری-۸مترانباری تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ حیدری نبش خیرآباد..

۴۰مترتجاری-دستور نقشه۴ طبقه ۷۵متری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کرمان جنوبی خ نصیری..

یک باب مغازه ۱۲متری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ لشگ..

دارای ۱۶متر تجاری

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی شهید رح..

امکانات: کولر . گاز

گذر۸متری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باختر نبش شه..

۲نبش -دارای ۲باب مغازه درکل ۲۵ متر

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی..

۲۵مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ غربی جنب بانک سرمای..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ لشگر پل..

۱۶مترتجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ ای..

۱۵مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ غربی خ گلستان کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید صفایی خ ۸ متر..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کمیجانی خ مهرانپور خ ..

۱۳مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی امینی بن..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ گلستان کوی پا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به چهارراه ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگرخ زمزم کوی دوازدهم..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ مدنی کوی..

فقط مشارکت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی بعد از ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی فتحی کوی یاران ..

قابل تجمیع با ملک همجوار ۸۰ متر

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی رحمت..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

زمین: ۳۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بالاترازمد..

موقعیت اداری تجاری میباشد

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی قاری کوی ..

گذر۸ متری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکبرعباسی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کرمان جنوبی خ نوروزی فرد خ صفائی کوی ع..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ مجی..

جواز ۴طبقه مسکونی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید صفایی کوی ۸ متری انوار..

با آپارتمان در همان منطقه

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی مهران ..

۱۴مترتجاری ملکیت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

زمین: ۶۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر کوی شاهرخی پ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگر خ حیدری پل..

۱۷مترتجاری(ملک وسرقفلی)

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی کوی ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ابراهیم نژاد خ قاری کو..

۲باب مغازه ۹متری(ملکیت)

مستغلات/کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۵۵ متر - زمین: ۸۳ متر قدیمی ; نارمک خ گلبرگ غربی میدان..

امکانات: کولر . گاز . فلت

پارکینگ حیاط

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر دسترسی محلی نبش کوی رضوا..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۹

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ غربی خ رو..

دارای ۲باب مغازه۲۰و۲۴متری(ملکیت)

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی رحمت..

گذر۸ متری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴ متری لشگر جنب ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی خ قا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حیدری ابتدای اتوبان..

دارای دستورنقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; جانبازان غربی خ حیدر..

امکانات: گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ رحمتی بن بس..

امکانات: گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ آسیا کو..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی جانبازان غربی خ شهید..

۱۷ متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی شهیدصبوری نوروزی کو..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگر خ فتحی کوی ..

دارای جواز ۴طبقه ۲ واحدی

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

زمین: ۱۳۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بعد از ۱۴ متری لشگر نبش کوی اقبال..

۲ طبقه مسکونی ۹۰ و ۷۰ متری ، قابل سکونت ، قیمت زمین پس از کسر تجاری یعنی ( ۱۲۰ متر ) ۱۷ متر تجاری متری ---/۲۲ م جداگانه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ سرپل مسیل باختر خیابان سعدی ک..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید قاری ک شهید ب..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; گلبرگ مسیل باختر نوروزی مرادی..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی رضایی بن..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین امام علی و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری ک فتحی ک..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

امکانات: گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ الیاسی..

دارای ۳۰ متر تجاری - با ملکیت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید صفایی خ ۸ م..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ک رحمت..

امکانات: گاز

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی شهید رح..

گذر ۸ متری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین ۱۶متری جنوبی و خ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

زمین: ۹۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ۱۶متری اول خ ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

زمین: ۵۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ عباس مرادی کوی ..

دارای جواز ۴ طبقه ۳۲ متری - وام فرسوده آماده دریافت

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ حیدری..

دارای دستورنقشه

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

زمین: ۳۰۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان ۶۲ ک گل..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین اتوبان امام علی و ش..

دستورنقشه -۱۱۰متر تجاری ملکیت و سرقفلی

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهیدایز..

۱۵مترتجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ روبروی مترو گلبرگ کوی ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ابراهیم نژاد خ قاری کوی..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان خ حسن..

دارای جوازساخت ۴طبقه ۱۰۵متری-جوازجداگانه محاسبه میشود

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ ایزدی کوی ۱۸ ..

۲۰ متر تجاری مغازه جداگانه محاسبه میشود

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; سبلان شمالی گلبرگ غربی کوی احد صا..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بعد از مسیل باختر خ صفائی خ نوروزی فرد خ عباس مراد..

قابلیت تجمیع

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ابتدای خ سامان ..

۷۳متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ جانبازان غربی خ ..

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

زمین: ۶۶ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی پ..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

زمین: ۷۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی تقاطع سامان و گل..

۱۰۶متر تجاری

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

زمین: ۱۶۷ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نبش کوی رح..

۶۷متر تجاری ملکیت

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

زمین: ۱۳۷ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی بعد از ۱۴متری لشگر نبش ک اقبال..

امکانات: کولر . گاز

۱۷متر تجاری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ غر..

موقعیت اداری

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

زمین: ۲۲۶ متر قدیمی ; نارمک گلبرگ غربی میدان هلال..

موقعیت تجاری اداری مسکونی میباشد

کلنگی گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی ت..

کلنگی/مغازه گلبرگ غربی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

زمین: ۱۳۳ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بعد از ۱۴متری لشگر نبش کوی اقبال..

۱۸متر تجاری- دارای پایان کار

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات