ایران فایل اسکان

خرید کلنگی کامرانیه جنوبی

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ شهیدان د..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

زمین: ۹۸۲ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی نبش صدر روبروی دامپزشکی..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ شهیدان د..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

زمین: ۲۴۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی بن بست ..

بعدازاصلاحی ۲۱۸متر میباشد

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه ک پرست..

امکانات: گاز

مستغلات/کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

۲۰۰ متر - زمین: ۱۱۶۵ متر نوساز ; کامرانیه خ دژم جو بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . ماهواره مرکزی . اعلام حریق . اطفاء حریق

اطلاعات دقیق نداشتند

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه ج ک پرس..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۵۳۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی کوی پر..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ شهیدان د..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی کوی پر..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

زمین: ۵۲۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ کلهر بن بست اول پ..

قابل تجمیع با ملک همجوار-تماس فقط از ساعت ۱۶

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۵۳۱ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی بالاتر از صدر خ عباسی ..

دارای جواز ۱۵۰۰ متر در طبقه

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی بالاترازصدر جنب دامپزشکی کوی عب..

بردیگر۱۴متر-۲کله

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه کوی پرس..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه ج ک پرس..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه ج ک پرس..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ معصومی کوی گلبرگ ..

۲نبش - از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه ج ک پرس..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی کوی پر..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; کامرانیه شمالی بیات ک فرمان ..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; کامرانیه شمالی بعد از خروجی لواسان..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ معصومی کوی گلبرگ..

مالک از بر اطلاع نداشت

کلنگی/مغازه کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ معصومی ک گلبر..

۵۲متر تجاری

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی بلواراندرزگو پلا..

دارای پهنهM۱۱۱

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ پر..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۷۶۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ شهید ..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی نبش خ معصومی و..

پهنه M۱۱۴

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; کامرانیه خ شیبانی غرب..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۴

زمین: ۲۷۵ متر ۱۸ ساله ; کامرانیه جنوبی معصومی گلبر..

امکانات: گاز

۵۲مترتجاری

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

زمین: ۲۷۵ متر ۲۰ ساله ; کامرانیه جنوبی خ معصومی ک گلبرگ..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی برمنظریه جنوبی پل..

امکانات: شوفاژ . گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

زمین: ۲۷۷ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ دژم ..

امکانات: گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

زمین: ۷۴۰ متر قدیمی ; کامرانیه معصومی نبش گ..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ معتمدی پلاک..

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

زمین: ۲۱۷ متر قدیمی ; کامرانیه خ شهید برادران جوزی جنب نمایندگی تویتا ک..

امکانات: گاز

مشارکت -گذر۱۲ متری

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه ک پرست..

مستغلات/کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

۲۵۰ متر - زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ طاووس پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای جواز ۵طبقه

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی کوی معصومی نب..

مستغلات/کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

۱۲۰ متر - زمین: ۵۳۲ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی خ پرس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; کامرانیه جنوبی کوی بیات کوی نادرکوی فر..

۲کله -دارای دستورنقشه- ۲بر:۴/۷۰متر- درصورت تمایل با ملک همجوار قابل تجمیع میباشد

کلنگی کامرانیه جنوبی جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

۳۲۰ متر - زمین: ۲۱۰ متر ۲۰ ساله ; کامرانیه جنوبی نرسیده به چهارر..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات