ایران فایل اسکان

خرید کلنگی پیروزی

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

۷۲ متر - زمین: ۱۲۵ متر ۲۷ ساله ; پیروزی شکوفه خ درودیان کوی ا..

امکانات: کولر . گاز

قابلیت تجمیع

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شهید محلاتی خ حسینی خ..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه میدان کلانتری پلا..

کلنگی پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر نقشه اول پلا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار نبش گودرزی پلا..

۲باب تجاری ۱۳۰متر سرقفلی واگذار شده است-دارای ۳۰۰متر بنا

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی خ شهرابی پ..

۲۰متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۹۱ متر قدیمی ; پیروزی زینتی افخم میدان باغچه بیدی ..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی بالاترازپل آ..

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; پیروزی خ باقری کوی ایلخانی پلا..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۲۴ متر قدیمی ; پیروزی بین مقداد و ابوذر خ گ..

۵۰متر تجاری بدون سرقفلی-موقعیت اداری

کلنگی پیروزی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ پور..

۳۳متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب خ کرمان جنوبی پل..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; پیروزی پایین تراز پارک شکوفه نبش کوی رضوا..

۱۰۰متر تجاری در همکف - ۱۰۰متر انباری تجاری در زیر همکف-ملکیت

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۰۸ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم خ چهارم غ..

گذر ۱۰متری- از تجمیع دو ملک ۱۵۴ متری میباشد

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرستار خ نسا..

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; پیروزی نرسیده به شهداء بالاتر از چهارراه درواز..

دستور نقشه ۴طبقه مسکونی-معاوضه با ساختمان ۴طبقه یکجا در حدود ۱۰ سال ساخت

کلنگی پیروزی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; پیروزی خ دهقان کوی عباس زاده پل..

جواز ۴طبقه مسکونی

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه میدان شکوفه خ ..

امکانات: چاه آب

دارای ۳ باب با جواز تعمیرگاه ملکیت و سرقفلی -دوکله

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پروازشمالی کوی حن..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردجنوبی خ آجرلو نبش کوی سیزدهم..

۱۲۸متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیروزی زینتی افخم بالاتراز بلوارنیکنام کوی گل مح..

۲کله

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; پیروزی تاجری خ پورعب..

۳۰مترتجاری-۳۰مترانباری تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان ۱۳آبان خ اکبر..

۲بر

کلنگی پیروزی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی خ مر..

قابلیت تجمیع

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب کوی حاجی امیری بن ب..

قابل تجمیع باملک همجوار

مستغلات/کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۶۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; پیروزی پرستار جنوبی چهارراه ائمه اطهار جنب تالار پذیرایی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مغازه ۱۹۰متری با سند تجاری ملکیت و سرقفلی

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; پیروزی نبش خ رشید..

۳۶متر تجاری با سرقفلی

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۴۷ متر قدیمی ; پیروزی جنب ایستگاه مترو بن بس..

موقعیت تجاری اداری میباشد-دارای جوازساخت

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۴۴۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ م..

با موقعیت تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۰ متر - زمین: ۳۶۳ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ مسلم شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بر

مستغلات/کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۲۱۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; پیروزی خ محلاتی خ شهمیرزادی کوی کی..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه نورصالحی پلاک..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; پیروزی زمزم خ ابوذر خ ربذه ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; پیروزی خ جابری چهارراه نی..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۵۷۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ نور صالحی بالاتر از تقا..

۲۲۰متر تجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیروزی بین خ چهارم و پنجم روبروی داروخان شکو..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان ۱۳آبان بن بست جاوید پ..

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; پیروزی میدان شکوفه خ دژکام خ ..

۱۰مترتجاری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۲۴ متر قدیمی ; پیروزی خ شیوا(داورزنی)کوی ..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پیچک کوی شهید ابراهیم ..

امکانات: تودلی

پشت قواره ای

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ حسن بهشتی ۱۸متری شه..

دارای پایان کار

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی هشت متری فلاحیان کوی دریا..

بازدید با هماهنگی-بردیگر:۱۳/۵متر

کلنگی/مغازه پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; پیروزی صفای غربی نبش کوی پیشیار پل..

۱۴۰متر تجاری-بر دیگر۲۰متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۱۷۱ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل سوم خ علامه امینی شمالی ..

۲ بر دیگر ۲۰ موقعیت اداری تجاری دارای ۱۲ متر تجاری به فیش رسیده

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۶۷ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه کوی شری..

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی خ تاجری کوی شهید نوده ف..

گذر۸ متری

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; پیروزی نبردشمالی بلوار نبی اکرم ۱۰ م..

۲نبش-بردیگر:۱۴متر

کلنگی پیروزی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۵۸۱ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ نورصالحی خ درودیان بالاترازچهارراه ن..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات