ایران فایل اسکان

خرید کلنگی مرودشت

کلنگی سهروردی جهت خرید دیروز

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه شرقی نبش..

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید دیروز

زمین: ۱۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الش..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید دیروز

زمین: ۱۳۵ متر ; خواجه نظام خ علی موثق بن بست اول پ..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی/مغازه طالقانی جهت خرید دیروز

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; طالقانی بین ویلا و حافظ روبروی ایستگ..

۱۰۰۰متر تجاری- ۷۰۰متر اداری

کلنگی سهروردی جهت خرید دیروز

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی ک مها..

کلنگی سهروردی جهت خرید دیروز

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سهروردی خ هویزه غربی چهارراه ..

کلنگی پلیس جهت خرید دیروز

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پلیس خ ادیبی خ کشو..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید دیروز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; شریعتی خ قدوسی روبروی ارتش جنب بانک ملی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ مرتضی ماندگار بن بست بنی هاشمیا..

کلنگی سرباز جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; سرباز کوی خارابی..

فقط معاوضه

کلنگی نامجو جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۱۸ متر ; نامجو نبش خ انقلاب نرسیده به ..

کاربری اداری و تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ یونسی زاد..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین کوی..

ملک تودلی میباشد

کلنگی بهار شیراز جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۴۵۲ متر قدیمی ; بهارشیراز خ عبدالکریم شر..

دارای ۲۰ متر تجاری

کلنگی نامجو جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۸۶۰ متر ; نامجو برخ نامجو..

۳بر

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی پایین تراز بهار شیراز ک..

کلنگی نامجو جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی کوی حمیدمسافری کوی باقرزاد..

کلنگی سهروردی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ براز..

کلنگی نامجو جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۲۰۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی مجتمع طالقانی پل..

دارای قدرالسهم

کلنگی سید خندان جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان برازند..

گذر۱۲متری

کلنگی سهروردی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابرار شرقی پل..

کلنگی سهروردی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۴۹۴ متر قدیمی ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

کلنگی/دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهار راه قصر روبروی بیمارستان..

کلنگی/مغازه طالقانی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; طالقانی کوی مسعود پلاک ه..

۱۲۰متر تجاری

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهارراه طالقانی نبش نراق..

کلنگی/مغازه شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۰۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازچهارراه قصر پلا..

۲نبش-فروش باشرایط ویژه-سند تجاری

کلنگی نامجو جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران روبروی خ ب..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش کوی صبا ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; نامجوجنوبی روبروی کوی جوادی نبش بن بست خدادا..

۶۰مترتجاری در۳دهنه

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر طوسی خ اجاره..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه ک..

۲بر- بافت فرسوده

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۴۳۶ متر قدیمی ; مفتح طالقانی کوی معی..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; پیچ شمیران دروازه شمیران روشندلان ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ آمل چهار راه مقدم بن بست..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین خ سروش کو..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۹۸ متر قدیمی ; نامجو سلمان فارسی کوی در..

کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; شریعتی معلم خ آقابیگی کوی ش..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی کوی وجدانی پل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خواجه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه کوی ..

باجواز ۴طبقه

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه غربی پلا..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; بهشتی ۴راه اندیشه خ ..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نامجو خ حسینی ..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۶۶۲ متر قدیمی ; طالقانی بهار کوی یزدان ..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; طالقانی خ سمیه بین مفتح و فرصت پل..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه شرقی خ نوع پرست کو..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات