ایران فایل اسکان

خرید کلنگی فرمانیه

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۳۳۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی نبش امیرنوری پ..

-۲بر-فقط مشارکت

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۶۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ عسگریان خ حسینی خ ریح..

جواز ۳۰۰۰۰متر-۲ دانگ فروش -۴ دانگ مشارکت

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; فرمایه شرقی خ نارنجستان یکم کوی نیلوفر ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آریا بن بست..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ خسروی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو (به سمت شریعتی)بعداز وطن پور شمالی بین..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقائ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سنبل نرسیده به سه راه عمار..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پورشمالی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه م امامزاده کوی غفا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه شرقی خ نارنجستان یکم کوی نیلوفر..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; فرمانیه خ اندرزگو نرسیده به بلوار کاوه نبش کوی عل..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی انتهای قلی ز..

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۳۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

۲کله-دستور نقشه

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۲۰۱۴ متر ; فرمانیه چهارراه فرمانیه روبروی برج آسمان..

دارای جواز ۲طبقه تجاری ۷طبقه مسکونی اداری-گودبرداری شده-جوازپرداخت شده

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۷۱۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ عسگریان خ حسینی بن بس..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۹۰۸ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست خ ارباب نبش..

۲بر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ خسروی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۶۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه شمالی بلوار اندرزگو خ سلیم..

پهنه R۱۲۲

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو کیارنگ گلزار داخل کوچه سهی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه سه راه عمار خ امیر نوری نبش ..

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۵۵ متر - زمین: ۶۰۲ متر ۱۶ ساله ; فرمانیه غربی انتهای علوی وطن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

بر ۱۳/۵

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه میدان امامزاده کوی غفا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ خسروی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی انتهای ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آریا بن بست..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی نرسیده به سه راه عم..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو بین صالحی و ک..

پهنه M۱۱۱- دستور نقشه

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

زمین: ۱۴۰۰ متر ; فرمانیه خ حسینی بن بست فردوس پل..

امکانات: بایر

۱۴۰۰متر از زمین ۵۵۰۰متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو کوی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۲۵۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ پاسداران نبش کوی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ اقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۲۰۰۰ متر ; فرمانیه نارنجستان هف..

دارای جواز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۱۰۰۹ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به م ندا روبرو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی انتهای قلی ز..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ خسروی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۸۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه اشکستان پورش..

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۴۱۸ متر ; فرمانیه اندرزگو کوی ب..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سلیمی شمالی نرسیده به سه راه عم..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پو..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست خ صفری ..

سند در دست اقدام

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۱۰۰۹ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ چیذر نرسیده به میدان ندا روبر..

پهنه m۱۱۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خسروی جن..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۹۷۸ متر قدیمی ; فرمانیه خ سنبل کوی شب..

امکانات: چاه آب

چاه عمیق - برق ۳ فاز -بازدید با هماهنگی آ.کاشفی۲۲۲۸۹۴۲۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۸۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه اشکستان پورشم..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۷۵۰ متر ; فرمانیه اندرزگو سلیمی شمالی نبش بن ب..

۲کله

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سنبل نرسیده به سه راه عمار..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

۲کله

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۲۳۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه نارنجستان هف..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرمانیه مهدی زاده کوی..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی ک مختاری ..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو محمدحسن چیذری ابرا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

زمین: ۸۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه بالاترازچهارراه فرمانیه بن بست نارنج..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو کوی ..

پهنه M۱۱۱

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

گذر ۲۰ متری --دارای موقعیت تجاری- دستور نقشه تجاری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه مهماندوست خ صفری ک..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۰۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه نرسیده به سه راه عمار ک..

بردیگر:۵۰متر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه پایین تر از چهار راه فرمانیه کوی نوریان..

معاوضه با آپارتمان در منطقه

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

زمین: ۸۲ متر قدیمی ; فرمانیه نبش اشکستان پور کوی مصط..

موقعیت تجاری اداری-بعداز اصلاحی متراژ۶۲متری میباشد

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلوار اندرزگو و قیطریه..

تجیمع شده-بر دیگر ۱۴

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

تودلی شمالی

کلنگی/دفتر کار فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو دانیالی نبش ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی انتهای ..

تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ ارباب خ سفری..

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۳۷ متر - زمین: ۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ سلیمی شمالی خ شهید مهدی ز..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با آپارتمان در تهرانپارس

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

زمین: ۲۵۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ پاسداران نبش کوی..

از طول بر بی اطلاع

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۳۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

۲ بر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه نبش لادن پلاک ه..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

زمین: ۷۷۶ متر قدیمی ; فرمانیه تقاطع بلواراندرزگو و قیطریه ش..

دارای موقعیت تجاری اداری-بردیگر۱۴ متر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی کوی مختاری ..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور ش انتهای ق..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه سعیدی خ ارباب خ سفری ک..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فرمانیه بالاترازکوه نور کوی رحیمی بن ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

زمین: ۴۲۴ متر قدیمی ; فرمانیه خ آبکوه سوم کوی ..

۲کله

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۳۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

۲بر-بردیگر۱۸متر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو ۴راه قیطریه ابتدای شریفی من..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو دانیالی نبش ا..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اکشکستان پور شمالی کوی قلی زا..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو ۴ راه قیطریه ابتدای شریفی منش..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

زمین: ۶۰۴ متر قدیمی ; فرمانیه خ وطن پورشمالی پلاک..

۲بر-ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور پلا..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی ک مختاری..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه کوی فروردین کوی مسجدی راد کوی عظیمی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرمانیه سلیمی شمالی مهدی ز..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ وطن پور..

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۸۵ متر - زمین: ۸۱ متر ۲۵ ساله ; فرمانیه نبش اشکستان پور ک مصط..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی ک مختاری ..

امکانات: گاز . تودلی

ملک تودلی شمالی می باشد

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۴۵۱۰ متر ; فرمانیه غربی روبروی آبکوه چهارم بین جباریان و مهدیز..

۲کله-با موقعیت اداری و تجاری-۲بر-بردیگر:(۵۲متر)

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۲۰۱۵ متر قدیمی ; فرمانیه نبش چهارراه فرمانیه پلا..

جواز ساخت ۹ طبقه اداری و مسکونی - ۲ طبقه تجاری - ۷ طبقه پارکینگ

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو طالق..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ فروردین کوی براتی بن ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی جنوبی ک مختاری ..

امکانات: گاز . تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; فرمانیه آذر مینا کوی پریسا پلا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو کوی شریفی منش ک..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ شریفی منش بن بس..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بر بلوار اندرزگو ک..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۹۰۷ متر قدیمی ; فرمانیه نبش متقیان نبش کوی..

۲بر--معاوضه با آپارتمان تا۵۰ درصد

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ شریفی منش بن بس..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بین اندرزگو و لواسانی خ وطن پور کوی مرمر..

امکانات: گاز

گذر ۶ متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۳۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

۲بر-بردیگر۱۸متر

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ شریفی منش بن بست..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بین اندرزگو و لواسانی خ وطن پور کوی مرمر..

امکانات: گاز

گذر ۶ متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه کوی جباریان کوی مرمری بن ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور پلا..

امکانات: تودلی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو شریفی م..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی کوی نعمتی ک..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بین اندرزگو و لواسانی خ وطن پور کوی مرم..

امکانات: گاز

گذر ۶ متری

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

زمین: ۳۰۷ متر ; فرمانیه خ عسگریان روبروی بن بست یاس ..

فاقدجواز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

زمین: ۸۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه نارنجستان ش..

موقعیت اداری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه بین اندرزگو و لواسانی خ وطن پور کوی مرمر..

امکانات: گاز

گذر ۶ متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ وطن پور خ براتی کوی مرمری..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

زمین: ۵۸۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ عسگریان خ حسینی خ ریح..

کمیسیون کامل-۲دانگ فروش ۴دانگ مشارکت-۳۰هزار متر جواز پرداخت شده است

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی قلی زاد..

ملک تودلی میباشد

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; فرمانیه ۴راه کامرانیه جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز

قیمت مالک

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

زمین: ۹۲ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو کوی شهید دانیالی ..

موقعیت مسکونی و اداری-جواز ۴طبقه مسکونی ۱۰۰% بنا

کلنگی/مغازه فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۳۲۱ متر - زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; فرمانیه ایستگاه زیبا روبروی سه راه وطن پور م..

امکانات: گاز

باکمیسیون کامل-سند تجاری -اطلاع دقیق نداشتند-مناسب همه مشاغل

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۳۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه خ عسگریان خ حسینی خ موسو..

امکانات: گاز

قابل سکونت

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو کیارنگ گلزار کوی سهیل..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه آبکوه سوم بن بست..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه شرقی اندرزگو کوی علوی پل..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

-۲بر- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۳۰۷۰۵۴-دارای واحد های۱۰۵تا ۱۳۵متری در طبقات مختلف

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ براتی کوی مرمری بن..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

زمین: ۴۸ متر قدیمی ; فرمانیه خ براتی کوی محمودی پلا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی شمالی مهدی زاده..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه بر بلوار اندرزگو ..

امکانات: گاز

تجاری اداری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه وطن ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی ک نعمتی ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آذرمیناک پریس..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; فرمانیه خ اندرزگو خ شریفی منش ..

۲بر-بردیگر:(۹/۵متر)

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست خ ارباب خ صفوی ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

زمین: ۹۱ متر قدیمی ; فرمانیه مهدی زاده ک د..

امکانات: گاز

واحدهای مختلف ۴۰و ۶۰ متری -بازدید با هماهنگی ۲۲۲۱۷۵۸۵

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

-۲بر- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۳۰۷۰۵۴-دارای واحد های۱۰۵تا ۱۳۵متری در طبقات مختلف

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو طالقا..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خسروی جن..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ لواسانی خ فروردین ک براتی ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

زمین: ۹۱ متر قدیمی ; فرمانیه مهدی زاده ک د..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

زمین: ۳۹۲ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو طالقا..

امکانات: شوفاژ

گذر۱۲

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه وطن ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

-۲بر- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۳۰۷۰۵۴-دارای واحد های۱۰۵تا ۱۳۵متری در طبقات مختلف

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۹۰۷ متر قدیمی ; فرمانیه خ متقیان نبش کوی ..

بردیگر۴۰متر-دارای جواز ویلائی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو طالقا..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه آبکوه ۳۵ بن ب..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

زمین: ۹۱ متر ۲۵ ساله ; فرمانیه مهدی زاده ک د..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی ک نعمتی ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; فرمانیه شرقی خ رضاسعیدی(مهماندوست) کوی داروگ..

گذر ۱۰متری

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خسروی جن..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

زمین: ۴۴۷ متر قدیمی ; فرمانیه غربی نرسیده به آبکوه ..

امکانات: گاز

پهنه ۱م۱۱۳

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ لواسانی خ فروردین ک براتی ..

امکانات: گاز

زمین فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

زمین: ۹۳۲ متر ; فرمانیه خیابان شهید صادقی(آبکوه) کوچه آب..

ملک دارای دستور نقشه با کاربری مسکونی از نوع برج باغ و ۳۰درصد سطح اشغال در ۱۲ طبقه میباشد، این ملک دارای بر ۴۳.۵ متری در شمال و محدود به گذر ۱۲ متری است ضمناً پس از اعمال اصلاحی در ناحیه شرق

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه شرقی خ کوهستان هشتم پلا..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; فرمانیه وطن پو..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه خ آق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

گذر ۲۰ متری دارای موقعیت تجاری میباشد - دستور نقشه تجاری دارد

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; فرمانیه ۴راه کامرانیه جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۳۰۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو وطن پور ..

-۲بر- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۳۰۷۰۵۴-دارای واحد های۱۰۵تا ۱۳۵متری در طبقات مختلف

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۵۸۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ ثروتی خ حسینی ..

کمیسیون کامل-دارای ۳۰هزار متر جواز پرداخت شده است

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۹۱ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه مهدیزاده میر عابد..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۲ واحد ۴۵ و ۱ واحد۶۵متری ۱ خواب

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

زمین: ۴۴۷ متر قدیمی ; فرمانیه غربی نرسیده به آبکوه..

پهنهm۱۱۳

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۱۰۵ متر - زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; فرمانیه آذر مینا کوی پ..

امکانات: شوفاژ . گاز

جهت فروش فقط -گذر ۱۲متری -پهنه آر ۱۲۲ -

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو اشکستان پور شمالی بن..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

گذر ۲۰ متری دارای موقعیت تجاری میباشد - دستور نقشه تجاری دارد

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه آبکوه ۳۵ بن ب..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو طالقا..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو سلیمی ک نعمتی ..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

زمین: ۴۳ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خسروی جن..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

زمین: ۸۸۶ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه اشکستان پور..

امکانات: شوفاژ . کولر

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; فرمانیه آذر مینا کوی پریسا پلا..

گذر ۱۲متری - پهنه R۱۲۲

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

زمین: ۴۴۷ متر قدیمی ; فرمانیه غربی نرسیده به آبک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۳طبقه ۲۲۰متری - پهنه زمین M۱۱۳ - قیمت زمین

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آبکوه سوم بن بست..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ طالق..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ وطن پو..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو خ سلیمی جنوبی ک نعمت..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ مهماندوست کوی حمید پل..

جواز ۸طبقه تکواحدی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرمانیه کوی براتی خ فروردین بن ..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ سعیدی خ اربابی ک صف..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

زمین: ۹۱ متر قدیمی ; فرمانیه مهدیزاده میر عابدین..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

زمین: ۴۷۰ متر قدیمی ; فرمانیه خ آقای..

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

زمین: ۲۲۸ متر قدیمی ; فرمانیه ۴راه کامرانیه جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز

مستغلات/کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

۵۵۰ متر - زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ شهید سلیم..

امکانات: کولر . گاز

عرصه اوقافی اعیان شخصی

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

زمین: ۴۴۷ متر قدیمی ; فرمانیه فرمانیه غربی نرسیده به آبکو..

امکانات: گاز

پهنه ۱م۱۱۳

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرمانیه اندرزگو طالقا..

امکانات: گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

زمین: ۴۴۷ متر قدیمی ; فرمانیه غربی نرسیده به آبک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی فرمانیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; فرمانیه بلوار اندرزگو خ شهید سلیم..

امکانات: کولر . گاز

عرصه اوقافی اعیان

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات