خرید کلنگی فرجام غربی

کلنگی فرجام غربی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین چهارراه خاور و و..

۱۱۰مترتجاری

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام غربی روبروی خ۴۱ ..

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عبادی کوی گل رز ..

معاوضه با آپارتمان نوساز

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; نارمک خ آیت خ فرجام غر..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عب..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; فرجام غربی خ عبادی کوی ر..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۵۵ خ ۱۶۲..

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین هنگام و آ..

۱۷۰متر تجاری

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین خاور و حیدر..

۶۰مترتجاری

مغازه / دفتر کار سند تجاری / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۵۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی تقاطع ولیعصر پلاک..

امکانات: گاز

مناسب برای پاساژ و بانک - قیمت زمین و تجاری با هم-۷۰متر تجاری

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; فرجام غربی جنب رنگ فروشی عالی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ برادران باقری کوی عب..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; نارمک فرجام غربی خ ۳۷ خ ..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی اردیبهشت خ شهید..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری -۲نبش

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عب..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین سراج و عب..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیع..

۴۳متر تجاری

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی اردیبهشت خ شهید..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر خ احد..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی اردیبهشت خ شهید ..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر ..

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر چهار راه ولی..

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۵۴ متر قدیمی ; فرجام غربی میدان ۳..

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر خ احدز..

۱۵متر تجاری

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر ک مح..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; فرجام خ حیدرخانی خ بوست..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به سراج روبروی اتوگالری داتی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ کوی شکی..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش بلوار اردی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ۴۳ کوی شکی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۴۷۲ متر قدیمی ; فرجام غربی خ حیدرخانی کوی ..

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری بر دیگر ۳۵

کلنگی باجواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۶۷۰ متر قدیمی ; فرجام غربی مترو باقری کوی ..

با جواز ۶طبقه ۳واحدی

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ خ شکیب..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; فرجام غربی ابتدای اردیبهشت پلا..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۲,۲۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی خ خاور خ احد زاده ساختمان سجاد..

موقعیت اداری و تجاری

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; فرجام غربی خ احدزاده ک بو..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی قابل سکونت فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

زمین: ۴۷۲ متر قدیمی ; رسالت چهارراه دردشت اول خ حیدرخانی..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر کوی م..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; فرجام غربی جنب پارک فر..

مستغلات تفکیک نشده / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۸۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی کوی کاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲نبش

زمین فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر ; فرجام غربی تقاطع سلمان طرقی پلا..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۱۷۴/۲نبش با..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; فرجام غربی ایستگاه مسجد آل محمد ۱۰متری ..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

زمین: ۱۹۲ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش خ ۲/۱۷۴بین باقری و ..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; فرجام غربی حیدرخانی کوی ..

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری-۲بر-بردیگر:(۳۵متر)

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; فرجام اردیبهشت کوی فرزانه ..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

زمین: ۳۷۸ متر قدیمی ; فرجام غربی کوی تاجیک نژاد پلا..

قابل معاوضه

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به نیروی در..

موقعیت تجاری

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین هنگام ونیروی دریایی پ..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; فرجام غربی تقاطع نیروی دری..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حدفاصل آیت و حیدر..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; فرجام غربی خ عبادی جنوبی احدزاده غربی کوی علی دولت ..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حیدرخانی لایق..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

زمین: ۱,۴۶۵ متر قدیمی ; فرجام غربی تقاطع خانعلی و نظا..

۳بر

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; فرجام احدزاده ک عزیزی پلاک..

امکانات: گاز

دستور نقشه ۴ ط

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; فرجام خ احدزاده کوی آبن..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; فرجام بین زرین و عاد..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ۴۳ خ شکیب..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

زمین: ۱۸۰ متر ۲۵ ساله ; فرجام غربی تقاطع نیروی دری..

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه..

۵۱متر تجاری -

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; فرجام خ گلشنی نبش ۱۶۸ غ..

امکانات: گاز

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; فرجام نرسیده به خ حیدرخانی خ ۳۷ کوی ..

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

امکانات: گاز

۴۰ متر مغازه

کلنگی باجواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیعصر خ برادران باقری..

گذر ۱۰متری-جواز ۶طبقه مسکونی + ۲طبقه مشاعات

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; فرجام خ احدزاده ک بوس..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

زمین: ۱۳۱ متر قدیمی ; فرجام غربی میدان۱۰۰ پشت مسجد جامع خ ..

امکانات: گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی حیدرخانی بن بست سعادتمند ..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; سراج ک فرزانه آزاد..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; فرجام غربی خ حیدرخانی خ بو..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۴۸۸ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش آیت..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; فرجام بلوار اردیبهشت کوچه ..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع با ملک مجاور

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام خ باقری ک آب نی..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; سراج ک فرزانه آزاد..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; فرجام خ شهید احد زاده کوی مشیر بن..

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; فرجام غربی خ خاور کوی بوست..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; فرجام بلوار اردیبهشت کوچه ..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع با ملک مجاور

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; فرجام غربی خ احد زاده کوی شهید ..

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

امکانات: گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; سراج نجفی اصفه..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; سراج بالاتر از دلاوران ک شهیدباقری سمت ..

امکانات: کولر . گاز

مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه ..

دارای ۵۸متر تجاری

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی ۱۲متری شقایق خ ۱۷۴غربی خ..

گذر۱۶ متری

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از پمپ بنزین ک شهید فرا..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; فرجام غربی عبادی جنوبی نرسیده به باقری کوی ساجدی بن بست..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

زمین: ۲۲۰ متر ۲۵ ساله ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

امکانات: گاز

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین نیرو دریایی و خ آذر جنب پ..

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سراج روبروی بانک تجارت ک جا..

امکانات: گاز

۲۵ متر مغازه ملک و سرقفلی

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; فرجام خ احدزاده ک ب..

امکانات: کولر . گاز

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام روبروی خ۴۱ پل..

امکانات: کولر . گاز

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

کلنگی بدون جواز فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بعد از چهارراه خاور مقابل س..

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

زمین: ۲۰۸ متر ۳۰ ساله ; فرجام نرسیده به خیابان حیدرخانی خیابان ۳۷ کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

زمین: ۱۵۰ متر ۲۴ ساله ; قنات کوثر ۴غربی..

امکانات: گاز

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر ۲۸ ساله ; هنگام ۳۰متری اول شهید دلو..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/ ۱ باب مغازه ۲۵ متری،ملک و سرقفلی - قیمت زمین و تجاری باهم

کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; سراج ک ۱۰۸ ..

امکانات: کولر . گاز

مغازه / کلنگی فرجام غربی جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

زمین: ۳۶۰ متر ۳۰ ساله ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

امکانات: گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

فرجام غربی

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت