ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شهرآراء

کلنگی شهرآراء جهت خرید دیروز

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۲۷ ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهر آراء خ ۲۲ خ کابلی نبش ک..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; شهرآراء چهارراه ملکوتی خ کبیری پور ..

دارای پایان کار

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۵۰۴ متر قدیمی ; شهرآراء خ جلال آل احمد بین پل آزمایش و گیشا با..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آراء نبش خ ۱..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ امام منتظر شمالی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا بلوار فرزانه بین ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ سیزده..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهر آراء بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء نبش خ سیزد..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۱۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء بلوار فرزانه بین ماه و مهتاب ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ کابلی نبش ک و..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

زمین: ۳۰۷ متر قدیمی ; شهرآراء بزرگراه چمران خ باقرخان نبش ..

۲نبش

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهر آرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۵۹۲ متر قدیمی ; شهر آرا خ ۲۱شر..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش ک ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۵۹۲ متر قدیمی ; شهر آرا خ ۲۱شرقی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا نبش خ ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهر آرا بالاتر از اداره گذرنامه کوی ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۵۹۲ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۲۱شرقی پ..

از تجمیع ۲ ملک همجوار

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهر آرا خ امام منتظر شمالی..

گذر ۱۰متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شهرآرا بالاتراز اداره گذرنامه کوی بن..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۴۳۸ متر قدیمی ; شهرآراء نبش ۲۱غرب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

زمین: ۱۱۶۸ متر قدیمی ; شهرآراء روبروی پمپ بنزین نبش س..

دارای موقعیت اداری و تجاری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش کوی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء نبش خ۱۳..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ نهم..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; شهر آرا خ پاتریس لومومبا بلوار سروناز..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۱۸۷ متر قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس پلاک ه..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش ک ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۳۲ پلاک هن..

معاوضه با آپارتمان

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شهرآراء خ منصوری بن بست سل..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء شهراراخ ۱..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ هجدهم..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

زمین: ۲۱۸ متر قدیمی ; شهرآراء ضلع شرقی پارک خ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش کوی و..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش کوی و..

بر شرقی ۲۰/۵۰

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ کیاشمالی بن بست س..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ آرش مهر خ ..

معاوضه با آپارتمان در گیشا

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء شهراراخ ۱..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

زمین: ۲۷۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ کابلی منصوری ج..

۲بر-بردیگر:۱۴/۵متر

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شهرآراء خ پاتریس خ فی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

زمین: ۳۵۲ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۲۷ ..

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء شهراراخ ۱..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

زمین: ۱۶۶ متر قدیمی ; شهرآراء پاتریس کوی مهر..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

زمین: ۲۳۲ متر قدیمی ; شهرآراء کیا نکو نام غ..

امکانات: گاز

گذر ۱۲ متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۱۸ شما..

/*-

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

زمین: ۱۹۸ متر ۲۵ ساله ; شهرآراء خ منصوری نبش ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

زمین: ۲۳۲ متر قدیمی ; شهرآرا کیاجنوبی ک نکونام..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرآراء خ منصوری نبش..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

زمین: ۳۵۲ متر ۲۵ ساله ; شهرآراء خیابان ۲۷ غرب..

امکانات: گاز

بر ۱۲ در ۲۹ - فروش با مشارکت

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; شهرآراء پاتریس کوی نورمح..

تجمیع ۲ملک ۱۶۰متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

زمین: ۲۳۲ متر قدیمی ; شهرآراء کیا نکونام غ..

امکانات: گاز

گذر ۱۲ متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرآراء خ منصوری نبش کوی ی..

جواز ۴طبقه مسکونی و ۲طبقه پارکینگ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ ۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

زمین: ۴۰۵ متر ۲۵ ساله ; شهرآراء نرسیده به گذرنامه ۱۶متری محمدی غربی خ دیهم ب..

امکانات: گاز

فروش

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۲۵غربی..

گذر۱۲متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شهرآراء ۱۶متری محمدی بن بست ب..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

زمین: ۱۶۶ متر قدیمی ; شهرآرا پاتریس لومومبا ک مه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; شهرآرا خ امام منتظ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا ۱۶ متری محمدی ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

مستغلات/کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۱۳۰ متر - زمین: ۲۳۴ متر قدیمی ; شهرآراء پاتریس چهارراه ملکوتی امین شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

زمین: ۳۰۳ متر قدیمی ; شهر آرا جنب اداره گذرنامه بن بس..

پهنه m۱۱۳

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ امام منتظ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

امکانات: کولر . گاز

شامل ۲واحد ۱۶۰متری ۴خ+۱واحد ۶۵متری ۱خ

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

بر۸*۲۰

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شهرآراء ۱۶متری محمدی ک بسا..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; شهرآراء خ کیا خ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ امام منتظ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شهرآرا نرسیده به اداره گذرنامه ۱۶ متری محمد..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۲۲ خ کابلی نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ ۱۸ ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ امام منتظ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ ۱۸ شمالی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ امام منتظ..

امکانات: گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

زمین: ۱۶۶ متر ۳۰ ساله ; شهرآرا پاتریس لومومبا ک مه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ..

امکانات: گاز

بر۸*۲۰

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; شهرآرا خ کوکب کوی سع..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ کابلی..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

زمین: ۱۹۲ متر ۲۰ ساله ; شهرآراء خ ۲۹ غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۹

زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; شهرآرا پاتریس ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

آماده مشارکت

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; شهرآراء جنب پارک ستارخان پلاک..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر خ ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; شهرآرا پاتریس امن جنوبی ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

زمین: ۳۰۴ متر قدیمی ; شهرآرا ضلع شرق پارک شهرآرا..

دارای دستور نقشه

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شهرآرا خ آرش مهر کوی ..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ۲۲ نبش ک وح..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

زمین: ۳۶۰ متر ۳۰ ساله ; شهرآرا بالاتر از اداره گذرنامه کوچه بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مستغلات/کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرآراء خ هخامنش پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

گذر ۱۰متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء ک۹..

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; شهرآراء خ کوثر ک جهاد ال..

امکانات: گاز

گذر ۱۰ متری

کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرآراء بین شهرآرا پاتریس لوموم..

امکانات: گاز

مستغلات/کلنگی شهرآراء جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

۱۲۷ متر - زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; شهرآراء خ آرش مهر کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

گذر ۱۰متری- پارکینگ حیاط

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات