ایران فایل اسکان

خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش)

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی محمودی بن بست ..

ملک تودلی میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ ستار کشانی پل..

امکانات: تودلی

دو بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ سیم..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ شهید واعظی نبش خ خیا..

۳دانگ فروش ۳دانگ مشارکت

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی کوی ار..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی خ کشانی خ پار..

دستورنقشه ۴طبقه-گذر ۸متری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاو..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب اداره پست نرسیده به صدر خ کشانی..

۱۲مترتجاری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی پ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

زمین: ۱۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پمپ بنزین تجریش ک..

۲کله

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۴۰۹ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر کوی الهیه ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی ثابتی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بین پل رومی وتجریش پلا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۲۰۸۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی و..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; شریعتی خ منظرنژاد بین ظفر و می..

۲۹متر تجاری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رف..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ واعظی کوی سیاوش..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی ک رفعت ک ب..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی ..

گذر۱۴متری- دو کله

کلنگی/دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; شریعتی روبروی ظفر کوی صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; شریعتی خاقانی عطاری مقدم جنوبی خ حیدری ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس خ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک حمید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت کوی بهار..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بلوار صبا خ شهید د..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی کوی رفعت کوی ..

امکانات: تودلی

بازدید با هماهنگی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲ بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۵۴۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس پلا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس کوی رفعت..

امکانات: تودلی

از طول بر بی اطلاع

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۴۰۵ متر قدیمی ; شریعتی نبش ایستگاه مترو قیطریه بلوار صبا کوی حس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت کوی بها..

امکانات: تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

وقف خاص

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام ..

۲بر ۳۷ بر دیگر -سند وقف خاص میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۴۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی پمپ بنزین اسدی کوی خوش نویس..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفع..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک حمید..

۲کله

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۸۵۰ متر ; تجریش میدان قدس روبروی شهرداری پل..

دارای موقعیت صددرصد تجاری اداری و سابقه اسنادی بیش ازیک قرن--۴بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

زمین: ۵۵۱ متر قدیمی ; شریعتی موسیوند کوی صا..

امکانات: گاز

با جواز ۷ طبقه مسکونی ۲طبقه پارکینگ و ۱طبقه پیلوت

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کو..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۱۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بین میرداماد و ظف..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بست ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ برادران شهید واعظی (اسدی) نبش کوی خی..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

زمین: ۳۳۴ متر قدیمی ; شریعتی نبش ظفر کوی ا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی رفعت..

از طول بر اطلاع نداشتند- تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ۴راه حکمت جنب تات ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; دو راهی قلهک کوی ص..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی کوی ماهروزاده کوی رمضانیان بن بس..

مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۲۲۰ متر - زمین: ۴۶۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاترازپل صدر کوی داد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲بر-بردیگر۲۱متر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; شریعتی خ قلهک کوی شهید بهمنی کوی پروانه..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر کوی داد کوی..

۲بر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل رومی کوی خوش..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

زمین: ۲۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت جنب تات ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

زمین: ۳۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر پلاک..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

زمین: ۵۵۱ متر قدیمی ; شریعتی موسیوند انتهای ک ..

امکانات: گاز

با جواز ۷ ط

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; شریعتی اتوبان صدر بعد از ۴راه رسول خ فتح شهید رزم ..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۳۴۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

۳۰متر تجاری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی سیمیاری ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

زمین: ۳۷۴۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید واعظی نبش کوی خیام پ..

۲بر-گذر ۱۰متری و ۱۶متری-دارای پهنه R۱۲۲

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

زمین: ۵۵۱ متر قدیمی ; شریعتی موسیوند انتهای ک ..

امکانات: گاز

جواز ۷ ط

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

زمین: ۶۰۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر کوی ط..

جواز ۷طبقه (۵طبقه مسکونی و ۲طبقه پارکینگ)

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۱

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی ضلع شمالی باشگاه تفریحی ورزشی چمران (عبد..

سندتجاری-پهنه M۱۱۱ - مناسب ساخت و ساز-۲نبش-برشریعتی ۳۲متر و ۱۹متر برشمالی

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

زمین: ۳۷۶ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی خ بوعلی پل..

دارای ۹۵ متر تجاری متری:(---/۵۰م)

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۸

زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ کشانی کوی ..

گذر ۸ متری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

زمین: ۲۷۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ واعظی نبش ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل صدر شهید ستار کشانی ش..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شریعتی کوی واعظی کوی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ می..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر شهید کشانی کوچه..

گذر ۶ متر -

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بین موسیوند و واعظی خ ..

گذر ۱۵ متری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شریعتی کوی موسیوند کوی صاحبی ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب پل صدر خ کشانی خ ..

پشت قواره-طرح بافت فرسوده

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ شهید یوسف کلاهدوز خ شهید اصغر نعمتی ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

زمین: ۳۷۵ متر قدیمی ; شریعتی خ واعظی کوی فرهنگ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

زمین: ۱۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس جنب پمپ ب..

باکمیسیون کامل-۳بر-قواره دوم شریعتی- بازدید با هماهنگی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی داد کو..

۲کله-بصورت مستطیل (طول ۴۸متر)

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

زمین: ۱۸۲ متر قدیمی ; شریعتی روبروی دو..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

زمین: ۱۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به پل رومی پلاک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس کوی پروین کو..

عرصه اوقافی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ک حم..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی خ یخچال کوی بانک تجارت ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

زمین: ۳۷۰۰ متر قدیمی ; شریعتی میدان قدس پشت دانشگاه پل..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند کوی طوبایی کوی حمید ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از بیمارستان ایرانمهر ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

زمین: ۴۲۵ متر ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند ک طوبایی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۴۴۶ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک خ حمید صدیق مطهری جنوبی..

دستور نقشه ۴طبقه

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی۵ بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

-۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۸۰ متر - زمین: ۴۵ متر ۳۰ ساله ; شریعتی پایین تر از پل صدر پشت سفارت انگلیس جنب پا..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به م قدس قبل از پمپ بنزین کوی پروین کوی ا..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

-۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک جوان پل..

امکانات: گاز

دارای موقعیت اداری و تجاری میباشد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ک خیام بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ایستگاه متروی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاد..

امکانات: گاز

-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

زمین: ۱۷۴۰ متر قدیمی ; شریعتی ضلع شمال غربی میدان قدس پل..

از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۱۵۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز پل صدر جنب باشگاه چمران..

امکانات: گاز

۳۰متر تجاری ملک و سرقفلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی شریعتی خ اسدی ک خیام بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بین موسیوند و واعظی خ و..

امکانات: گاز

- دارای واحد های ۱۲۰ متری ۳ خوابه و ۸۵ متر ی۲ خوابه - بر بی اطلاع

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۷۸۷ متر قدیمی ; شریعتی پایین تراز ازصدر روبروی سفارت انگل..

جواز ۸ طبقه

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; شریعتی خ بهمن محمودی خ شهید خواجه نور..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دو راهی قلهک کوی پ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی شریعتی خ اسدی ک خیام بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ ستار کشانی ک شهید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; م قدس ابتدای شریعتی بهمن محمودی جنب بیمه خواجه ..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به ظفر کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . دو کله

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۴۶۳ متر ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی داد ..

۲بر - بر دیگر: ۲۳متر - فاقد جواز ساخت

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

زمین: ۱۸۸ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ خواج..

امکانات: گاز

با۲ سند ۶ دانگ- گذر۸متری

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی اسدی حکمت سلطا..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ب..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ اسدی ک خیام بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی۵ صدر جنب منطقه ۱۹ پستی خ شه..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز صدر بلوار صبا نبش ک حسینی نبش خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۸۷۲ متر - زمین: ۶۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتراز صدر بلوار صبا نبش ک حسینی نبش خ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ایستگاه متروی قیطر..

دارای ۳۸ متر تجاری سرقفلی مغازه واگذار شده

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

زمین: ۴۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی قدس خ شهیدواعظی(اسدی)نبش خ خیام ..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک نبش ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

زمین: ۳۷۶ متر قدیمی ; شریعتی بعد از سینما فرهنگ شهید خاقانی (زرگنده)بعد از ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

زمین: ۴۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی قدس خ شهیدواعظی(اسدی)نبش خ خیام ..

امکانات: گاز

-اوقافی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

زمین: ۳۷۶ متر قدیمی ; شریعتی بعد از سینما فرهنگ سه راهی زرگنده (خاقانی) بعد ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۵۰۵ متر قدیمی ; شریعتی ک موسیوند ک صاحبی ک..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۰۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند ک طوبایی ..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; شریعتی پل صدر خ ستار کشانی ک شهید..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهرو زاده ..

امکانات: گاز

ت.ت/-

کلنگی/ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۸۴ متر - زمین: ۴۲ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به تجریش خ واعظی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

زمین: ۴۶۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی برادران واع..

امکانات: گاز

بازدید با هماهنگی-

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

زمین: ۳۴۳ متر قدیمی ; شریعتی تقاطع ظفر کوی ..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; شریعتی پایین تر از پمپ بنزین خ ..

امکانات: گاز

- جواز ۴ طبقه- طبق دستور نقشه-

مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۹۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر ۳۰ ساله ; شریعتی خ بهمن محمودی خ شهید خواجه نو..

ت.ت/

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

زمین: ۲۷۱ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی علیپور مشکاتی کوی سح..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; شریعتی خ خاقانی خ عطار مقدم خ حیدری ک قربا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

زمین: ۳۹۲ متر قدیمی ; شریعتی اتوبان صدر خ آن..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی د..

دارای جواز ساخت قدیمی

مستغلات/کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۴۰۰ متر - زمین: ۱۷۷ متر قدیمی ; شریعتی پائین تر از پل رومی نبش سحر اسپرت ..

امکانات: کولر . گاز

پهنه N۱۱۱-دارای جواز ۸۵۰متر

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی د..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; شریعتی اسدی حکمت سلطا..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

زمین: ۱۷۷ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بالاتر از پل رومی..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند جنب خ ج..

۷۰متر تجاری-دارای دستور نقشه و جواز ۴طبقه

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ظفر کوی ا..

پهنه R۱۲۲

زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

زمین: ۲۵۰ متر ; شریعتی بالاتر از ظفر کوی صادقیان پ..

دارای جواز ۵طبقه مسکونی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

زمین: ۶۸۰ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک حمید ..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; شریعتی خ موسیوند چهارراه موسیوند خ صاحبی کو..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

زمین: ۴۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل رومی خ موسیوند کوی طوبائی بن بست نا..

تودلی

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

زمین: ۴۶۵ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ظفر ک ا..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; شریعتی خ رودبار شرقی ک ا..

دستور نقشه ۵ط دارد

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

زمین: ۱۰۶۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازپل رومی جنب موسسه مالی نور بن ..

دستورنقشه ۷ طبقه

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

زمین: ۲۲۷ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی سیمیار..

کمیسیون کامل

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; شریعتی واعظی روبرو با..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ ماهروزاده بن بست رفع..

امکانات: گاز

مشارکت در ساخت

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

زمین: ۵۶ متر قدیمی ; شریعتی دوراهی قلهک کوی پور م..

کلنگی/مغازه شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

زمین: ۶۱ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به میدان قدس خ م..

جوازساخت ۳طبقه-۴۶متر تجاری در ۲ باب

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; شریعتی ورودی اتوبان صدر به سمت قیطریه ک..

کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به اتوبان صدر روبروی سفارت انگلیس..

امکانات: گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات