خرید کلنگی سلیم

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; پیچ شمیران کوی رضایی کوی صد..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; شریعتی کوی بیرجند بن بس..

مستغلات / دفتر کار مناسب کار / کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید دو روز قبل

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; شریعتی بهار خ یونسی ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مغازه / مستغلات / کلنگی نامجو جهت خرید چهار روز قبل

۸۰ متر - زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; نامجو سلمان فارسی کوی شهبازی پ..

امکانات: کولر . گاز

۳بر- ۵باب مغازه-انباری داخل واحد

دفتر کار سند اداری / کلنگی بهشتی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۷۳۵ متر قدیمی ; عباس آباد نرسیده به چهارراه تختی جنب گل ف..

کلنگی بدون جواز بهشتی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; بهشتی اندیشه هشتم بن بست..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از مطهری بن بست..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; نامجو پازوکی کوی حزب الله کوی..

کلنگی سید خندان جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; سیدخندان خ مهران خ ابوذر غفاری کو..

مغازه / کلنگی طالقانی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۶۶۸ متر قدیمی ; طالقانی جنب دانشگاه امیرکبیر نبش خ رشت ..

۱۵۰مترتجاری-بردیگر۳۰متر

کلنگی بدون جواز سید خندان جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; سیدخندان ۴۵متری نرسیده به بنی هاشم ..

امکانات: گاز

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه خ خا..

کلنگی بهار شیراز جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بهار شیراز کوچه حافظ بن بس..

کلنگی بدون جواز سید خندان جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سیدخندان ضلع شمال غربی پل سید خندان خ میرمطهری بین ..

امکانات: گاز

دارای واحد های ۸۰ متری-م اداری

کلنگی سهروردی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; سهروردی شمالی ک چها..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۲۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ارامنه پلاک..

مستغلات / کلنگی قابل سکونت شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۲۰۰ متر - زمین: ۳۰۵ متر قدیمی ; شریعتی میثاق چهارم پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

زمین دبستان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

زمین: ۱,۹۰۰ متر ; دبستان نبش خ حیامنش پارکینگ س..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ یونسی زاد..

کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

زمین: ۱۳۵ متر ; خواجه نظام خ علی موثق بن بست اول پ..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه غربی پلا..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

زمین: ۲۵۷ متر قدیمی ; نامجو کوی آب چنا..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین: ۲,۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش کوی صب..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاترازمطهری کوی ش..

مغازه / کلنگی بدون جواز طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین: ۵۳۱ متر قدیمی ; طالقانی خ بهار نبش کا..

۴باب مغازه ۲۵ متری

کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; معلم خ برادران گوهر..

کلنگی بدون جواز طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

زمین: ۶۶۲ متر قدیمی ; طالقانی بهار کوی یزدان ..

کلنگی بدون جواز طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

زمین: ۱,۰۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر خ طالقانی نبش کوی خوشبختی پ..

کلنگی باجواز معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم روبروی دادگاه ا..

کلنگی بدون جواز پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; پیچ شمیران دروازه شمیران روشندلان ..

بافت فرسوده

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ..

کلنگی ملک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; شریعتی ملک ..

مغازه / کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارام..

۴۰مترتجاری-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

مغازه / کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری شهدای ار..

۲۸مترتجاری-قابل معاوضه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ هوشنگ نو..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; سهروردی نرسیده به م پالیزی کوی..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ آمل ۴راه مقدم نرسیده به انقلاب بن بس..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر ازمطهری ک ..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; نامجو خ گرگان کوچه اقب..

امکانات: گاز

کلنگی ترکمنستان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; مطهری خ ترکمنستان نبش کوی ا..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

زمین: ۵۲۲ متر قدیمی ; شریعتی روبروی سینما سروش خ طب..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی هویزه بین مهناز و ق..

امکانات: گاز

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سهروردی خ خرمشهر خ عربعلی کوی..

دارای جوازساخت ۵طبقه

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسین نژاد پ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاترازمیدان سپاه کوی فیروزی..

کلنگی بدون جواز شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به طالقانی کوی ۳متری عت..

۱۳۶ متر تجاری با ملکیت - قابل تجمیع

کلنگی بدون جواز شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به طالقانی کوی ۳متری..

دفتر کار سند تجاری / کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)-۸۰۰متر بنا مفید

کلنگی پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پلیس خ ادیبی خ کشو..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; عباس آباد بهشتی خ دریای..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

زمین: ۱,۵۶۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی سه راه پلیس نبش..

مغازه / کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشا..

۹۰متر تجاری در همکف

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی بین کوی اعرابی و..

مغازه / کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه مدرسه روبروی آژانس مشعل ..

دارای ۲باب مغازه

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; نامجو سلمان فارسی گل ..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران پشت مسجد فخرآباد پلا..

مغازه / کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم خ برادران گوهری..

۳کنتورگاز-۳کنتور برق-دارای ۱۱۵مترتجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; سید خندان خ تیسفون خ ..

۲کله

کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی پنجم پلاک ..

اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران روبروی خ ب..

کلنگی بدون جواز خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر غربی کوی مستقیمی پلا..

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی کوی مه..

کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

پشت قواره

کلنگی بدون جواز خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرالدین طوسی کوی مفیدی بن ..

کلنگی سرباز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; خواجه نصیر م سپاه خ سرباز کوی نوربخش یکم..

کلنگی عباس آباد جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

زمین: ۱۴۳ متر قدیمی ; عباس آباد خ اندیشه کوچه شکرایی ..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

زمین: ۴۱۸ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه شمالی روبروی ..

سند عرصه مشاع

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

زمین: ۸۶ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی کوی حمیدمسافری کوی باقرزاد..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; نامجو کوی موثق کوی ۲م..

از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۴۶۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ ذکائی..

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از طالقانی کوی فر..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ سیمرغ پشت بانک ملی کوی جوادی..

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین خ سروش کو..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۱,۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بین نظام آباد و نامجو پ..

کلنگی بدون جواز خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرکوی همایو..

کلنگی باجواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خواجه..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۵۶۰ متر قدیمی ; بهشتی خ سرافراز نبش دوم پلاک..

دفتر کار سند تجاری / کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۱,۷۵۰ متر قدیمی ; نامجو ضلع شمال غربی میدان نا..

سندفرهنگی تجاری

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; نامجو ناصرشهبازی..

کلنگی بدون جواز بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; بهار شمالی بین ک صارم و ..

۱۴۶متر تجاری-۷ باب تجاری سرقفلی-۳بر

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان بالاتر از دبستان بالاتر از نمایشگ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی نبش ..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ تنکابن جنب ساختمان قدیم بیمارستان ایرا..

بازدید با هماهنگی

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; بهار شمالی خ جوادنیا کوی ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهاراره قصر روبروی بیمارست..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۲۸۶ متر قدیمی ; طالقانی روبروی هتل پارسیان انقلاب ک..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۱۲,۰۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ شاهمرادی پلاک ه..

کلنگی بدون جواز پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه نرسیده به شریعتم..

کلنگی بدون جواز سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۱,۳۶۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ کابلی خ آریان م..

کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

مغازه / کلنگی پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی پلیس خ ادیبی نبش کوی شهنواز یک ..

۳باب تجاری در۵۰متر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

کلنگی بدون جواز بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بهشتی ضلع شمال شرقی میدان تختی پل..

موقعیت تجاری

کلنگی باجواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی نبش کوی ق..

جواز ۳طبقه ۳۸متری- جواز آماده

کلنگی باجواز بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

زمین: ۱,۷۵۰ متر قدیمی ; بهار شمالی بالاتر از اداره برق جنب بیمارستان امام س..

۵۰۰ متر تجاری همکف

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به ولیعصر نرسیده به بانک مل..

کلنگی بدون جواز بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; بهشتی خ مهناز کوی ی..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

زمین: ۸۶ متر قدیمی ; سیدخندان جلفا سیمرغ ک ..

امکانات: گاز

مغازه / کلنگی سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; مفتح خ سمیه روبروی هتل آز..

۱۶۰مترتجاری

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۱,۸۶۰ متر ; نامجو برخ نامجو..

۳بر

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

زمین: ۷۴۷ متر قدیمی ; سهروردی خ هویزه شرقی نبش و..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۲۶۵ متر قدیمی ; شریعتی ابتدا طالقانی ک مسعود پل..

امکانات: گاز

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهار راه طالقانی نبش نراق..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۳۲۱ متر قدیمی ; شریعتی روبروی ملک پلاک ه..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی خ معلم نبش اندیشه۵ پ..

کلنگی میدان سپاه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; شریعتی خ سپاه کوی شا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۱۲,۰۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی مجتمع طالقانی پل..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۱۴۶ متر قدیمی ; نامجو اکبرنژاد کوی او..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۲۷۹ متر قدیمی ; پیچ شمیران کوی نفیسی کوی خانقا..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; طالقانی روبروی سفارت آمریکا س..

امکانات: گاز

۴۰۰متر تجاری

مغازه / کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; طالقانی بین نجات اللهی و سپهبد قرنی جنب بیمه آسیا مرک..

۲۷۶متر تجاری-دستورنقشه۳طبقه اداری ویک طبقه تجاری و ۲۵ پارکینگ

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ دبستان نرسیده به ات..

امکانات: گاز

کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوی ..

بافت فرسوده

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

زمین: ۳۸۰ متر ; سهروردی شمالی نبش خ ت..

۲نبش-فیش جواز تجاری اداری

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

کلنگی بدون جواز بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; بهشتی خیابان هویزه پ..

کلنگی دروازه دولت جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; دروازه دولت روبروی لاله زارنو ..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; بهشتی ۴راه اندیشه خ ..

کلنگی باجواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

زمین: ۱۵۸ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

سازه زده شده

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ کیهان غ..

دارای دستور نقشه

مستغلات تفکیک نشده / کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۹۴ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نامجو جنب بانک ملی کوی علی محمد..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; شریعتی بین مطهری و بهش..

مغازه / کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; نامجوجنوبی روبروی کوی جوادی نبش بن بست خدادا..

۶۰مترتجاری در۳دهنه

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; سهروردی بین مطهری و دکتر بهشتی کو..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; بهار شمالی بین ک صارم و ..

امکانات: گاز

۳بر-۷ باب تجاری

مغازه / کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ یزدی خ دهقان کوی ..

دارای ۵۰مترتجاری-به فیش رسیده ۵طبقه ۱۴۰متری

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; سهروردی بهشتی خ هوی..

امکانات: گاز

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; سهروردی شمالی پایین تر از بهشتی ..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ برازن..

تجمیع شده

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی کوی طهمو..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی نب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ مجدآبادی..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

زمین: ۱,۲۴۰ متر قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره ب..

از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; نامجو کاوه شرقی کوی نوپرست کوی باقرزاده ..

مغازه / کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو بالاتر از چهارراه عظیم پور روبروی گرمابه زمان..

۲۶متر تجاری-از تجمیع ۲ملک همجوار میباشد

مغازه / کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شی..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین نبش ک دوم و چهار..

امکانات: گاز

کلنگی ایرانشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; کریمخان خ ایرانشهر جنوبی کوی یگانه پ..

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

زمین: ۱,۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الش..

۳بر

مغازه / کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه کاشیها پل..

۵۰مترتجاری-۱۵مترانباری تجاری

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

زمین: ۸۹۶ متر قدیمی ; خرمشهر نرسیده به خ قنبرز..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; نامجو کاوه شرقی شهیدنوپرست شهیدباقرزاده بن بست گ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

زمین: ۴۰۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از ۴راه قصر پلا..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سیدخندان ضلع شمال غربی پل خ میرمطهری بین ارس..

امکانات: گاز

کلنگی بهار شیراز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

زمین: ۴۵۲ متر قدیمی ; بهارشیراز خ عبدالکر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم پ..

پشت قواره

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه..

آپارتمان / کلنگی سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۲۷ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; سمیه کامبیز خ خداپرست پلاک..

۱۰۵متر قدرالسهم

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرکوی همایو..

ملک تودلی

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ زینالی غربی ک..

امکانات: کولر . گاز

دستور نقشه ۴ط

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ آمل چهار راه مقدم بن بست..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

زمین: ۱,۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی سه راه پلیس نرسیده به مطهری پ..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱,۰۱۰ متر قدیمی ; بهشتی اندیشه هشتم پلاک ه..

تجمیع شده

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱۴۹ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر طوسی خ اجاره..

ازطول براطلاع نداشتند

زمین مفتح جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲,۸۰۰ متر ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ شیرودی پل..

دارای جواز-محصورشده-۲۲هزار متر بنای مفید-۳۹هزار متر بنای کلی-۱۵طبقه مسکونی ۱۸۰واحد

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; نامجو جنوبی نرسیده به دروازه شمیران بن بست می..

کلنگی ملک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; ملک خ وزوایی ک میخ..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; بهار شمالی کوی بختی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه مدرسه کوی عزیزآبادی فراهانی بن بست سوم ..

تجمیع ۳ ملک

کلنگی باجواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; نامجو کاوه شرقی پلاک ه..

دارای جواز۵طبقه باپارکینگ

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; نامجو بالاتر از چهار راه عظیم پور پل..

مغازه / کلنگی بدون جواز خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۱۴۷ متر قدیمی ; نامجو خواجه نظام نرسیده به مخابرات نبش کوی طاه..

۳۳مترتجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر نبش خواجه نظام پل..

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; هفت تیر مفتح جنوبی کوی طه..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

کلنگی ایرانشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; ایرانشهر نرسیده به طالقانی پلا..

دارای جواز۱۰طبقه تجاری اداری- گود برداری شده

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; خرمشهر خ نوبخت کوی د..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی بدون جواز سرباز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

زمین: ۶۴ متر قدیمی ; سرباز کوی پورمند بن بست نو..

کلنگی باجواز پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ ظهیرالاسلام خ درویش ب..

جواز ۴طبقه مسکونی با زیر زمین

کلنگی بدون جواز سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی خ کیهان شر..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; بهشتی خ کوه نور کوی..

کلنگی قابل سکونت بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; بهشتی پاکستان کوی چه..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه روشنائی کوی شایقی بن بس..

پشت قواره

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشا..

مغازه / دفتر کار سند اداری / کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زمین: ۴۱۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ بهشتی نرسیده به میرزای..

۳۳۰متر تجاری(سرقفلی و ملکیت)

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی حاج آقازاده ..

مغازه / کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زمین: ۲۶۹ متر قدیمی ; نامجو جنب بانک کشاورزی پلاک..

۲۹متر تجاری

کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم خ آقابیگی پلاک..

۷۰متر تجاری

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; نامجو خ شاه مراد..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو کوی شهبازی کوی کرمی بن بست..

کلنگی باجواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

زمین: ۱۳۲ متر قدیمی ; سپاه نامجو جنوبی خ شهید نیکزاد اسکوئی ب..

جواز به فیش رسیده

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان بالاتر از خ دبستان پل..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه شرقی کوی نوپرست کوی امیر..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; خرمشهر خ نیلوفر کوی اول پلاک..

کلنگی بدون جواز سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سیدخندان کوی فردو..

مغازه / کلنگی بدون جواز سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; سیدخندان خ شقاقی تقاطع شقاقی و عطا..

۸۰متر تجاری

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی نبش خ م..

دارای جوازتجاری-بردیگر۳۰متر

مغازه / کلنگی دروازه دولت جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; دروازه دولت سعدی شمالی برادران قائدی(هدایت..

۲۵ مترتجاری

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; نامجو کوی مهران شایقی کوی ..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی کوی دانش..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

زمین: ۴۹ متر قدیمی ; نامجو کوی شهداء کوی توفیق اصل پل..

کلنگی بدون جواز نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

زمین: ۴۰۱ متر قدیمی ; سیدخندان سیمرغ ک جوادی بن ..

تودلی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

خرید

سلیم

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت