ایران فایل اسکان

خرید کلنگی سلیم

کلنگی خواجه نظام جهت خرید دیروز

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوی ..

بافت فرسوده

کلنگی نامجو جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۷۰ متر قدیمی ; نامجو کاوه شرقی کوی نوپرست کوی باقرزاده ب..

کلنگی بهشتی جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۳۸۵ متر قدیمی ; بهشتی خ کوه نور کوی..

کلنگی نامجو جهت خرید سه روز قبل

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه روشنائی کوی شهی..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۲۴۰ متر قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره ب..

کلنگی نامجو جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی حاج آقازاده ..

کلنگی نامجو جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۱۷۴ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی کوی ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید چهار روز قبل

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; شریعتی قدوسی خ زارتشت کوی ..

زمین مفتح جنوبی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۲۸۰۰ متر ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ شیرودی پل..

دارای جواز-محصورشده-۲۲هزار متر بنای مفید-۳۹هزار متر بنای کلی-۱۵طبقه مسکونی ۱۸۰واحد

کلنگی نامجو جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۸۶ متر قدیمی ; نامجو کوی باقرزاده پلاک ..

کلنگی سهروردی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی اندیشه چهارم شرقی ش..

کلنگی سهروردی جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ میرزا زینلی..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید پنج روز قبل

زمین: ۳۴۲ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خ ج..

کلنگی نامجو جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی کوی حمیدمسافری کوی باقرزاد..

کلنگی نامجو جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی بین کوی اعرابی و..

کلنگی طالقانی جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۶۳۷ متر قدیمی ; طالقانی روبروی داروخانه هلال..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خواجه..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۴۱۸ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه شمالی روبروی ..

سند عرصه مشاع

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بین نظام آباد و نامجو پ..

کلنگی سهروردی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی خ کیهان شر..

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۳۰ متر قدیمی ; مفتح جنوبی بین طالقانی و سمیه روبروی..

کلنگی سهروردی جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی کوی ب..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; ولیعصر خ طالقانی نبش کوی خوشبختی پ..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۳۱۳ متر قدیمی ; خرمشهر خ نیلوفر کوی اول پلاک..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; سیدخندان خ شریعتی بین مطهری و ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی سه راه پلیس نبش..

ت.ت/

کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; معلم خ برادران گوهر..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; شریعتی چهارراه قصر خ مرودشت کوی صیادی ..

ت.ت/

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; شریعتی کوی بیرجند بن بس..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زمین: ۴۰۱ متر قدیمی ; سیدخندان سیمرغ ک جوادی بن ..

تودلی

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; سهروردی بین مطهری و دکتر بهشتی کو..

آپارتمان/کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۹۰ متر - زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه نرسیده به شریعت..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; نامجو کوی نیافر..

قابلیت تجمیع

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی کوی دانش..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ برازن..

تجمیع شده

کلنگی سرباز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; سرباز کوی پورمند بن بست نو..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; سیدخندان جلفا قناری ..

مستغلات/کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۸۰ متر - زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; نامجو سلمان فارسی کوی شهبازی پ..

امکانات: کولر . گاز

۳بر- ۵باب مغازه-انباری داخل واحد

کلنگی سرباز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; خواجه نصیر م سپاه خ سرباز کوی نوربخش یکم..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران پشت مسجد فخرآباد پلا..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ تنکابن جنب ساختمان قدیم بیمارستان ایرا..

کلنگی/مغازه معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم خ برادران گوهری..

۳کنتورگاز-۳کنتور برق-دارای ۱۱۵مترتجاری

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسین نژاد پ..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۱۳۶۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ کابلی خ آریان م..

کلنگی دروازه دولت جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

زمین: ۴۴۱ متر قدیمی ; دروازه دولت خ خاقانی کوی ع..

تجمیع ۳قطعه ۱۴۷متری

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی محمدی بن..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه خ خا..

کلنگی سرباز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; سپاه خ سرباز کوی چهاردهم پلاک..

درحال اخذ جواز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ مجدآبادی..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; عباس آباد بهشتی خ دریای..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی اندیشه ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی نب..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۷۴۷ متر قدیمی ; سهروردی خ هویزه شرقی نبش و..

کلنگی/دفتر کار خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)-۸۰۰متر بنا مفید

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۰۷ متر قدیمی ; پیچ شمیران کوی رضایی کوی صد..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; نامجو خ شاه مراد..

کلنگی بهار شیراز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۲۸۲ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشیراز خ جوادنیا پل..

کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم خ آقابیگی پلاک..

۷۰متر تجاری

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به طالقانی کوی ۳متری عت..

۱۳۶ متر تجاری با ملکیت - قابل تجمیع

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به طالقانی کوی ۳متری..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی نبش ..

کلنگی پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ گلپایگانیها خ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر بالاتر از چهارراه..

۱۵۰متر تجاری

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۴۳۲ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ هدایت خ صفی علیشاه و اعلایی..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; سهروردی شمالی پایین تر از بهشتی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی/مغازه پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشا..

۹۰متر تجاری در همکف

کلنگی پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۱۵۶ متر قدیمی ; پلیس کوی صالحیا..

کلنگی/مغازه پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; شریعتی پلیس خ ادیبی نبش کوی شهنواز یک ..

۳باب تجاری در۵۰متر

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو موثق کوی خوشنو..

پشت قواره

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۲۰۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ شاهمرادی پلاک ه..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شی..

تجاری

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; شریعتی طالقانی روبروی بازر..

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو بالاتر از چهارراه عظیم پور روبروی گرمابه زمان..

۲۶متر تجاری-از تجمیع ۲ملک همجوار میباشد

کلنگی/دفتر کار نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۱۷۵۰ متر قدیمی ; نامجو ضلع شمال غربی میدان نامجو سینما کو..

سندفرهنگی تجاری

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه نرسیده به شریعتم..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۷۹ متر قدیمی ; پیچ شمیران کوی نفیسی کوی خانقا..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۰۹ متر قدیمی ; نامجو کوی شهید ناصر کوی شهبازی ک..

کلنگی/مغازه طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به میدان سپاه پل..

۲۵۰مترتجاری

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۷۸۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۰۹ متر قدیمی ; نامجو کوی شهید ناصر کوی شهبازی ک..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۲ متر قدیمی ; سهروردی خرمشهر..

پلاک۲۱۲

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ کیهان غ..

دارای دستور نقشه

کلنگی سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۲۷ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; سمیه کامبیز خ خداپرست پلاک..

۱۰۰متر قدرالسهم

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین کوی..

ملک تودلی میباشد

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۲۸۷ متر قدیمی ; بهار شمالی بین ک صارم و ..

۱۴۶متر تجاری-۷ باب تجاری سرقفلی-۳بر

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرالدین طوسی کوی مفیدی بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرکوی همایو..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; بهشتی پاکستان کوی چه..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; نامجو خ کاوه شرقی کوی نوپرست کوی امیر..

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۴۲ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

۱۶ متر تجاری با سرقفلی و ملکیت

کلنگی مفتح جنوبی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۲۲۲ متر قدیمی ; مفتح جنوبی خ ورزنده خ ملک الش..

۳بر

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان بالاتر از خ دبستان پل..

کلنگی پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پلیس خ ادیبی خ کشو..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی حس..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی نبش خ م..

دارای جوازتجاری-بردیگر۳۰متر

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی ک مها..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی میدان سپاه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۲۱۱ متر قدیمی ; سپاه خ سپاه کوی شاه..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۸۹۶ متر قدیمی ; خرمشهر نرسیده به خ قنبرز..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۲۱۳ متر قدیمی ; بهشتی اندیشه هشتم بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۳۱۵ متر قدیمی ; بهشتی ضلع شمال شرقی میدان تختی پل..

موقعیت تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پ..

کلنگی معلم جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; معلم خ احمد امجدی منش کوی..

کلنگی بهار شیراز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۴۵۲ متر قدیمی ; بهارشیراز خ عبدالکر..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به چهاراره قصر روبروی بیمارست..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به شریعتی خ طباطبایی مقدم..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به ولیعصر نرسی..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; خرمشهر روبروی بانک م..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; بهشتی چهارراه اندیشه خ..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۹۴ متر قدیمی ; سهروردی جنوبی کوی لاله پلاک..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به ۴راه طالقانی نبش نراقی..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۴۰۶ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از ۴راه قصر پلا..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; شریعتی روبروی خ معلم ..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; بهشتی خ مهناز کوی ی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم پ..

پشت قواره

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک هن..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; نامجو خ پازوکی..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ کاووسی فر کوی ح..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی نبش کوی ق..

جواز ۳طبقه ۳۸متری- جواز آماده

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ محلوجیان پور بن بست سوم..

بافت فرسوده-پشت قواره

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۱۵۱ متر قدیمی ; پیچ شمیران دروازه شمیران روشندلان ..

مستغلات/کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

زمین: ۲۵۳ متر قدیمی ; نامجوجنوبی روبروی کوی جوادی نبش بن بست خدادا..

۶۰مترتجاری در۳دهنه

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; سیدخندان خ مهران خ ابوذرغفاری ک..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۱۶۰۰ متر قدیمی ; شریعتی سه راه پلیس نرسیده به مطهری پ..

کلنگی خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک هن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; شریعتی پلیس خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۶۶۲ متر قدیمی ; طالقانی بهار کوی یزدان ..

مستغلات/کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۹۴ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نامجو جنب بانک ملی کوی علی محمد..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه غربی پلا..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ زینالی غربی ک..

امکانات: کولر . گاز

دستور نقشه ۴ط

کلنگی ملک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; شریعتی خ ملک کوی زنده دلان بن ب..

کلنگی/مغازه طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; طالقانی بین نجات اللهی و سپهبد قرنی جنب بیمه آسیا مرک..

۲۷۶متر تجاری-دستورنقشه۳طبقه اداری ویک طبقه تجاری و ۲۵ پارکینگ

کلنگی ملک جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۴۰ متر قدیمی ; ملک خ وزوایی ک میخ..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; نامجو جنوبی نرسیده به دروازه شمیران بن بست می..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; طالقانی بین بهار و شریعت..

۱۴۵متر تجاری

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه مدرسه روبروی آژانس مشعل ..

دارای ۲باب مغازه

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه مدرسه کوی عزیزآبادی فراهانی بن بست سوم ..

تجمیع ۳ ملک

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۱۷۶ متر قدیمی ; سیدخندان جلفا ک شقاقی بن بست ارشاد پ..

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; بهشتی خ هویزه پل..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر نبش خواجه نظام پل..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی آمل طاهریان ..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۶۲۴ متر قدیمی ; طالقانی خ بهار شمالی خ طبا..

کلنگی بهار شمالی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; بهار شمالی خ جوادنیا کوی ..

زمین شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از ملک نرسیده به مطهری ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی ۴۵ بن بست..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۱۳۶ متر قدیمی ; پیچ شمیران خ ظهیرالاسلام خ درویش ب..

جواز ۴طبقه مسکونی با زیر زمین

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; شریعتی جنب داروخانه طالقانی نبش کوی کاشف..

۲بر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۵۹ متر قدیمی ; خواجه نظام پایین تر از چهارراه شیخان ..

کلنگی ایرانشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; ایرانشهر نرسیده به طالقانی پلا..

دارای جواز۱۷طبقه تجاری اداری

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی کوی لسانی پل..

دارای ۲باب تجاری ۱۲ و ۱۵متری

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۲۵۵۰ متر قدیمی ; نامجو ضلع جنوب غربی میدان پلا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خواجه..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; نامجو ایستگاه روشنائی خ عبداللهی کو..

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۲۶۹ متر قدیمی ; نامجو جنب بانک کشاورزی پلاک..

۲۹متر تجاری

کلنگی/مغازه/دفتر کار بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۴۱۸ متر قدیمی ; عباس آباد خ بهشتی نرسیده به میرزای..

۳۳۰متر تجاری(سرقفلی و ملکیت)

کلنگی/مغازه نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ یزدی خ دهقان کوی ..

دارای ۵۰مترتجاری-به فیش رسیده ۵طبقه ۱۴۰متری

زمین شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۲۷۰۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از ملک ضلع شمال اداره پست..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ کابلی خ آگاهی پلاک..

از بر بی اطلاع

کلنگی بهشتی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۶۴۰ متر قدیمی ; بهشتی اندیشه خ اندیشه ..

گذر کوچه۱۲

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر غربی کوی مستقیمی پلا..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به طالقانی خ م..

کلنگی دروازه دولت جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; دروازه دولت روبروی لاله زارنو ..

فقط مشارکت

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی نب..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو کوی انارکی..

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; سید خندان خ تیسفون خ ..

۲کله

زمین دبستان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۱۹۰۰ متر قدیمی ; دبستان نبش خ حیامنش پارکینگ س..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; طالقانی روبروی سفارت آمریکا س..

امکانات: گاز

۴۰۰ متر تجاری

کلنگی/مغازه پلیس جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

زمین: ۳۱۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس نرسیده به ..

تجاری با ملکیت

کلنگی/مغازه سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; سیدخندان خ شقاقی تقاطع شقاقی و عطا..

۸۰متر تجاری

کلنگی سید خندان جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سیدخندان کوی فردو..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۵۶۵ متر قدیمی ; سهروردی شمالی پایین تر از بهشتی ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر روبروی انتشارات..

کلنگی سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۳۲۰ متر قدیمی ; سمیه بین فرصت و مفت..

کلنگی سرباز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; سپاه خ سرباز(باباخانلو)کوی م..

دارای جواز۶طبقه مسکونی بافت فرسوده وناپایدار

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۲۳۷ متر قدیمی ; نامجو جنوبی بن بست ب..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از مترو آت..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; شریعتی صفی علیشاه روبروی مدرسه نرسیده به خ هدا..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بین نظام آباد و نامجو پ..

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۴۴۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از مطهری بن بست..

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه روبروی باغ و..

کلنگی/مغازه خرمشهر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک هن..

۷۵متر تجاری-۸۵مترمفید

کلنگی/مغازه طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۶۶۸ متر قدیمی ; طالقانی جنب دانشگاه امیرکبیر نبش خ رشت ..

۱۵۰مترتجاری-بردیگر۳۰متر

کلنگی پیچ شمیران جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۳۴۰ متر قدیمی ; پیچ شمیران صفی علیشاه خ خا..

کلنگی/مغازه دروازه دولت جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۲۰۴ متر قدیمی ; دروازه دولت سعدی شمالی برادران قائدی(هدایت..

۲۵ مترتجاری

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۱۱۷ متر قدیمی ; نامجو سلمان فارسی گل ..

کلنگی بهار شیراز جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; بهار شیراز کوچه حافظ بن بس..

کلنگی/مغازه سمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; سمیه بین مفتح و فرصت روبروی هتل..

۱۶۰متر تجاری

کلنگی شریعتی(پیچ شمران) جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر ازمطهری ک ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی حس..

کلنگی سهروردی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; سهروردی شمالی خ هویزه غ..

کلنگی طالقانی جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; طالقانی بهارشمالی کوی گ..

کلنگی نامجو جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

زمین: ۲۴۱ متر قدیمی ; نامجو خ گرگان کوی استهر..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات