ایران فایل اسکان

خرید کلنگی سراج

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; سراج ۲۰متری مسجد خ نهم غربی نبش شکوفه ..

۲۵مترتجاری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۱۵۹ متر قدیمی ; رسالت سراج بین سراج و شکوفه پل..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; سراج خ گلستان دو..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; سراج خ سروش..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; سراج دانش یک پ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سراج بالاترازپل کوی ۱۰۸غ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; سراج تقاطع دلاور..

۲ دهنه مغازه ۱۵۵متری و ۵۰متری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از چهارراه دلاوران جن..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سراج خ دانش اول ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; سراج بلوار شکوفه کوچه ۱۰..

قولنامه ای

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سراج ک ده متری صاحب ال..

زمین سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۳۶۰ متر ; فرجام شرقی خ سراج خ سروش نهم جنب نانوائی سنگ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; سراج خ سروش شمالی بن بست..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

زمین: ۱۶۱ متر قدیمی ; سراج روبروی گلستان پنجم ..

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; سراج ۳۰متری دوم جنب خ ..

دارای ۳۸متر تجاری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; سراج خ گلستان دو..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; سراج نبش ضلع جنوبی بلوار د..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; سراج کوی ذاکری..

۱۸مترتجاری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; سراج خ سروش سوم پلاک ه..

دارای ۲مغازه بدون تجاری- ۳۲متر مغازه

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سراج کوی شهبازی نژ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; سراج گلستان دوم پلاک ه..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; سراج خ گلستان دو..

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سراج نبش کوی طالقان..

دو باب مغازه ۲۰ و ۱۷ متری ملکیت و سرقفلی

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; سراج بلوار شکوفه کوچه ۱۰..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سراج ک ۱۰متری صاحب ال..

سند قولنامه ای

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۶۴۶ متر قدیمی ; سراج نرسیده به پمپ بنزین بین ۳۰متری اول و دوم نبش..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از ۴راه دلاوران جنب..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; سراج خ گلستان دو..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سراج کوی باقری..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; فرجام شرقی خ سراج گلستان..

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۷۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از ۴راه دلاوران جنب..

۱۲۵ متر تجاری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۶۰۸ متر قدیمی ; ظفر روبروی برج پ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; سراج تقاطع دلاور..

تجاری هم دارد

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۲۶۴۶ متر قدیمی ; سراج نرسیده به پمپ بنزین بین ۳۰متری اول ودوم نبش ..

۳۳دهنه مغازه(۱۰۲۱متر)

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; سراج بلوار شکوفه کوی ۱۰۲ ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سراج کوی دانش دو..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; سراج کوی ۱۰۸..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; سراج تقاطع دلاور..

۵۰۰متر تجاری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سراج کوی شهبازی نژ..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از چهارراه دلاوران جن..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سراج کوچه شهید ثقفی..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; سراج روبروی گلستان پن..

۶۰متر سندتجاری

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; سراج خ گلستان دو..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; سراج دانش دوم ..

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

زمین: ۴۷۵ متر قدیمی ; سراج نبش ضلع جنوبی بلواردل..

۵۰۰مترتجاری ملکیت در۸دهنه

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۱۲۰ متر ۲۸ ساله ; سراج کوی ۱۰متری صاحب ال..

کلنگی سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سراج کوی شهبازی نژا..

کلنگی/مغازه سراج جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; سراج بالاتر از چهارراه دلاوران جنب..

۱۲۰ متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات