ایران فایل اسکان

خرید کلنگی خواجه نظام

کلنگی خواجه نظام جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوی ..

بافت فرسوده

کلنگی خواجه نظام جهت خرید یک هفته قبل

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خواجه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ مجدآبادی..

کلنگی/دفتر کار خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک نبش ۱۰متری ارامنه پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بردوم ۲۰متر-۲۲۰متر مغازه در۱۱باب سرقفلی-۵۸۰متر حمام قدیمی(ملک وسرقفلی)-۸۰۰متر بنا مفید

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شی..

تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین کوی..

ملک تودلی میباشد

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; شریعتی خ خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم پ..

پشت قواره

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

زمین: ۷۲ متر قدیمی ; شریعتی پلیس خواجه نظام خ ماندگار کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی ۴۵ بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمین: ۵۵۹ متر قدیمی ; خواجه نظام پایین تر از چهارراه شیخان ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از خواجه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۱۳۵ متر ; خواجه نظام خ علی موثق بن بست اول پ..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ مرتضی ماندگار بن بست بنی هاشمیا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه ک..

۲بر- بافت فرسوده

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه کوی ..

باجواز ۴طبقه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ مجدآبادی..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

زمین: ۲۰۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۴ راه شیخا..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

۲۰۹ متر تجاری در ۲ دهنه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام اجاره دار شهید ..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارام..

۴۰مترتجاری-فروش ۳دانگ از ۶دانگ

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

پشت قواره

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

زمین: ۲۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری شهدای ار..

۲۸مترتجاری-قابل معاوضه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوی ر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی تیموری روبروی مسجد خاتم ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان کوی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۶۹ متر ; خواجه نظام خ سلمان فارسی کوی موسوی خواه بن ب..

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارا..

۳۰مترتجاری متری :--/۸م -اطلاع دقیق نداشتند

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نظام شهدای ارامنه خ نصرآبادی..

جواز۴طبقه با۳پارکینگ

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شفق حمام شفق قدیم پ..

جواز ۴۰واحد-مشارکت

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; نامجو خ خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی ک..

کلنگی/ویلا خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۶۰ متر - زمین: ۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان بن بس..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ باقرزاده خ صحرائی خ ..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه چهارراه سجادی کوی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

زمین: ۵۵۶ متر قدیمی ; خواجه نظام پائین تر از چهارراه شیخان نبش ..

کمیسیون کامل-۳۷۶متر تجاری - دارای دستور نقشه ۵ طبقه مسکونی- بعد از اصلاحی ۴۰۴ متر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

زمین: ۹۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگان کوی ک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام بن بست می..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ماندگار ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; خواجه نظام صیاد شیرازی کوی گل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام هوشنگ نوری بن بست هفتم ..

پشت قواره

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

امکانات: تودلی

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه نبش طاهری پ..

۳۶متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام شهید ارد..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بامداد مقدم بن ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شیخان کوی ۲۵بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۵۰ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ماندگار بن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اقبا..

بافت فرسوده-قابلیت تجمیع

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۷۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

زمین: ۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک بن بست ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شهدا کوی جهانگی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه نبش بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

زمین: ۲۱۴ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار کوی عشقی کوی شری..

تجمیع دو ملک ۱۰۹و ۱۰۵ متر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان نبش..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نبش ۱۰متری ارامنه پل..

دارای ۵۰۰مترحمام-۱۱باب مغازه که سرقفلی واگذار شده در مجموع:(۲۲۱متر)-۹۰۰مترآپارتمان

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بوریائ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام اجاره دار شهید ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ کوی گلسرخ بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; ۴راه شیخان کوی ۲۵بن بست۲..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شهداء کوی جهانگی..

قابل تجمیع با ملک مجاور-جواز ۴طبقه ۴۵متری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۳۴ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام کوی اروجنی پلا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اقبالی کوی جهاد پل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه نبش بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوچه ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک اجاره دار شهید..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۵۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بوریائی پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه خ نصرآبادی کو..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بازر..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۷۳ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ کوی گلسرخ بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروجنی پل..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام چهارراه شیخان کوی ۲۵بن ب..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ نشاط پلاک ه..

۹۰مترتجاری-جواز ۳۸واحد

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین پلاک..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلاک..

فروش ۳دانگ

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به ۱۰متری ارامنه کوی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۶۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ بن بست گ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه نبش بن ..

۳۵مترتجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

زمین: ۵۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک پایین تر از ۴راه شیخ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; شریعتی خ معلم خ خواجه نظام کوی اح..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام بازرگ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار خ ۱۰ متری ارامنه..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام کوی اروجنی پلا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

زمین: ۱۹۱ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه نبش بن ..

دارای ۳۵ متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

زمین: ۵۵۸ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک پایین تر از ۴راه شیخ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; پلیس خواجه نظام کوی اروجنی پلا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی جهان بین پلاک..

دستور۴طبقه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ شایقی خ گواه..

قابل تجمیع با ملک مجاور

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۳۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به عظیم پور کو..

بردیگر۱۰متر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ماندگا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

زمین: ۱۰۱ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی هوشنگ ن..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

زمین: ۲۶۴ متر قدیمی ; نامجو خواجه نظام بن بست..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک اجاره دار کوی هوشنگ نوری ..

مستغلات/کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۳۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر ۲۵ ساله ; خواجه نظام خ ۱۰ متری ارامنه پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۵۰متر تجاری در ۲ باب

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار خ ۱۰ متری ا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام خ بازرگا..

جواز ۵ طبقه مسکونی

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

زمین: ۵۹ متر قدیمی ; خواجه نظام خ محمودی ۶متری ..

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۴۰ متر - زمین: ۵۱ متر ۲۰ ساله ; خواجه نظام ماندگار بن بست ..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

زمین: ۲۰۸ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی حمی..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

زمین: ۸۳ متر قدیمی ; سپاه خ خواجه نظام بالاتر از م..

معاوضه با نوساز

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک روبروی کوی ت..

یک باب مغازه ۱۵متری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی نو..

جواز باطل شده دارد

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی بامداد مقدم بن ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی هوشنگ نوری پلا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک اجاره دار شهید..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

زمین: ۱۰۳ متر قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی گلپ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; خواجه نظام سه راه عظیم پ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خواجه نظام الملک پلاک..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

زمین: ۹۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک اجاره دار شهید..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام چهار راه شیخان کوی۴۵ بن ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک شهدا ک..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی شهدا کو..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قیداری کوی پورعزیزی ۳متر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

داخل بافت فرسوده-گذر ۶متری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از چهارراه شیخان کوی تیموری ب..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قیداری کوی پور..

بافت فرسوده

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام ک ماندگار فرعی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ زندی نبش بن بست افشا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

زمین: ۱۱۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی بوریایی پلاک..

گذر ۳۰ متری - دارای جواز ساخت ۵ طبقه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی باقرزا..

دارای پایان کار - ۶۰متر بنای مفید

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

زمین: ۳۴۵ متر قدیمی ; خواجه نظام پائین تر از کوی باقرزاد..

دارای جواز ساخت ۵طبقه مسکونی با موقعیت اداری-۱۰۰متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار کوی عشقی کوی شریفی..

از تجمیع ۲ ملک

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۵۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی قنب..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره ای

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ماندگار..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

زمین: ۱۸۱ متر قدیمی ; شریعتی خ خواجه نظام پادگان ولیعصر پ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

۱۵۵ متر - زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; خواجه نظام ک اروجن..

امکانات: گاز

۲ طبقه ۹۰ و ۶۵ متری قابل سکونت قیمت زمین

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام ک ماندگار فرعی ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام بالاتر از چهارراه شیخان کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک کوی احمد ..

کلنگی/دفتر کار خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

زمین: ۲۰۳ متر قدیمی ; خواجه نظام چهار راه شیخ..

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

۵۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی هوشنگ نوری نبش بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۲نبش-دارای پایان کاردائمی

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک بامداد مقدم بن ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

زمین: ۲۷۱ متر قدیمی ; خواجه نظام تقاطع کشو..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

زمین: ۸۸ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک شهدا ک..

امکانات: گاز

جواز ۴طبقه ۵۶متری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک هوشنگ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک ۴۵ بن بست ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

زمین: ۱۵۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار خ زندی نبش بن بست افشار..

جواز ۴طبقه

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

زمین: ۶۲ متر قدیمی ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه کو..

۲بر

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ۴۵ پلاک..

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام ده متری ارام..

۴۰متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام ماندگار کوی صادق پور ۶متر..

تماس از ساعت ۱۲

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

زمین: ۹۰ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی بن بست ۴۳ ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

۱۸۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; ۱۰متری ارامنه ک زندی ک رس..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

۱۸۰متر زیر بنا در ۲ط ونیم قابل سکونت

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی باقرزا..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار کوی ما..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک بازرگان ن..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک شهدا ک..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار خ ۱..

امکانات: گاز

دارای ۵۲ متر تجاری ملک وسرقفلی

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ماندگار ۶متری ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ۴راه شیخ صفی ک ۴۵ بن ب..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار پایین تر از چهار راه شیخان نبش ک..

دارای ۵۴ متری تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

زمین: ۷۶ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره دار ک هوشنگ نوری ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک افخ..

امکانات: گاز

م س ر تجری ۱۰۰مترو

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار ک عشقی ک شریفی ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام خ ماندگار ک عشقی ک شریفی ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک خ ماندگار ک عشقی ک شری..

امکانات: گاز

اصلاحی۱.۵ - تجمیع۲قطعه زمین

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

زمین: ۱۱۲ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی ماندگار فرعی..

بازدید با هماهنگی - گذر ۴ متری

مستغلات/کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی اروج..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

زمین: ۱۰۲ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

زمین: ۸۹ متر قدیمی ; خواجه نظام کوی شهدا کوی ..

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ۴راه شیخ صفی ک ۴۵ بن ب..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

زمین: ۸۵ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک ک ۴۵ بن بست ..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

زمین: ۵۵۶ متر قدیمی ; خواجه نظام الملک پایین تر از ۴راه شیخ..

امکانات: گاز

-دارای ۳۷۶متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

زمین: ۱۸۲ متر ۲۵ ساله ; سرباز هجرتی ..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نظام خ اجاره د..

۸۵مترتجاری

کلنگی/مغازه خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

زمین: ۳۴۵ متر قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به کوی باقرزاده بانک سپه سا..

دارای جواز ساخت ۵طبقه مسکونی با موقعیت اداری-۱۰۰متر تجاری

کلنگی خواجه نظام جهت خرید ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

زمین: ۸۷ متر قدیمی ; خواجه نظام باقرزاده پلاک ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات