ایران فایل اسکان

خرید کلنگی خواجه نصیر

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بین نظام آباد و نامجو پ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر بالاتر از چهارراه..

۱۵۰متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرالدین طوسی کوی مفیدی بن ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرکوی همایو..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی حس..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر نبش خواجه نظام پل..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۷۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر غربی کوی مستقیمی پلا..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بین نظام آباد و نامجو پ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از مترو آت..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر روبروی انتشارات..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی حس..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر طوسی خ اجاره..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر روبروی انتشارات..

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از چهارراه ..

تجاری ۹۵ متر -قابل معاوضه

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر جنب مجتمع موزه علوم ..

۱۵۵۰متردر۷طبقه تجاری و اداری

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از چهارراه ..

تجاری ۹۵ متر -قابل معاوضه

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از مترو آت..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۱۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بین نظام آباد و نامجو پ..

موقعیت تجاری سر قفلی

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از مترو آت..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; خ خواجه نصیر م سپاه خ حسینی پل..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

زمین: ۵۵۴ متر قدیمی ; امام حسین خ خواجه نص..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی غزنو..

امکانات: تودلی

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از مترو آت..

۲کله

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۶۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوچه غ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; شریعتی خ خواجه نصیر کوی داوود طاهریان کوی بد..

امکانات: تودلی

ملک تودلی می باشد

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاترازچهارراه معین..

دارای ۷۵متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی ک غزن..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر غربی نرسیده به میدا..

۸۵متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتر از مترو آت..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

زمین: ۳۶۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوچه غز..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۳۵ متر قدیمی ; خواجه نصیر میدان سپاه خ سرباز کوی نوربخش یکم..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ حسی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی ک غزن..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی همای..

مستغلات/کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۹۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر بالاتراز مترو آتش..

امکانات: کولر . گاز

۲کله-دارای ۲ باب مغازه باملکیت

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; سپاه خواجه نصیر کوی فلاح پلاک..

دارای جواز۴طبقه

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ سپاه خ حسینی پلا..

دارای ۲۲ متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۶۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوچه غز..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی ک غزن..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرکوی همایو..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; نامجو خ خواجه نصیر طوسی کوی..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زمین: ۳۶۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوچه غز..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۳۰۳ متر قدیمی ; شریعتی خواجه نصیر خ مقدم کوی ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی ک غزن..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی سعیدحس..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی همایون پل..

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر غربی نرسیده به میدان..

۸۵متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

زمین: ۱۴۸ متر قدیمی ; خواجه نصیرالدین طوسی کوی سعید..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

زمین: ۳۶۸ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی نرسیده به میدان سپاه ..

گذر۸متری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۳۶۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوی غز..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; شریعتی خواجه نصیر..

دارای ۱۵۰۰ متر جواز تجاری و اداری در ۷ طبقه

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۰۹

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوی غز..

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

زمین: ۲۳۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر غربی ترسیده به م..

امکانات: گاز

۸۵مترتجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

زمین: ۷۸ متر قدیمی ; خواجه نصیرالدین طوسی غربی کوی مستقیمی ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

زمین: ۲۷۰ متر قدیمی ; طالقانی خ خواجه نصیر خ پ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

زمین: ۸۴ متر قدیمی ; نامجو خ خواجه نصیر کوی فلاح کوی ..

مستغلات/کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۶۴ متر - زمین: ۸۶ متر ۲۰ ساله ; خواجه نصیر نرسیده به میدان سپاه کوی فلاح ..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره-از نما و جهت ملک اطلاع نداشتند

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

زمین: ۱۹۳ متر قدیمی ; شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر کوی شهید مع..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; شریعتی خواجه نصیر خ مقدم کوی ..

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر ک غزنو..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

زمین: ۱۸۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر عشرت آباد خ سپاه خ حسینی ..

امکانات: گاز

دارای ۲۲ متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; خواجه نصیر عشرت آباد میدان سپاه خ مستقیمی ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر ک غزنو..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

زمین: ۳۶۷ متر قدیمی ; خواجه نصیر شرقی کوچه غز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ مستقی..

بردیگر: ۸/۵متر

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

زمین: ۱۱۶ متر قدیمی ; خواجه نصیر عشرت آباد میدان سپاه خ مستقیمی ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; خواجه نصیر خ سلمان فارسی نرسیده به عظیم پور جنب دبیرستان د..

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

زمین: ۱۰۷ متر ۲۵ ساله ; خواجه نصیر خ عشرت آباد ضلع غربی مید..

امکانات: کولر . گاز

۴۱ متر تجاری

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; خواجه نصیر کوی غزنو..

تودلی- برای جواز اقدام شده

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; خواجه نصیرالدین طوسی م سپاه کو..

کلنگی/مغازه خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

زمین: ۰ متر ۲۰ ساله ; خواجه نصیرالدین طوسی عشرت آباد م سپ..

۱۳متر تجاری

مستغلات/کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

۲۴۹ متر - زمین: ۱۰۲ متر ۲۵ ساله ; خواجه نصیر کوی حس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی خواجه نصیر جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۱۳

زمین: ۱۵۹ متر ۲۵ ساله ; خواجه نصیرالدین طوسی خ سرب..

فیش به شهرداری پرداخت شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات