ایران فایل اسکان

خرید کلنگی خواجه عبدالله

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ خواجه عبدالله ک..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید شش روز قبل

زمین: ۹۲۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به چهارراه..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ تیسفون کو..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ ۱۴ خ ز..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۹۲۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به چهارراه..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله کوچه ۱۴ بن بس..

فروش ۳دانگ

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

زمین: ۹۲۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به چهارراه..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ چهاردهم خ ..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

زمین: ۳۳۳ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ تیسفون کو..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی مدرسه ع..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

زمین: ۹۲۰ متر ۲۵ ساله ; خواجه عبد الله نرسیده به چهارر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۲۰۲ متر قدیمی ; خواجه عبدالله تیسفون خ گ..

۳بر-دارای جواز ساخت ۴طبقه مسکونی-قیمت جواز:---/۲۵۰م

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی مدرسه ع..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; خواجه عبدالله ابوذر شمالی پلا..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری ک هفتم بن..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی مدرسه ع..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۳۷۲ متر قدیمی ; خواجه عبد الله ابوذر شمالی پلا..

دارای پهنه ۱۱۵m

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی ..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله انصاری خ تیسفون ک ایروان شرقی..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ ابوذرغفاری ک ۷ بن ب..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; خواجه عبد الله انتهای خ تیسفون..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; خواجه عبد الله روبروی خ..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی مدرسه عب..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله انصاری خ تیسفون کوی ایروان شرق..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری ک ۷ بن ..

امکانات: گاز

کلنگی/مغازه خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ تیستون ک ایروا..

۱۲متر تجاری

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی خ چها..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

زمین: ۱۴۱ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ اباذر غفاری ک ۷ بن ب..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبد الله انصاری خ تیسفون ..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; خواجه عبدالله انتهای خ تیسفون..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی کوچ..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی قنادی ک..

موقعیت تجاری و اداری

مستغلات/کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۳۰ ساله ; خواجه عبدالله کوی ۱۴ بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳دانگ ازاین ملک فروخته میشود

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله انصاری خ تیسفون ک ایروان شرق..

امکانات: گاز

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

زمین: ۲۸۵ متر قدیمی ; خواجه عبد الله انتهای خ تیسفون ..

دارای دستور نقشه ۵ طبقه روی پیلوت

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به ۴ راه ابوذر غفاری روبرو..

امکانات: گاز

موقعیت اداری

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبداله روبروی کوچه..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ تیسفون خ ..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۸۹ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به ۴ راه ابوذر غفاری روبروی..

امکانات: گاز

موقعیت اداری

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله روبروی کو..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله انصاری خ تیسفون ک ایروان شرق..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; خواجه عبدالله خ تیسفون کوی ایرو..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبد الله نرسیده به ۴راه ابوذر غفاری روبرو..

امکانات: گاز

موقعیت اداری

کلنگی/مغازه خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

زمین: ۹۹ متر قدیمی ; سیدخندان خ خواجه عبدالله خ تیسفون کوی ا..

۱۲متر تجاری

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به ۴ راه ابوذرغفاری روبرو..

امکانات: گاز

موقعیت اداری

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله تیسفون خ ه..

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; خواجه عبدالله نرسیده به ۴راه ابوذر غفاری روبرو..

امکانات: گاز

موقعیت اداری

کلنگی خواجه عبدالله جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; سیدخندان خ خواجه عبدالله نرسیده به چهارراه ابوذر غفاری رو..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات