ایران فایل اسکان

خرید کلنگی حکیمیه

کلنگی حکیمیه جهت خرید دیروز

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ یاس گلستان ..

کلنگی حکیمیه جهت خرید دو روز قبل

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک گلریز چهارم..

کلنگی/مغازه حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه سازمان آب نبش خ پنجم شید..

موقعیت تجاری صنعتی دارد-۲۱۲متر تجاری -۲۸۰متر اداری

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز یکم خ سحر ..

امکانات: گاز

بر بی اطلاع

زمین حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۲۵۰۰۰ متر ; حکیمیه جنب دانشگاه آزاد پلاک..

زمین حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ وفادار کوی مقدس پلا..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوار افق خ خلیلی..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه سازمان آب ۱۶ متری ..

موقعیت تجاری صنعتی باکاربری های تکنولوژی(کامپیوتر وصنایع مخابراتی)

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار شهید بابائیان کوی امام حسین..

زمین حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

زمین: ۱۶۶۰ متر ; حکیمیه بلواربابائیان پلاک ..

۳بر-بردیگر:۳۵متر-جواز ۹طبقه مسکونی

مستغلات/کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۷۰ متر - زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار روبروی تربی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۳بر-۲۵۴مترتجاری

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خر..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یکم خ سحر کوی ..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ سازمان آب ۱۰متری..

۲بر

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

زمین: ۲۲۱ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه خ طل..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار شهید بابائیان کوی امام حسین..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوار افق خ خلیلی..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

زمین: ۲۳۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۳ خ ارکیده ارکید..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

قولنامه ای

زمین حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

زمین: ۷۸۰ متر ; حکیمیه خ سازمان آب خ شیرازی پلا..

از۲طرف محصورشده

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار شهید بابائیان کوی امام حسین..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یکم خ سحر کوی سح..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر خ نور خ گلست..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یکم گلریز ۴ ..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

قولنامه ای

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار جنب لوسترباران پل..

موقعیت تجاری میباشد

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

زمین: ۲۲۵ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر بلوارافق خ خلیلی ب..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

زمین: ۲۰۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوارشهیدبابائیان کوی امام حسین ..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز ۱خ سحر ک..

امکانات: گاز

بر بی اطلاع

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

بردیگر:۲۸متر-سند وزارت دفاع

زمین حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۰۰۰ متر ; تهرانپارس حکیمیه خ وفادار کوی مقدس پ..

امکانات: بایر

دارای دستور نقشه

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

زمین: ۲۰۰ متر ; حکیمیه فاز یک گلریز چهارم ..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۱ خ سحر کوی س..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; حکیمیه فازیک خ سحر کوی سحر..

۱۹۸متربنا

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

زمین: ۳۰۲ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ ارکیده پلا..

از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

زمین: ۲۲۱ متر قدیمی ; حکیمیه خ طلوع..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم..

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار بهشت دوم پلا..

ازطول براطلاع نداشتند

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش لا..

زمین حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

زمین: ۹۰۰ متر ; حکیمیه سازمان آب خ سوم (خورشید) پ..

امکانات: محصور شده

فاقد جواز-گذر ۲۰متری

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

زمین: ۳۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ ارکی..

امکانات: گاز

گذر۱۲متری

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر ۲۴ ساله ; حکیمیه بلوار بهار ابتدای بلوار باباییان نبش لا..

بر دیگر ۲۰متر- ۱۵۰متر مسکونی۲۰۰متر رستوران

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش لا..

امکانات: گاز

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه فاز۳ پلاک ه..

امکانات: گاز

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه بلوار بهار گلس..

قابل سکونت- معاوضه با ۴ واحد آپارتمان در تهرانپارس

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم..

دارای موقعیت تجاری - پهنه M۱۱۳

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۱۵

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; تهرانپارس حکیمیه فاز یک خ خرم س..

۲بر

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه خ پیام ۲..

امکانات: گاز

کلنگی حکیمیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; شهرک حکیمیه بلوار بهار نبش لا..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات