ایران فایل اسکان

خرید کلنگی الهیه

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خزر بن بست آذ..

۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ خزر بن بست آ..

۶۸۰متربنا-۲کله-بردیگر۶ متر

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۵۲۴ متر قدیمی ; الهیه مهدیه پلاک هن..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

زمین: ۶۲۳ متر قدیمی ; الهیه آقابزرگی نرسیده به اکبری جنب..

به هیج وجه مشارکت انجام نمیشود-دارای ۶۰۰متربنا مفید نیاز به بازسازی

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

زمین: ۱۴۳۵ متر ; الهیه خ گلنار نبش برجهای دوقلو پل..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

زمین: ۶۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

زمین: ۸۰۰ متر ; الهیه خ توتونچی نبش عارف..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه خ آقابزرگی قطعه دوم پلا..

۲کله-گذر۱۲متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگن..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

زمین: ۱۴۰۰ متر ; الهیه خ گلنار خ ماهروزاده خ پناهی نیا قواره س..

عرض ۷۵متر- محصور شده- ۵۰% معاوضه با آپارتمان

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ دربندی چهارراه حسابی روبروی باغ مو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

۳بر-۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

زمین: ۶۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ فیاضی ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

زمین: ۲۴۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

زمین: ۶۱۷ متر قدیمی ; الهیه گلنار روبروی برجهای دوقلو پل..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ خاقانی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ مقصودبیک چهارراه ح..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

زمین: ۱۸۶ متر قدیمی ; الهیه خ تختی ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگن..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه خ آقابزرگی قطعه دوم پلا..

۲کله-گذر۱۲متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

۳بر-۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگنو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

زمین: ۲۱۶۰ متر قدیمی ; الهیه خ رضائی خ جواربچی کوی عابدی پ..

۲بر-بردیگر:(۸۰متر)

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ دربندی چهارراه حسابی روبروی باغ مو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

زمین: ۵۲۴ متر قدیمی ; الهیه خ مریم شرقی پلاک ه..

بردیگر۱۵متر-دارای دستورنقشه

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگنو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ دربندی چهارراه حسابی خ حسابی روبروی باغ م..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ خاقانی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ خاقانی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

زمین: ۲۲۰۰ متر قدیمی ; الهیه خاقانی..

۲کله

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار ک مگنو..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه خ ماهرو بن بست شاهین ..

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

زمین: ۲۸۰۳ متر ; الهیه نبش خ دشتی پلاک ه..

جواز۱۴۵۰۰متربنای کل-۸۳۴۰متربنای مفیدمسکونی در۱۶طبقه-مشارکت۶۵به ۳۵+۲میلیارد بلاعوض

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

زمین: ۳۷۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی خ پاک اندیشان..

۲بر-بردیگر:(۱۶متر)

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی مگ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه ماهرو بن بست شاهین پ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خزر بن بست آ..

امکانات: گاز

آذین بر ۱۴ متری - واثق بر ۶ متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; الهیه خ اکبری خ هاله بن بست رضایی..

گذر ۶ متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; الهیه مریم شرقی..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار کوی مگن..

مستغلات/کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۷۵۰ متر - زمین: ۱۷۱۷ متر قدیمی ; الهیه کوی گلپاد دومین قوار..

امکانات: کولر . گاز

۴ واحد ۳۰۰ و۱واحد ۵۵۰متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

زمین: ۷۱۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ آقابزرگی قو..

کمیسیون کامل-دستور نقشه برج باغ-مشارکت -معاوضه (تجمیعی)-

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خزر بن بست آ..

امکانات: گاز

آذین بر ۱۴ متری - واثق بر ۶ متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۶۲۳ متر قدیمی ; الهیه آقابزرگی روبروی بن بست ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

زمین: ۷۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ صحرا..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ خزر بن بست آ..

بردیگر۶متر

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

زمین: ۵۴۰ متر قدیمی ; الهیه خ خیام بن بست ..

جواز ساخت ۵ طبقه مسکونی

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

زمین: ۸۰۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ بیدار ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

زمین: ۳۶۴ متر قدیمی ; الهیه خ استانبول خ فلسطین خ لطیفی نبش خ حاف..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

زمین: ۷۰۸ متر قدیمی ; الهیه خ ماهرو زاده وی الهیه پنج بن ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

زمین: ۶۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ خزر کوی فرخ..

۲بر(بردیگر:۱۶متر)

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

زمین: ۵۲۳ متر ; الهیه مهدیه کوی ظروفچ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

زمین: ۱۸۴ متر قدیمی ; الهیه خ اکبری لاله کوی سوم رضایی بن بست شاه..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

زمین: ۱۷۱۷ متر قدیمی ; الهیه کوچه گلپاد دومین قوار..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

انتن مرکزی -

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۵۲۳ متر قدیمی ; الهیه مهدیه ک ظروفچی قواره..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اصلاحی۷۰متر

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه خ آقابزرگی بالاتر از برج..

۲کله-- کمیسیون کامل-جهت مسکونی--گذر۱۲ --دارای پهنهr۲۵۱ --

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

زمین: ۵۴۰ متر ; الهیه خ مریم شرقی خ شریفی منش خ ظروفچ..

باکمیسیون کامل-۲کله-

کلنگی/مغازه الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

زمین: ۳۷۵۰ متر قدیمی ; الهیه نبش مهدیه..

امکانات: گاز

۳۵۰متر تجاری دارد سرقفلی و ملکیت

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ بیدار ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

زمین: ۹۰۰ متر قدیمی ; الهیه گلنار کوی مگن..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

زمین: ۳۸۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ خزر خ اکبری خ هاله نبش بن بست سوم..

دارای دستور نقشه ۱۵ طبقه

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

زمین: ۶۲۰ متر قدیمی ; الهیه ک فرخنده دومین ق..

امکانات: گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

زمین: ۸۹۵ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرو کوی م..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

زمین: ۸۹۹ متر قدیمی ; الهیه گلنار ماهرو بن بست ما..

امکانات: گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی/ویلا الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۲۸۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

زمین: ۲۴۰۰ متر ; الهیه آقا بزرگی بالاتراز برج ..

کمیسون کامل - جهت مسکونی -برج

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

زمین: ۱۷۱۷ متر ۳۰ ساله ; الهیه خ گلپاد..

امکانات: گاز . چیلر . فن کوئل

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۲۱

زمین: ۲۱۷۰ متر قدیمی ; الهیه چناران نبش یاسمن و ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

زمین: ۱۳۸۰ متر قدیمی ; الهیه انتهای ماهرو جنب ورودی برجهای ا..

امکانات: گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

زمین: ۳۵۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ استانبول خ عروس خ ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

زمین: ۱۶۰۰ متر ۲۰ ساله ; الهیه مریم غرب..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

زمین: ۷۴۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ بیدار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; الهیه کامران غرب..

دارای دستورنقشه

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; الهیه خ حسن اکبری ک ز..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

زمین: ۵۰۶ متر قدیمی ; فرشته مریم شرقی پ..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

زمین: ۱۵۵۰ متر قدیمی ; الهیه میدان تختی خ توتونچی بن بست..

جواز ۱۴طبقه-۴۶۰۰مترتراکم-از طول بر اطلاع نداشتند

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

زمین: ۱۷۵ متر قدیمی ; الهیه خ تختی پ ب..

امکانات: گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

زمین: ۵۳۶ متر قدیمی ; الهیه پل رومی خ شهید اکبری خ هاله ..

گذر ۸متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

زمین: ۵۰۰ متر ۲۶ ساله ; الهیه خ گلنار چهارراه نیستان بن ..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

زمین: ۲۱۳ متر ۳۰ ساله ; الهیه خ جبهه خ تقوی شیرازی جنب بر..

امکانات: شوفاژ . کولر

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

زمین: ۶۲۰ متر قدیمی ; الهیه خ خزر ک فرخنده دوم..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

زمین: ۲۷۰ متر ۲۰ ساله ; الهیه الهیه دوم خ خاقانی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مستغلات/کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۲۱۰ متر - زمین: ۲۱۳ متر ۳۰ ساله ; الهیه خ مهدیه خ تقوی شیرازی ج..

امکانات: کولر . گاز

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۶/۲۰

زمین: ۸۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ بیدار..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

زمین: ۸۰۰ متر ۲۵ ساله ; الهیه خ بیدار..

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

زمین: ۲۶۶ متر قدیمی ; الهیه کوی الهیه ی..

گذر ۱۲ متری

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

زمین: ۱۵۳۰ متر قدیمی ; الهیه خ چناران خ کامران غربی پل..

گذر ۱۵متری-پهنه اداری-مسکونی

مستغلات/کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۱۸

۱۷۰ متر - زمین: ۶۳۳ متر ۱۸ ساله ; الهیه بر خ فرشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

زمین: ۱۲۰۰ متر قدیمی ; الهیه خ گلنار خ ماهرخ خ ..

دارای فیش جوازپرداخت شده

زمین الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

زمین: ۵۵۰ متر ; الهیه خ مهدیه پلاک هن..

۲ بر- بردوم۱۶متر-محصورنشده-دارای دستورنقشه-به فیش رسیده است

کلنگی الهیه جهت خرید ۱۳۹۳/۰۱/۱۹

زمین: ۲۶۰ متر قدیمی ; الهیه خ شریعتی ایستگاه پل رومی خ شهید اکبری خ استانبول..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات